mai 13, 2016

Valg av tillitsvalgt 2016-2018 ferdigstilt

Det har de siste uker vært gjennomført valg på lokale tillitsvalgte offshore. Opptelling er nå ferdigstilt og oversikten over tillitsvalgte er oppdatert i tråd med valgresultatet.

Det er utpekt nye verneombud på alle plattformer unntagen Ekofisk kompleks, hvor verneapparatet vil ta en gjennomgang og kvalitetsikre at alle skift og områder er dekket. Eventuelle endringer i VO øst og vest blir kommunisert senere.

Dette året har det også vært elektronisk valg til styret for individuelt avlønnede offshore. Her skal styret, i tråd med vedtektene samles og konstituere seg før resultatet er klart. Resultatet kommuniseres når konstituering er gjennomført.

Totalt lå valgdeltakelsen i årets valg på 66%.

Styret ønsker å takke valgkomiteen for vel utført arbeid. Valget bærer preg av ryddighet og må anses som godt håndtverk.

Siste saker