oktober 27, 2023

Valgkomiteen ber om innspill på kandidater som tillitsvalgt for perioden 2024-2026

Det vil fortsatt være mange utfordringer for alle ansatte i ConocoPhillips i årene framover. Et sterkt tillitsvalgtapparat vil være av stor betydning for å påvirke denne utviklinga i en retning som sikrer oss best mulig arbeidsmiljø – og inntjeningsevne i framtida.

Valget vil starte umiddelbart etter Ekofisk-Komiteens årsmøte som avholdes 5. – 6.3.2024, og vil avsluttes innen 6-11 uker etter årsmøtet.

Ekofisk-Komiteen er avhengig av dyktige og engasjerte tillitsvalgte og valgkomiteen ønsker derfor at hvert enkelt medlem tenker igjennom om det å stille til valg kan være noe for DEG eller noen du kjenner.

Du trenger ikke ha snakket med vedkommende på forhånd, det vil valgkomiteen ta seg av.

Vi ber alle medlemmer og tillitsvalgte om å komme med navn på nye og sittende TV kandidater.

Navn og hvilken plattform/avdeling de tilhører sendes på mail til valgkomiteen, RSCCopnoValgkomiteen@conocophillips.com

Fristen for innsendelse av forslag til kandidater er satt til 01. mars 2024.

Vi vet at Ekofisk-Komiteens medlemmer er rede til å møte de utfordringene som kommer – vi er avhengige av at noen representerer sine kollegaer som tillitsvalgt i Ekofisk-Komiteen.

Vi ser fram til et godt valg – som alltid!

 

mvh

Valgkomiteen

 

PS: Styret i Ekofisk-Komiteen vil innstille på at tillitsvalgapparatet utvides etter årsmøtet. Hvis årsmøtet støtter denne innstillingen vil det bety noen endringer, og valgkomiteen må derfor ha klar kandidater til disse posisjonene. Spill derfor også inn kandidater til disse nye foreslåtte posisjonene.

Styret innstiller følgende:

Timelønnede på Eldfisk kompleks vil bli representert gjennom 3 tillitsvalgtgrupper: Logistikk, Vedlikehold og Prosess. Det skal velges 3 tillitsvalgte og minst 3 varatillitsvalgte til hver av disse gruppene.

Styret til Ekofisk-Komiteen Nepco (Individuelt avlønnede offshore) utvides til 5 styremedlemmer og 4 varamedlemmer.

Innstillingen kommer som en følge av innsendt forslag, og debatten på Ekofisk-Komiteens årsmøte i 2023, som resulterte i et enstemmig vedtak. En arbeidsgruppe ble nedsatt og har levert en innstilling til Ekofisk-Komiteens styre, som styret nå altså vil legge fram for årsmøtet i 2024 for endelig avgjørelse.

Siste saker