april 9, 2021

Venting på Sola

Bedriften har endelig tatt et steg i riktig retning når det gjelder håndteringen av personell på dager der helikopterterminalen fylles opp som følge av flere påfølgende forsinkelser.

Problemstillingen er kjent for de fleste som reiser offshore, og Ekofisk-Komiteen har satt temaet på agendaen i flere omganger. Det toppet seg for noen uker siden da Avinor bestemte seg for å nekte reisende å komme inn på heliporten, og bortvise reisende som allerede var inne. Dette med bakgrunn i at det var fullt, og en av smittevernhensyn ikke kunne slippe inn flere. Dette uten at alternativt oppholdssted ble tilbudt. Vår klare beskjed til bedriften var at i en slik situasjon ville vårt råd til våre medlemmer være å reise hjem.

Vi spillte inn en fortrukket løsning fra vår side, bedriften valgte ikke å gå for denne, men ConocoPhillips har nå inngått en avtale med Quality Airport Hotell, som gjør at våre medlemmer kan ta med seg bag og oppholde seg på hotellet i påvente av at heliporten åpner.Nina Førli, alternativt Helibooking, vil ta kontakt med hotellet dersom det oppstår et slikt behov.

Hotellet vil stille et område til disposisjon for våre medlemmer og det vil være tilgjengelig kaffe og snacks.

Måltidskompensasjon utbetales på vanlig måte som ved venting på heliport og den ansatte må selv legge ut for eventuelle måltider.

Siste saker