november 24, 2023

Hva er streikebryteri?

Her kan du lese hva streikebryteri er, og hvorfor vi mener det foregår på Ekofisk akkurat nå.

En streikebryter er en arbeidstaker som overtar jobben til en streikende kollega når han er klar over at kollegaen er i streik.

I norsk lov er streikebryteri ansett som moralsk forkastelig, men det er ikke forbudt ved lov.

9 medlemmer i Industri Energi som er/var ansatt i SLB UK for å utføre brønnservicearbeid fra båten Island Captain for ConocoPhillips på Ekofiskfeltet har vært i streik for å få tariffavtale (Oljeserviceavtalen) siden mars. Altså i 8 måneder! Streiken er dermed den lengste streiken på norsk sokkel noensinne.

3 av medlemmene har fått sparken og de resterende 6 medlemmene har blitt beordret omplassert til annet arbeidssted. Industri Energi mener SLB UK bryter norsk lov, og har varslet at de vil følge opp både oppsigelsene og omplasseringene i norsk rett. SLB UK har også beordret andre ansatte i selskapet til å bemanne SLB UKs operasjon fra Island Captain. Dette har i praksis ført til at operasjonene til SLB UK med få unntak har gått som normalt i hele perioden. Les mer her.

Ekofisk-Komiteen mener dermed at arbeidsgiveren SLB UK behandler våre fagforeningskamerater uverdig og undergraver hele streiken ved å beordre sine uorganiserte ansatte til å begå streikebryteri.  SLB UK undergraver på denne måten den, etter vårt syn, legitime streiken for norske lønns- og arbeidsvilkår for arbeid på norsk sokkel. Vi mener dette strider mot den norske modellen og spillereglene i norsk arbeidsliv.

I forbindelse med at LO varslet sympatiaksjoner blant wirelineansatte i Archer, med arbeid på Ekofisk, har deres hovedorganisasjon, Norges Rederiforbund (NR), hevdet at streiken ikke er lovlig. Dette har Landsorganisasjonen i Norge (LO) bestridt, og tatt ut en stevning for arbeidsretten på, dette for å få fastslått at streiken er lovlig. Les mer her.

Ekofisk-Komiteen har hevdet at våre medlemmer etter Hovedavtalen har rett til å nekte å samarbeide med det vi anser er streikebrytere. Dette har ConocoPhillips bestridt at er tilfelle. Saken ligger til behandling hos Industri Energi. Ekofisk-Komiteens medlemmer kan ikke nekte å samarbeide med det vi mener er streikebrytere i SLB UK med støtte i Hovedavtalen før denne tvisten er avklart. Les mer her.

Skulle mot formodning, SLB UK vinne frem med denne måten å opptre på, mener vi det vil kunne få store konsekvenser for fremtidig drift av aktiviteten på norsk sokkel.

Ekofisk-Komiteen støtter våre streikende fagforeningskamerater i SLB UKs kamp for norske lønns- og arbeidsvilkår for arbeid på norsk sokkel. Vi har ved flere anledninger bedt ConocoPhillips legge press på SLB UK for at de skal avslutte streiken ved å signere Oljeserviceavtalen med Industri Energi.

 

Siste saker