februar 4, 2022

Vi er igang med årets samarbeidsmøter

Fjorårets samarbeidsmøter ble avlyst grunnet covid-19 situasjonen. Det var derfor ekstra godt å komme igang med årets møter. Tirsdag og onsdag denne uken var tillitsvagte og verneombud på Ekofisk-kompleks samlet i Tananger for å møte ledelsen.

Samarbeidsmøtenes hovedfokus er å bevisstgjøre partene på hverandres roller og ansvar, samt å prioritere viktige saker som partene forplikter seg til å jobbe med i året som kommer. I tillegg til å komme med ris, ros og konstruktive tilbakemeldinger til samarbeidet med platformledelsen får verneombudene møte bedriftens ledelse på land og gi direkte tilbakemeldinger til disse. Det blir også gitt informasjon om planer og om hva som er bedriftens prioriteringer fremover.

Bemanning og kompetanse samt aktivitetsstyring var noen av de viktigste temaene som var oppe til diskusjon.

Neste uke er det Kilo-Bravo og Eldfisk kompleks om står for tur.

Siste saker