mars 21, 2019

Valgkomiteen for perioden 2019 – 2021

Valgkomiteen valgt av årsmøtet 2019 har nå konstituert seg selv og det er klart at Oddbjørn Nilsen fortsetter som leder.

Valgkomiteen er ansvarlig for å innstille til avdelingsstyrevalget som gjennomføres annethvert år (neste valg er årsmøtet 2021). Valgkomiteen er også ansvarlig for gjennomføringen av tillitstvalgtsvalgene som gjennomføres annethvert år (neste valg vår 2020).

Valgkomiteen innstiller også til og er behjelpelig med gjennomføringen av eventuelt andre valg av utvalg og komiteer der ikke styret utpeker eller innstiller.


Oddbjørn Nilsen
Leder

Øvrige medlemmer:
Jarl T. Strand
Rolf Bolstad
Anne Gry Westlye
Nils Henry Eikeland

Vara til valgkomiteen:
Trond Sverre Mål
Roy Steinar Nygård
Bjørn Roar Tollefsen

Bilder av alle medlemmer og kontaktinformasjon finnes her.

Siste saker