januar 12, 2024

Vi er i gang med årets samarbeidsmøter

Det er 16 år siden vi startet opp med årlige samarbeidsmøter. Samarbeidsmøtene mellom TV/VO og OIM er fortsatt svært aktuelle og viktige både for å bedre samarbeidet om bord, styrke tillitsvalgte og vernetjenestens status, men også for å sette fokus på viktige saker en kan enes om å jobbe sammen om det neste året.

Om kvelden var det sosial samling med bowling og god mat. Fra venstre; Mariell Ophaug, Jan Jørgen Skarpeid, Eirik Birkeland, Øyvind Wilhelmsen, Markus E. Kanyi, Trond T. Haugbjørg, Ann Kristin Skipenes og Frode Nirisen.

Denne uken var det de tillitsvalgte på Remote Kilo/Bravo som møtte ledelsen. Møtet gikk over to dager der første dagen brukes til et internt møte for de tillitsvalgte samt felles bowling og middag med ledelsen på kvelden.

Dag 2 brukes til dialog om samarbeidet og saker. Samt til informasjon om pågående saker og prosjekter fra ledelsen til TV/VOer om bord.

Det vil bli gjennomført tilsvarende møter i løpet av januar og februar for resten av remote organisasjonen, Ekofisk kompleks og Eldfisk kompleks

Siste saker