mars 16, 2018

Vellykket årsmøte

Tirsdag og onsdag denne uken gjennomførte vi vårt årsmøte. Mange gode vedtak og engasjerte tillitsvalgte fra hav og land gjorde sitt til at det ble to trivelige dager.

I tillegg til å vedta handlingsprogram, årsberetning, regnskap og budsjett vedtok årsmøte mange av de innkomne sakene i tråd med styrets innstilling.

Noen av sakene det ble gjort postive vedtak i var blant annet:

  • Videreføring av Ekofisk-Komiteens lønnstrategi.
  • Jobbe for økning av nattskifttillegg
  • Opprette egen tillitsvalgt for SV Automasjon
  • Jobbe for å øke studiestøtte
  • Jobbe for å øke støtte til synskorrigering og brilleinnfatning.

Det ble også vedtatt en resolusjon mot EUs energibyrå, ACER og nye utenlandskabler. Den kan du lese her…

Nestleder i Industri Energi, Lill-Heidi Bakkerud, holdt et engasjerende innlegg om bransjeutfordringer til årsmøtets åpne del der også ledelsen i ConocoPhillips deltok.


Også i år stillte bedriftsledelsen opp for å svare på spørsmål fra salen. Våre tillitsvalgte hade mange gode spørsmål, noen ble svart på direkten, andre ble det lovet å oppfølging.

 

Siste saker