februar 5, 2016

Ekofisk-Komiteen i møte med statsministeren

Ekofisk-Komiteen var i forrige uke representert i møte med Statsminister, Erna Solberg. Statsministeren ba om møte for å få innspill fra berørte parter i en region med utfordringer. Foruten Statsministeren deltok blant annet ordfører, fylkesordfører, leder for NHO rogaland, et fåtall utvalgte næringlivsledere samt noen tillitsvalgte fra LO-systemet.

Ekofisk-Komiteen benyttet anledningen til å gi innspill om tiltak som ville hjulpet industrien gjennom den bølgedalen vi nå er i. Gjennomgående tema på møtet ble derfor:

  • Utvidelse av permitteringsregleverket, samt oppmykning av aktivitetsforbudet ved dagpenger
  • Aktivitet på norsk sokkel
  • Omstilling og «det grønne skiftet
  • Fremtidsutsikter for industrien og Regionen

I ettertid av møtet har vi blitt bedt om å sende en skriftlig oppsummering av innspillene vi gav i møtet. Brevet til Statsministerens kontor finner du vedlagt.

Vedlegg

Siste saker