oktober 11, 2013

Valg av styre i Nepco

NEPCO skal gjennomføre sitt årsmøte i februar 2014, og før vi kommer så langt skal vi ha valgt nye kandidater til styret. I den forbindelse inviterer valgkomiteen dere til å foreslå kandidater til valget.

Styret i NEPCO består av fire medlemmer og to varamedlemmer. Styremedlemmene velges for 4 år, men med valg annethvert år, slik at halve styret – 2 styremedlemmer og 1 varamedlem – er på valg.
Styret består i dag av:
Asbjørn Ekse – Leder frem til valget (To år igjen av valgperioden)
John B. Hella – Nestleder (På valg)
Helge Quidding – Sekretær (To år igjen av valgperioden)
Atle B. Kristiansen – Styremedlem (På valg)
Asbjørn Søbye – Varavalgt (På valg)
Gunnar Loe – Varavalgt/kasserer (To år igjen av valgperioden)

Vi ber innstendig om at dere ser etter, og foreslår gode kandidater til det nye styret som skal konstitueres på årsmøtet i februar 2014.

Send navn på kandidater til: Helge Quidding eller Gunnar Loe innen 1. november 2013

Det er av stor viktighet at vi opprettholder en sterk interesseorganisasjon for våre medlemmer. Vi vet aldri hvor lenge «de gode tider» varer, men det er nettopp i slike tider det er viktig å etablere og vedlikeholde levedyktige avtaler, og å bygge opp nettverk inn mot bedriftens ledelse.

Det er bare en måte å gjøre dette på, og det er å være tilstede der beslutninger tas,
og til det trenger vi et styre av dyktige og engasjerte medlemmer.

Dette er hjelp til fremtidsrettet selvhjelp!

Siste saker