juni 11, 2024

Valgresultatene er klare

Da er endelig alle valgresultatene fra årets tillitsvalgt-valg klare.

Valget åpnet torsdag 18. april og var åpent for landansatte medlemmer frem til 3. mai (2 uker) og offshoreansatte frem til 31. mai (6 uker).

Valgkomiteen har nå gjennomgått resultatene og kan presenter våre nye tillitsvalgte og varatillitsvalgte.

Det vil bli sendt ut velkomstmail til våre nye tillitsvalgte etterhvert, nettsidens underside “Tillitsvalgte” vil også oppdateres når det er klart hvem som ogsutpekes som verneombud og varaverneombud.

Ekofisk kompleks Automasjon

Tillitsvalgte:
Ådne K. Røyrøy
Bjarne Wannberg
Rune Ørnhaug

Varatillitsvalgte:
Karoline Gåsland
Ida Rydningen
Christian Wessel

Ekofisk kompleks Elektro

Tillitsvalgte:
Bjørn Inge Melhus
Stian Risberg
Jone Stapnes

Varatillitsvalgte:
Ole Mathisen
Jeanett Nekkøy
Christer Tempelen

Ekofisk kompleks Logistikk

Tillitsvalgte:
Jan Inge Hiim
Edvard Gissinger
Monika Skar

Varatillitsvalgte:
Henning Rød
Mona Helgevold
Frode Sneide

Ekofisk kompleks Prosess

Tillitsvalgte:
Torkjell Tveit
Frederick Dahl
Preben Damman

Varatillitsvalgte:
Morten Johannesen
Bernt Erik Nordfonn
Robin Grindheim

Ekofisk kompleks Produksjon

Tillitsvalgte:
Arnstein Berge
Benjamin Helliesen
Sondre Tobias Halvorsen 

Varatillitsvalgte:
Elias Holstad
Bjørn Inge Vigre

Ekofisk kompleks Mekanisk

Tillitsvalgte:
Jarle Bleie
Bjørnar Fykse
Erlend N. Evensen

Varatillitsvalgte:
Tormod Gagnat
Ole Stian Midtgarden

Eldfisk kompleks Prosess

Tillitsvalgte:
Fredrik Andre Gitlestad
Nils Stian Finnseth
Aleksander Røksund

Varatillitsvalgte:
Jarle Øvsthus
Rune A. Eikeskog
Even Gustad

Eldfisk kompleks Logistikk

Tillitsvalgte:
Einar Malin
Eivind Romarheim
Tor Jan Killingland

Varatillitsvalgte:
Kristina Rosland
Joachim W. Hanstad
Stig Ove Farstad

Eldfisk kompleks Vedlikehold

Tillitsvalgte:
Håvard Fagerbakke
Nils Kjetil Torvik
Ole Morten Helland

Varatillitsvalgte:
Eivind Nordbø
Magnus Johannessen

Feltdekkende SV Mekanisk

Tillitsvalgte:
Tor Egil Berglund
Jim Brandsø
Knut Erik Halgunset

Varatillitsvalgte:
Svein Andre Sjursen
Åsmund Uppstad

Feltdekkende Inspeksjon

Tillitsvalgte:
Frode Kloster
Ørjan Råen Egenes
Frode Moen 

Varatillitsvalgte:
Espen Trondsen
Martin Straumsøy Brekke
Kristianne Gilborne

Feltdekkende SV Elektro/Automasjon

Tillitsvalgte:
Arne Vatland
Trygve Pedersen
Thor S. Garvik

Varatillitsvalgte:
Audvin Frønsdal
Lars Åge Førland
Kjetil Hurlen

Eko K/B

Tillitsvalgte:
Tian Markus E. Kanyi
Bjørn Olav Omholt
Jan Jørgen Skarpeid

Varatillitsvalgte:
Thomas Christian Vatne
Mariell Ophaug
Rune Kvalvik

Eldfisk Bravo kampanje og mellomkampanje

Tillitsvalgte:
Roger Kvalheim
Jon Kambestad
Jan Fredheim

Varatillitsvalgte:
Ole Henrik Eriksen
Kenneth Hjemgård
Oliver Bastesen

Embla Remote

Tillitsvalgte:
Anne Kristine Vaag

Varatillitsvalgte:
Bjørn Gote

Ekofisk-Komiteen Nepco (avdelingen for individuelt avlønnede offshore)

Tillitsvalgte:
Lars Nag
Per Øyvind Henriksen
Knut Olai Slettebø
Gunhild Kvinen
Lasse Nilsen

Varatillitsvalgte:
Bjarne M. Jonassen
Martin Jystad
Arve J. Ånensen
Helen Børhaug

Styret i Nepco konstituerer selv selv og velger leder, nestleder og kasserer blant sine tillitsvalgte. Det vil bli innkalt til konstituerende styremøte ved en senere anledning.
*12.06.2024 ved en feil ble 6 satt opp som tillitsvalgte når artikkelen ble publisert, dette er nå rettet opp.

Ekofisk-Komiteen Land

Leder:
Ståle Skretting

Tillitsvalgte:
Anne Gry Westlye
Bjørn Roar Tollefsen
Leiv Harry Dale
Geir Stian Sigurdsen
Nina K. Førli
Chris Brandsø
Sølvi Tytlandsvik
Susann Berg
Anne-Berit Kobbeltvedt
Martha Berget

Varatillitsvalgte:
Ole Jacobsen Ree
Hilde K. Trondsen

Styret i Ekofisk-Komiteen Land konstituerer seg selv på neste styreemøte. Dagens arbeidsutvalg (AU) fungerer inntil ny konstituering er foretatt.

Siste saker