januar 20, 2023

Vi er i gang med årets samarbeidsmøter

Det er 15 år siden vi startet opp med årlige samarbeidsmøter. Samarbeidsmøtene mellom TV/VO og OIM er fortsatt svært aktuelle og viktige både for å bedre samarbeidet om bord, men også for å sette fokus på viktige saker en kan enes om å jobbe sammen om det neste året. 

Denne uken var det de tillitsvalgte på Eldfisk komplekset som møtte ledelsen. Møtet gikk over to dager der første dagen brukes til et internt møte for de tillitsvalgte samt felles bowling og middag med ledelsen på kvelden.

Dag 2 brukes til dialog om samarbeidet og saker. Samt til informasjon om pågående saker og prosjekter fra ledelsen til TV/VOer om bord.

 

Det vil bli gjennomført tilsvarende møter i løpet av januar og februar for Ekofisk K/B, Ekofisk kompleks og Tor, Embla og Eldfisk B.

Siste saker