oktober 13, 2021

Valg av tillitsvalgte 2022-2024

Det nærmer seg valg av tillitsvalgte for perioden 2022-2024. Valgkomitèn ber i den forbindelse om innspill på kandidater.

Valget vil starte umiddelbart etter Ekofisk-Komiteens årsmøte som avholdes 15. – 16. mars 2022.

Årets tillitsvalg vil også i år være et elektronisk valg, valgkomiteen kommer tilbake til den praktiske gjennomføringen.

Ekofisk-Komiteen er avhengig av dyktige og engasjerte tillitsvalgte.
Valgkomiteen ønsker derfor at hvert enkelt medlem tenker igjennom om det å stille til valg kan være noe for DEG.

Vi ber alle medlemmer og tillitsvalgte om å komme med navn på nye og sittende TV kandidater.

Navn og hvilken plattform/avdeling de tilhører sendes på mail til valgkomiteen, RSCCopnoValgkomiteen@conocophillips.com

Fristen for innsendelse av forslag til kandidater er satt til 06. mars.2022.
Valget av tillitsvalgte vil stare etter årsmøtet 16. mars, og vil avsluttes innen 6-11 uker etter årsmøte. Opptelling vil foregå rett etter valgavslutningen.

Det vil fortsatt være mange utfordringer for alle ansatte i ConocoPhillips i årene framover. Et sterkt tillitsvalgtapparat vil være av stor betydning for å påvirke denne utviklinga i en retning som sikrer oss best mulig arbeidsmiljø – og inntjeningsevne i framtida.

Vi vet at Ekofisk-Komiteens medlemmer er rede til å møte de utfordringene som kommer – vi er avhengige av at noen representerer sine kollegaer som tillitsvalgt i Ekofisk-Komiteen.

Vi ser fram til et godt valg – som alltid!

Siste saker