mai 28, 2024

Valgresultatet for E-K land er klart

Ståle Skretting er gjenvalgt som leder for klubben for de landansatte i ConocoPhillips Norge, Ekofisk-Komiteen land. Siden leder tiltrer hovedstyret i Ekofisk-Komiteen automatisk er det allerede nå klart at Ståle vil være en del av fagforeningens ledelse de neste to årene.

De øvrige medlemmene av styret i Ekofisk-Komiteen land er:

Anne Gry Westlye
Anne-Berit Kobbeltvedt
Bjørn Roar Tollefsen
Chris Brandsø
Geir Stian Sigurdsen
Leiv Harry Dale
Martha Knarrum Berget
Nina Kristin Førli
Susann Berg
Sølvi Beate Tytlandsvik

De varavalgte til styret i Ekofisk-Komiteen land er:

Hilde K. Trondsen
Ole Jacob Ree

Det vil bli sendt en e-post med praktisk informasjon til alle som er valgt til verv. Leder i Ekofisk-Komiteen land vil innkalle til styremøte for å konstituere nytt arbeidsutvalg (AU). Både det tidligere styret og det nyvalgte styret vil bli invitert til dette møtet, men kun de nyvalgte vil ha stemmerett.

Siste saker