mars 13, 2019

Verdens beste olje- og gassproduksjon

Offentlig uttalelse enstemmig vedtatt av Ekofisk-Komiteens årsmøte 2019

Vi er svært bekymret for utviklingen i det politiske Norge, der en stadig oftere hører politikere ta til orde for styrt avvikling av norsk olje- og gassproduksjon.

Norsk olje- og gassproduksjon er den reneste og sikreste i verden. Olje og gass vil være uunnværlige råvarer i overskuelig framtid. Derfor vil det være totalt uansvarlig, og på grensen til useriøst, å forslå en styrt avvikling av den norske produksjonen.

Den norske modellen bygger på høy grad av fagorganisering, sterkt partssamarbeid og en skattelegging av petroleumsressursene som kommer hele det norske samfunn til gode. Dette er grunnen til at norsk olje- og gassproduksjon er den reneste og sikreste i verden, den skjer med ordna lønns- og arbeidsvilkår og finansierer store deler av vår velferdsstat.

Siste saker