mars 15, 2016

Valg av tillitsvalgte

Det går i disse dager ut en e-post til alle timelønnede og individuelt avlønnede medlemmer offshore for perioden 2016 – 2018. Det er første gang vi samkjører valget timelønnede og individuelt avlønnede og vi håper dette resulterer i høy valgdeltakelse.

Valget er åpent fra i dag 15.3.2016 og 42 dager frem i tid 26.4.2016.

Det skal velges 3 kandidater for hver avdeling. Det er også mulig å stemme blankt, da må du krysse av på de «blanke kandidatene». Altså må det krysses av for totalt 3 kandidater (reelle kandidater eller blanke) for at valget skal bli registrert.

Hvis noen kommer inn på feil avdeling eller ikke har mottatt e-post med link til avstemmingen bes de ta kontakt med leder av valgkomiteen, Oddbjoern.Nilsen@ConocoPhillips.com, umiddelbart.

Siste saker