juni 12, 2024

Enighet i lokale lønnsforhandlinger

Ekofisk-Komiteen og bedriften ble i dag enige i årets lokale lønnsforhandlinger.

Timelønnede
Gjelder fra 1. juni 2024.

Den lokale lønnsmatrisen reguleres med 5,8%, minimum 47.250,- per år inkludert sokkelkompensasjon og feriepenger. For S0-9 gir dette et lønnstillegg på 52.946,-. Det sentralt avtalte tillegget er inkludert i justeringen.

I tillegg er det enighet om å åpne opp S2 lønnstrinnet for Radio-Adm (stillingene Admin Assistant Radio og Assistant – Radio) og Adm. Asst. Dette betyr at våre 10 medlemmer i disse stillingskategoriene vil bli rullert videre i S3 matrisen og videre opp i S2-9. Første rullering skjer ved årsskiftet 2024/2025.

Ny lønnsmatrise ligger i bunn av artikkelen.

Individuelt avlønnede
Gjelder fra 1. juli 2024.

Lønnsjustering i henhold til lønnsmatrise som kan leses på vår lukkede Facebookgruppe for medlemmer.

Vi fikk ikke justert transporttillegget i årets oppgjør.

Vi er imidlertid enige om å konvertere en liten del av offshoretillegget til grunnlønn. Dette for å tilpasse nivået på offshoretilleggene til lønnsmarkedet. Dette vil gi flere positive utslag for den enkelte i tillegg til at grunnlaget for å kreve justering av offshoretillegget i fremtidige oppgjør styrkes.

Matrisen for lønnsjustering og matrise for konvertering av offshoretillegg til grunnlønn finner du her: Lukket Facebookgruppe for Ekofisk-Komiteen eller her: Nyheter Lokalt lønnsoppgjør i havn – The Mark (intranett)

I tillegg til våre gjennomslag fikk Tekna på plass en økning av velferdspermisjon med lønn fra 1 til 2 dager for landansatte som skal være med barn for tilvenning i barnehage eller hos dagmamma. Dette er en positiv forbedring som også blir gjeldene for Ekofisk-Komiteen sine medlemmer på land.

Ekofisk-Komiteen og bedriften er enige om å se på bedriftens låneordninger i løpet av høsten. Ekofisk-Komiteen går inn i dette arbeidet med mål om å forbedre ordningene.

Vi krevde også i årets oppgjør lik bonus i kroner for alle ansatte i selskapet, men fikk ikke gjennomslag for dette. Viser til protokolltilførsler i de sentrale oppgjørene på Operatøravtalen og Bransjeavtalen.

Andre satser reguleres i tråd med det som ble avtalt i de sentrale oppgjørene på Bransjeavtalen og Operatøravtalen. Mer informasjon om de sentrale oppgjørene finner du her:
Enighet om revidert Bransjeavtale
Enighet i forhandlingene på Operatøravtalen

Vedlegg

Siste saker