april 5, 2018

Valg av tillitsvalgte er i gang

Det ble i kveld (5.4.2018) sendt ut e-post til alle Ekofisk-Komiteens medlemmer med en unik SharePoint link for å stemme på tillitsvalgte i den gruppen medlemmet tilhører.

Det er viktig at alle leser informasjonen om avstemmingen nøye.

Mener du at du ikke er i rett avdeling så tar du kontakt med valgkomiteen.

Får du kunnskap om at noen av våre medlemmer ikke har mottatt mailen be også de om å ta
kontakt med valgkomiteen.

Valget varer i 42 dager til 18. Mai.

 

Oddbjørn Nilsen
Leder valgkomitèen
957 92 952
oddbjoern.nilsen@conocophillips.com

 

 

Siste saker