mai 24, 2024

nxtgenERP innføring nærmer seg

Her er noen viktige datoer for innføringen av nxtgenERP og noen nyttige linker.

VIKTIGE DATOER FOR JUNI OG JULI

 • 14. JUNI Siste dag for å sende inn reiseregninger i dagens SAP
 • 20. JUNI Siste dag for ledere og godkjenne reiseregninger i dagens SAP
 • 1. JULI GO-LIVE kl 09:00 for NORGE
 • 1. JULI Intensiv support starter (HYPERCARE)
 • 1. JULI Siste dag for timeføring i dagens SAP
 • 2. JULI Siste dag for godkjenning av timer i dagens SAP

Dersom en reiser hjem i løpet av juni for så å delta på kurs eller liknende før 1 juli må en ta kontakt med leder eller HR for å få lagt inn timene, dersom en ikke har tilgang for å legge inn disse selv.

 

Les mer om innføringen her (the mark):

Forberedelser til nye funksjonaliteter i Workday i juli

NORGE: nxtgenERP tas i bruk 1. juli – viktige datoer

mai 21, 2024

Forbundet Styrke er født

Landsstyret i IE&FLT har i dag vedtatt at forbundets nye navn er Forbundet Styrke.

Etter en brei prosess i medlemsmassen med 1877 (1369 unike) innsendte forslag til nytt navn klarte forbundsstyret å levere en enstemmig innstilling til Landsstyret.

Landsstyret vedtok enstemmig tirsdag 21. mai at forbundets nye navn er “Forbundet Styrke”.

Grafisk profil og ny logo vil komme etterhvert.

Sammen er vi sterke.

mai 17, 2024

Vi må aldri glemme

Tradisjon tro la Ekofisk-Komiteen og ConocoPhillips ned en krans på Alexander Kielland monumentet i Hafrsfjord på nasjonaldagen. Dette for å minnes våre kollegaer som måtte betale den aller høyeste prisen da den tragiske ulykken rammet oss i 1980.

Kielland-ulykken inntraff 27. mars 1980 da plattformen veltet. Hendelsen ble et vendepunkt for sikkerhetsarbeidet på norsk sokkel. Ulykken var den verste i Nordsjøen på norsk område siden andre verdenskrig. Av 212 personer om bord omkom 123, deriblant 23 britiske. Av de 123 omkomne ble 87 funnet mens 36 forble savnet. Etter snuingen i 1983 ble ytterligere seks av de 36 savnede funnet.

Den årlige markeringen på 17. mai er viktig for å minne oss alle om at vi aldri må glemme.

Tradisjon tro la Ekofisk-Komiteen og bedriften sammen ned en krans på Kiellandmonumentet Brutt Lenke.

mai 16, 2024

Hazid, forbundsstyre, walk to work, ny ledelse og forskjellig

En innholdsrik uke er snart over og helgen innledes med brask og bram fredag 17. mai. Vi er heldige som lever i ett fritt, demokratisk land der fagbevegelsen har makt til å være med å påvirke arbeidsplassene og samfunnsutviklingen. Gratulerer med nasjonaldagen til alle våre medlemmer!

Her kommer en liten oppsummering av noen av sakene vi har jobbet med denne uken.

Heeremas kontor i Leiden.

Hazid for fjerningsarbeid gjennomført i Leiden
Tirsdag og onsdag denne uken ble det gjennomført Hazid for fjerning av den gamle fakkelstrukturen på Eldfisk Kompleks samt resterende fjerningsarbeid på Tor, som består av MOSS modul, understell og rester av 11 conductorer. Hazid ble gjennomført i Heerema sitt hovedkontor i Leiden, Nederland, og på Teams, med deltakelse fra Cessation, AFOD, Drift og Ekofisk-Komiteen. Fra  Ekofisk-Komiteen deltok TV/VO Håvard Fagerbakke, TV/VO Fredrik Gitlestad og HTV/HVO Arild Andersen.

SSCV Sleipnir kommer ut på feltet rundt den 25 juni for gjennomføring av det resterende arbeidet i TOR/ELDFF kampanjen.

Forbundsstyremøte i Oslo
Mandag denne uken deltok leder i Ekofisk-Komiteen, Eirik Birkeland, på forbundsstyremøte i IE&FLT i Oslo. Det var mange viktige saker på agendaen blant annet status og planer for årets hovedoppgjør inkludert vedtak om Streikestøtte 2024, regnskap, prosjekt for organisasjonsgjennongang, forberedelser til Landsmøte i 2025 og informasjon forbundets internasjonale arbeid. Den saken som skapte mest diskusjon var allikevel innstillingen på nytt navn på forbundet vårt. Etter over en times diskusjon landet allikevel forbundsstyret på en enstemmig innstilling til nytt navn som formelt skal vedtas på neste Landsstyremøte. Innstillingen er hemmelig inntil videre.

Offshore Norge seminar om SOV/W2W fartøy i Bergen

Tirsdag var det duket for seminar i regi av Offshore Norge i Bergen. Både IE&FLT, Safe, Lederne, Havtil og Offshore Norge og representanter fra oljeselskapene var tilstede. Eirik Birkeland deltok i IE&FLT delegasjonen, fra ConocoPhillips deltok i tillegg Anders Moen som representant for arbeidsgiversiden.
Seminaret gav innblikk i hva som gjøres med slike fartøy i dag og hvilke planer selskapene har for bruk fremover i tillegg til en gjennomgang av gjeldene regelverk. Vi fikk også besøke skipet Island Clipper som benyttes i et pilotprosjekt for vedlikehold av den ubemannede installasjonen Oseberg H. Arbeid fra SOV/W2W fartøy utfordrer måten vi operer på norsk sokkel og både regelverk og tariffavklaringer må på plass før vi kan akseptere slike konsepter, seminaret var ikke en diskusjonsarena for disse spørsmålene.

Jan-Arne Johansen blir ny sjef i Australia

Leder i Ekofisk-Komiteen, Eirik Birkeland, takker avtroppende General Manager Operations, Jan-Arne Johansen, for et godt og konstruktivt samarbeid gjennom mange år.

Vi hadde torsdag det siste møtet med avtroppende driftsdirektør, Jan-Arne Johansen. Vi kan se tilbake på et konstruktivt og godt samarbeid og ønsker Jan-Arne lykke til med nye oppgaver og velkommen tilbake i fremtiden. Vincent Lelarge overtar Jan-Arnes jobb i juni.

After Action Review
Denne uken har Ekofisk-Komiteen deltatt med 3 representanter i en 2 dagers After action review for fleksibel organisasjon.

Den 29. september 2022 ble den nye sammenslåtte organisasjonen EkoK/B og Remote innført.
Denne ukes After action review har ivaretatt en evaluering av den nye organisasjonen opp mot det som var målsetningen med sammenslåingen.
Det vil bli utarbeidet en egen oppsummering samt arbeidet videre med en del konkrete aksjoner som det ble enighet om underveis i samlingen.

Endringer i permisjonsregelverket
I en periode har vi drøftet permisjonsregelverket med bedriften. Denne uken ble vi informert om noen mindre endringer i permisjonsregelverket, Ekofisk-Komiteen fikk gjennomslag for noen av våre ønsker til forbedringer, men langt fra alle. Våre medlemmer må sette seg inn i konseskvenser for pensjon og forsikring ved permisjoner. Dette gjelder både lovbestemte- og avtalte permisjoner, men fallgruvene kan være spesielt store ved ikke lovbestemte permisjoner (avtalte permisjoner).

 

 

 

mai 8, 2024

Enighet i forhandlingene på Operatøravtalen

IE&FLT klarte onsdags morgen å komme til enighet om en lønnsregulering og justering av tekniske bestemmelser i Operatøravtalen.

Noen hovedpunkter fra oppgjøret:

Oppgjøret innebærer en justering av lønn inkludert sokkelkompensasjon på 44.000,-. Dette beløpet er en minimumsgaranti før de lokale forhandlingene mellom ConocoPhillips og Ekofisk-Komiteen.

Nattskifttillegg justeres fra kr 91,50 til kr 96,-

Nattskifttillegg inkludert konferansetid justeres fra kr 115,- til kr 121,-.

Helligdagstillegget økes marginalt fra kr 2.275,- til kr 2.300,- kombinert med at kravet til å være offshore etter kl 15:00 på jul- og nyttårsaften for å få helligdagstillegget fjernes.

Masketillegget økes fra kr 26,- til kr 30,-.

Vi har også fått til en forbedring av punkt 3.3 Oppholdsperiode som sikrer at man får ventetid etter 14 dager, regnet fra planlagt utreisetidspunkt, også når en blir kalt ut før oppholdsperiode, møter opp på heliport og helikopter blir forsinket eller kansellert.

Vi har også fått gjennomslag for at avtjent førstegangstjeneste i forsvaret gir lønnsansiennitets opptjening for ansatte som blir innkalt og uttelling ved lønnsinnplassering ved nyansettelse (gjelder fra 1. juni).

Ordningen Ekofisk-Komiteen har hatt lokal avtale om i åresvis om kr 12.000,- i kompensasjon for de som står disponibel for å delta i beredskapen som røykdykker er nå tariffestet i Operatøravtalen og vil bli gjort gjeldene for alle på Operatør, Boring og Forpleiningsområdet som innehar denne beredskapsrollen.

Beløpet som dekkes ved tap/beskadigelse av effekter på reise til/fra tjeneste økes fra kr 6.350,- til kr 10.000,-.

Partene er også enige om å nedsette et utvalg som skal gjennomgå og søke å finne en løsning på den usikkerhet som er skapt omkring hvorvidt beredskapspersonell er dekket ved yrkesskade pådratt under innsats eller øvelse.

Når det gjelder bonusordningene i bedriftene krevde vi at eventuelle bonusutbetalinger i bedriftene skulle være lik i kroner for alle ansatte. Dette ble blankt avvist av Offshore Norge og vi valgte derfor å legge til følgende protokolltilførsel:

Bedriftenes representanter peker i forhandlingene på viktigheten av å holde seg til frontfagsmodellen. Samtidig ser vi at bedriftsledelsens lønninger stiger til eventyrlige høyder, kombinert med bonusfest. Dette bidrar til å undergrave den norske modellen. Det kan ikke bare være vanlige arbeidstakere som skal bidra til en bærekraftig lønnsutvikling. Dette må også bedriftsledelsen innse. Vi er svært misfornøyd med at Offshore Norge og NHO ikke tar et større ansvar for at den norske modellen følges i medlemsbedriftene.

IE&FLT ser med stadig større bekymring på de store forskjeller i bonusutbetalinger i bedriftene. Dette bidrar til dårlig arbeidsmiljø og uakseptable forskjeller blant de ansatte. Vi krevde i årets forhandlinger at dersom det skal gis bonus skal denne være lik i kroner for alle ansatte i bedriftene. Kravet ble blankt avvist av forhandlingsutvalget til Offshore Norge og de henviste til bedriftenes styringsrett.

For mer informasjon om detaljer i oppgjøret les mer på www.industrienergi.no

mai 3, 2024

Lønnsforhandlinger med Offshore Norge neste uke

Mandag og tirsdag neste uke er det satt opp lønnsforhandlinger mellom Industri Energi & FLT og Offshore Norge for reforhandling av Operatøravtalen. Leder og nestleder i Ekofisk-Komiteen, Eirik Birkeland og Trond T. Haugbjørg, er en del av forbundets forhandlingsdelegasjon. 

Operatøravtalen (timelønnede) forhandles sammen med Borebedriftsavtalen og Forpleiningsavtalen, forhandlingene omtales derfor som OBF forhandlingene. OBF forhandlingene finner sted mandag 6. mai og tirsdag 7. mai

Den andre tariffavtalen vi har med ConocoPhillips, Bransjeavtalen (individuelt avlønnede), forhandles med samme motpart 28. mai og 29. mai.

Hvis vi kommer til enighet i de sentrale forhandlingene planlegges det for å gjennomføres lokale lønnsforhandlinger mellom Ekofisk-Komiteen og ConocoPhillips 11. juni og 12. juni.

 

NB: Minner om medlemsmøte for alle medlemmer tilknyttet Ekofisk-Komiteen Nepco (individuelt avlønnede offshore) søndag 5.5 kl. 20:00 – 21:30 – møterom 1 & 2 på EKOL. Møtet foregår også på Teams for de som er lokalisert på andre installasjoner eller er hjemme på fri. Ta kontakt med  Knut Olai Slettebø Knut.O.Sletteboe@conocophillips.com om du ikke har fått innkalling.

april 29, 2024

God 1. mai feiring!

Første mai er en internasjonal kampdag for arbeiderbevegelsen i store deler av verden. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å markere den viktige dagen og delta på lokale første mai arrangementer rundt omkring i hele landet.

På Wikipedia kan vi lese:

“Den internasjonale arbeiderkongressen møttes i Paris i 1889 for å stifte Den annen Internasjonale. Etter forslag fra de fagorganiserte i USA ble 1. mai vedtatt som demonstrasjonsdag.[1] Dette hang sammen med at politiet 4. mai 1886 skjøt og drepte fire demonstranter under en generalstreik i Chicago, der kravet var innføring av åtte timers arbeidsdag. Denne streiken hadde begynt 1. mai. Disse hendelsene minnes i dag som første mai eller arbeidernes dag i de fleste industrialiserte land. Fra Norge deltok Carl Jeppesen, som sørget for at denne dagen ble valgt også i Norge. Dagen ble første gang feiret i 1890 som arbeidernes egne internasjonale kamp- og festdag.” Kilde no.wikipedia.org

Viktige paroler i Norge har vært kravet om 8 timers arbeidsdag, faste hele stillinger i norsk arbeidsliv, krav om å forbedre og beholde en sterk velferdsstat osv.

Årets 1. mai feiring markerer også at hovedorganisasjonen vår, Norges mektigste arbeidstakerorganisasjon, Landsorganisasjonen i Norge (LO), feirer 125 års jubileum. Hovedparolen for årets feiring er ARBEID – VELFERD – TRYGGHET.

Program for årets feiringer i Rogaland finner du her: https://www.lo.no/hvem-vi-er/regioner/lo-rogaland/nyheter-om-lo-i-rogaland/1.mai-2024/

Informasjon om det lokale arrangementet der du bor finner du enten på ditt lokale LOs nettside eller ved oppslag i lokalavisen eller på sosiale medier.

 

Gratulerer med dagen og god feiring, sammen er vi sterke!

 

april 19, 2024

Fast nattskifttillegg, tvistemøte overtidssatser og onshoreansatte som reiser offshore

Nok en innholdsrik uke nærmer seg slutten, her kommer en liten oppsummering på noen av sakene vi har jobbet med denne uken.

Fast månedlig nattskifttillegg

Vi har denne uken blitt enige med bedriften om en omlegging til fast månedlig utbetaling av nattskifttillegg for våre medlemmer som jobber fast nattskift. Denne endringen gjelder personell som er satt opp i en fast rotasjonsplan og trer i kraft i forbindelse med innføring av nytt lønns- og timeskrivingssystem (NxtGenERP). De som går fast nattskift vil framover få nattskiftkompensasjonen utbetalt som et fast tillegg hver måned. For en som arbeider 50% på natt, og har konferansetid, vil dette utgjøre 6996 kroner pr måned med dagens satser. Dette vil føre til en mer stabil månedslønn for de dette gjelder. Det forenkler også innrapportering av pensjonsgrunnlaget.

Vær oppmerksom på at man fortsatt må føre de reelle timene som arbeides på natt i timelisten. Ansatte som jobber natt sporadisk vil få utbetalt nattskifttillegget basert på faktiske timer ført i timelistene, slik som før. Den nye ordningen trer i kraft fra første nattskift etter 1. juli 2024.

 

Tvistemøte mellom Industri Energ & FLT og Offshore Norge

Som kjent har vi en uenighet med bedriften om hvorvidt lønnsoppgjøret ble håndtert riktig i 2006 i forbindelse med fjerningen av 7,71% trekket (2-4 trekket). Etter vårt syn skulle endringene i etterkant av oppgjøret ha ført til at timesatsene ble regnet ut fra en lønn uten trekk innregnet, noe som ville ha ført til høyere satser for ventetid og overtid enn det vi har per i dag. Partene opprettholdt i grove trekk sine synspunkter og det ble ikke enighet i drøftelsesmøtet. Forbundet vurderer nå i samarbeid med oss videre saksgang.

 

Onshoreansatte som reiser offshore

Vi har i en lengre periode hatt mange henvendelser fra onshoreansatte som reiser offshore. Det er stor misnøye med kompensasjonen som blir gitt, spesielt stor er misnøyen med at betalingen og uttellingen i avspassering er for lav ved offshorearbeid i helg. Bedriften sin tilbakemelding på våre henvendelser om å få til forbedringer på ordningene for onshoreansatte som reiser sporadisk offshore, er i grove trekk at de anser dagens ordning som god, og at de ikke ønsker å gjøre det mer attraktivt enn per i dag å reise offshore i helgene, da bedriften i hovedsak ønsker at slike reiser foretas i ukedagene.

 

E-K UNG har konstituert et styre

EK ung har hatt møte og konstituert et eget styre. Fordelingen av verv er som følger.

– Leder, Robin Grindheim
– Nestleder, Aleksander Røksund
– Styremedlem, Benjamin Helliesen
– Styremedlem, Ruben Gullbraa
– Styremedlem, Ole Christian Dahl

EK-ung tar sikte på å avholde faste møter framover. Hvis noen har innspill og forslag til hva EK-ung skal arbeide med så ta kontakt med en av de i styret.

 

Vi ønsker alle våre medlemmer en god helg!

april 18, 2024

Årets TV valg er i gang!

Alle yrkesaktive medlemmer i Ekofisk-Komiteen skal i dag ha mottatt en e-post med informasjon om, og link til, årets valg av lokale tillitsvalgte. Har du ikke mottatt en slik e-post må du ta kontakt med ekofisk-komiteen@conocophillips.com.

Husk å kontrollere at du er registrert på riktig lokal avdeling, hvis noe ikke stemmer må du ta kontakt med ekofisk-komiteen@conocophillips.com så retter vi opp.

Ihht vedtektene går valget for offshoreansatte over minimum 42 dager og for landansatte over minimum 14 dager. De som har sin arbeidsplass offshore er dermed sikret mulighet for å få avgi stemme mens de er på jobb.

Heng gjerne opp en påminnelse om valg på oppslagstavlene, og vær aktive i få kollegaer til å avgi stemme!

Offshore: Valget avsluttes 31.mai.

Land: Valget avsluttes 3. mai

Valget gjennomføres som hemmelig valg og din stemme er anonym.

 

Godt valg!

 

Bildet er kun for illustrasjon og viser hvordan valget ser ut for våre medlemmer i Automasjonsgruppen på Ekofisk kompleks.

april 12, 2024

Ekofisk-Komiteens nattskiftutvalg

Etter å ha ligget i dvale i 12-13 år er det igjen blåst liv i Ekofisk-Komiteens nattskiftutvalg. Utvalget hadde sitt første møte på Ekofisk-Komiteen sitt kontor i Tananger torsdag denne uken.

Dette var et halvdagsmøte med felles lunsj innbakt i programmet.

På møtet gikk vi gjennom mandatet som utvalget skal jobbe etter. Mandatet er godkjent av Ekofisk-Komiteen sitt styre.

Videre hadde vi en gjennomgang av allerede innkomne innspill til utvalget, samt vedtatte årsmøtesaker som er relevante for utvalget. Vi kikka også på noe av det som tidligere nattskiftutvalg har jobba med. Vi tar sikte på å avholde 2-3 fysiske møter i året samt en del teamsmøter. Ellers er det opprettet en teamsgruppe hvor vi også holder kontakten, samt legger inn relevant materiell. Deltagerne i utvalget vil nå sette seg inn i aktuell forskning, litteratur og regelverk på området. Det ble også fordelt noen aksjoner som det skal arbeides videre med framover.

Utvalget tar gjerne imot innspill på ting som kan være med å forbedre tilværelsen som nattskiftarbeider. Disse vil bli behandlet i utvalget.

Deltagerne i utvalget er Arild E. Andersen, Trond T. Haugbjørg, Sandra Larsen, Rune Andre Eikeskog og Arnstein Berge

april 10, 2024

LOs kongressdebatt 2025

Forbundet skal sende inn forslag til LO kongressen. LO kongress er den største politiske debattarenaen i Norge. Det som blir vedtatt på LO kongressen vil være LOs politikk de påfølgende fire årene. Denne politikken får ofte gjennomslag i norsk politikk og endrer arbeidslivet for våre medlemmer til det bedre.

LO er hovedorganisasjonen som forbundet vårt Industri Energi & FLT er tilslutta.

Frem mot kongressen ønsker LO å gjennomføre en omfattende demokratisk debatt i hele organisasjonen. Til denne debatten er det laget et debatthefte med praktisk informasjon om prosessen frem mot kongressen og forslag til LOs handlingsprogram og LOs organisasjonsprogram.

Debattheftet finner du her: https://www.lo.no/hva-vi-gjor/kongressdebatt2025/

Har du innspill til punkter i debatthefte, vennligst send dette til din lokale tillitsvalgte innen 24.04.2024 . Lokal tillitsvalgt vil deretter forsikre seg om at dette er noe din gruppe stiller seg bak og deretter sende det inn til Ekofisk-Komiteen for behandling i styremøte i juni. Styret vil behandle og bearbeide innspill fra tillitsvalgte og styremedlemmer og deretter sende innspill som får flertall i styret til forbundet. Det er forbundet som har forslagsrett til LO-kongressen.

mars 19, 2024

Dysleksivennlig Arbeidsplass (DVA)

Den lokale arbeidsgruppa som er nedsatt for å arbeide med dysleksivennlig arbeidsplass (DVA) i ConocoPhillips, var forrige uke på konferanse i Oslo arrangert av Norsk Industri, IE&FLT og Dysleksi Norge.

Åtte bedrifter har over en 2-års periode deltatt i et pilotprosjekt. Rapporten fra dette arbeidet ble overrakt partene i arbeidslivet (LO og NHO), som nå ønsker å ta arbeidet videre på et nasjonalt nivå. Vi fikk også høre om hvilke erfaringer noen av bedriftene hadde gjort seg underveis i arbeidet.

Les mer om konferansen her: https://dysleksinorge.no/sikter-pa-a-gjore-arbeidslivet-dysleksivennlig-for-1-4-av-norges-arbeidsstyrke/
På denne siden vil du også finne selve rapporten, med en QR kode som muliggjør å lytte til hva som står i rapporten.

Lokalt vil det nå brukes tid på å gå gjennom rapporten, videre står bedriftsbesøk til noen av pilot bedriftene på programmet. Vi ønsker også å lage en handlingsplan for arbeidet som skal gjennomføres framover.

Den lokale arbeidsgruppen består av Anne Hilde Halleraker og Julian Båfjord fra bedriften, Hilde Trondsen og Einar Malin som arbeidstakerrepresentanter samt Ståle Skretting og Trond T. Haugbjørg fra Ekofisk-Komiteen. Gruppen rapporterer til Manager GEA Operations, Bjørn Rølland. Arbeidet er solid forankret i bedriftens høyeste organ, BU/AMU.

Anne Hilde Halleraker, Hilde Trondsen, Einar Malin og Ståle Skretting på DVA konferansen

Bjørn Rølland sier følgende om arbeidet:
«ConocoPhillips har over en lengre periode jobbet med inkludering og mangfold. Dette er store tema, men kan oppsummeres med et enkelt sitat: Det er plass til alle i herberget. Når potensielt rundt 5% av organisasjonen føler utenforskap og evt. lite tilrettelegging ift. lese- og skrivevansker er det vårt ansvar å gjøre noe med dette. Dette handler om inkludering og mangfold i praksis. Det å ha fått innsikt i dysleksi-prosessen Nikkelverket i Kristiansand har gjennomført var en «eye-opener» og svært nyttig for min del. Jeg håper vi skal få på plass en like god prosess i ConocoPhillips Norge.»

Ekofisk-Komiteen og ConocoPhillips er så heldige å ha fått med to arbeidstaker representanter som selv har utfordringer med lese- og skrivevansker, matematikkvansker eller språkvansker i sin arbeidshverdag. Selv sier de følgende om hvorfor de meldte sin interesse for å delta i arbeidet.

Einar Malin uttaler:
«Å ha dysleksi kan være en utfordring i arbeidshverdagen, særlig når det skal leses lange prosedyrer eller skrive mail. Derfor synes jeg det er veldig bra at bedriften sammen med Ekofisk komitéen har lyst og bli mer dysleksivennlig. Jeg ser frem til å jobbe videre fremover med dette».

Hilde Trondsen kommenterer:
«Når det kom opp et spørsmål om der var noen som ville være med i ei gruppe med dysleksi så var jeg ganske kjapp med å si at det ville jeg. Jeg sliter selv med lesing. Litt skriving og. Mange i min familie sliter med dysleksi. Jeg ville være med i ei gruppe slik at jeg kan se hvilke muligheter som finnes (hjelpemidler osv.). Der er sikkert mange i ConocoPhillips som sliter og da kan jeg være med som en pilot for dem og».

Etter hvert vil det bli informert om arbeidet i ulike kanaler, via både bedriften og Ekofisk-Komiteen.

mars 14, 2024

Årsmøte og 50 årsjubileum

Tirsdag og onsdag forrige uke gjennomførte Ekofisk-Komiteen sitt årsmøte. Tirsdagskveld var det duket for storfest og markering av Ekofisk-Komiteens 50 første år.

Over 60 tillitsvalgte i Ekofisk-Komiteen og nesten 30 innbydde gjester gjennomførte forrige uke årsmøte og jubileumsfeiring på Quality Airport Hotel Stavanger.

I tillegg til ordinære årsmøtesaker var årsmøtet preget av 50 årsmarkeringen og seieren i kampen for tariffavtale for SLB personellet om bord på Island Captain som utfører syrestimuleringsjobber for ConocoPhillips på Ekofiskfeltet.

Både LO leder, Peggy Hessen Følsvik, og IE&FLT leder, Frode Alfheim, takket Ekofisk-Komiteen for full støtte i saken gjennom hele saken og ikke minst for innsatsen som ble lagt ned for å mobilisere til sympatistreik. Dere var klar og det presset fram løsningen var budskapet fra talerstolen. De kom også med skarp kritikk av oljeselskapene, Offshore Norge og en samle olje- og gassbransje som lot det gå 11 måneder før en løsning kom på plass.

Blant gjestene var æresmedlem, tidligere forbundsledere, forbundsledelse, fagforeningsledere i samarbeidsklubber og representanter for fagforeningene i de andre bransjene som er organisert i IE&FLT.

Festen om kvelden ble ledet av toastmaster Håvard Sand, det ble vist jubileumsfilm, holdt flotte taler fra gjester og overrekt mange gaver og lykkeønskninger.

Nå er det tilbake til hverdagen og jobbe utrettelig videre med å oppfylle årsmøtets mange vedtak og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer.

 

Enstemmig offentlig uttalelse fra årsmøte:

NORSK LOV OG NORSKE TARIFFAVTALER PÅ NORSK SOKKEL!

Alle selskaper som har aktiviteter i Norge, dette inkluderer aktivitet på norsk sokkel, må respektere de ansattes rett til å organisere seg i en norsk fagforening.

Alt arbeid skal utføres med norske lønns- og arbeidsvilkår.

Arbeidsmiljøloven må gjøres gjeldende for all aktivitet i Norge.

 

Mediadekning og omtale av årsmøtet og 50 årsfeiringen i media:

NRK Rogaland 19:45 tirsdag 5. mars 

NRK Rogaland 22:55 tirsdag 5. mars

IndustriEnergi.no – Vi skal aldri ta norske lønns- og arbeidsvilkår for gitt

Frifagbevegelse.no – LO-lederen går kraftig ut mot oljeselskaper: – De sviktet

Aftenbladet.no – LO-Peggy hudflettet tause oljeselskaper

 

Bildegalleri fra årsmøte og jubileumsfest:

Bilder er tatt av Ekofisk-Komiteen og Atle Espen Helgesen

mars 12, 2024

Utreise før tiden

Som omtalt i en artikkel den 21.02 på vår hjemmeside, valgte bedriften ensidig og uten videre informasjon til våre medlemmer og endre diverse godtgjøring i forbindelse med ekstra arbeid utover 14 dager.

Ekofisk-Komiteen er den senere tid gjort kjent med at flere har gitt beskjed om at de ikke ønsker å bli kontaktet for å reise ut ei uke før oppsatt arbeidsplan.

I den forbindelse er det en klar forventing om at skjemaet «Forlenget oppholdsperiode offshore» sendes til Hovedtillitsvalgt (HVO) offshore for drøfting, i forkant av utreise før normal oppholdsperiode. På den måten har vi mulighet til forsikre oss om at den enkelte ikke føler seg presset til å si ja til dette. Vi kan da da også informere den enkelte om den økonomiske endringen dette kan innebære i forhold til tidligere praksis på godtgjøring for denne ekstra belastningen i sin friperiode.

mars 8, 2024

Norsk lov og norske tariffavtaler på norsk sokkel!

Enstemmig offentlig uttalelse fra Ekofisk-Komiteens årsmøte 2024.

Alle selskaper som har aktiviteter i Norge, dette inkluderer aktivitet på norsk sokkel, må respektere de ansattes rett til å organisere seg i en norsk fagforening.

Alt arbeid skal utføres med norske lønns- og arbeidsvilkår.

Arbeidsmiljøloven må gjøres gjeldende for all aktivitet i Norge.

 

En mer utfyllende artikkel fra årsmøtet og 50 årsjubileet inkludert bilder fra feiring kommer neste uke.

mars 1, 2024

Helikoptertrafikken gjenopptas

Etter en koordinert vurdering i oljeindustrien og med luftfartsmyndighetene, blir det oppstart for flyprogrammet med Sikorsky S92 fredag. Dette gjelder både skyttel og tilbringertjeneste.

Beslutningen om å starte opp igjen baserer seg på myndighetenes vurderinger. I de innledende undersøkelsene har det så langt ikke kommet informasjon fra ulykken som har gitt Luftfartstilsynet grunnlag for å stanse flyging.

Vi stoler på de vurderinger som fortløpende blir gjort av luftfartsmyndighetene og helikopteroperatøren.

Det vil bli gitt informasjon  om sikkerhetsvurderingene av kompetent personell på heliportene og offshore før avreise. Hvis noen reisende til våre felt føler seg ukomfortable med å reise er det full anledning til å reservere seg. Vi har også inngått en avtale med selskapet om at ingen av våre medlemmer skal trekkes i lønn ved en slik reservasjon, dermed vil dette i praksis gjelde alle ConocoPhillipsansatte.

Alle bes holde seg orientert om flightinformasjon via DaWinci og selskapets intranett.

februar 29, 2024

Oppfølging etter helikopterhendelse

Den tragiske ulykken i går har rystet oss alle, våre tanker går først og fremst til de etterlatte , kollegaer og venner.

Vi ble i går kveld enige med bedriftens ledelse om å stoppe all flyvning inntil videre.

Vi har i dag blitt enige om hvordan situasjonen skal håndteres videre og at det skal være tett dialog mellom bedriften, vernetjenesten og Ekofisk-Komiteen før nye beslutninger tas.

Inntil videre er det full stopp i all flyvning, men SAR- og ambulanseberedskap er fullt operativt.

Vi er i tett dialog med forbundets ledelse og tillitsvalgte i andre operatørselskap om situasjonen.

Les mer om forbundets oppfølging her:

Viktig å raskt finne årsaken til helikopterhavariet

februar 28, 2024

Full seier! Ingen streik på Ekofisk.

Kl 18:00 i kveld ble vi informert om at partene har kommet til enighet om en løsning for IE&FLTs medlemmer i SLB UK. 

Detaljer om løsningen kan leses på www.industrienergi.no.

Dette betyr at streikevarselet er trukket tilbake og at det ikke blir streik på Ekofisk. Alle skal møte på jobb som vanlig i natt og i morgen tidlig.

Tusen takk til Ekofisk-Komiteens medlemmer, spesielt til de 23 medlemmene som var klare til å iverksette aksjoner fra midnatt.  Det er sympatiaksjonene som gjorde at presset ble stort nok til at vi nå har fått en løsning i konflikten. Vi har skrevet oss inn i norsk historie!

Sammen er vi sterke!

februar 28, 2024

Ekofisk-Komiteen er klar for streik fra midnatt

Det pågår nå mekling på tredje dagen hos Riksmekleren i Oslo i spørsmålet om tariffavtale for IE&FLT sine medlemmer i SLB UK.

Hvis ikke partene kommer til enighet vil 23 medlemmer i Ekofisk-Komiteen, sammen med 52 medlemmer i IE&FLT klubben i Archer, gå ut i sympatistreik ved midnatt natt til torsdag. Blir sympatistreiken en realitet vil dette bli kommunisert på våre nettsider.

Ekofisk-Komiteen sine medlemmer som er tatt ut i streik står akkurat nå i frontlinjen i kampen for å sikre at alle arbeidstakere i Norge skal ha et anstendig og organisert arbeidsliv med norske lønns og arbeidsvilkår i framtida. Dette gjør de på vegne av Ekofisk-Komiteen sine 1.400 medlemmer, IE&FLT sine 80.000 medlemmer og LO sine over 1.000.000 medlemmer.

For ytterligere informasjon om bakgrunnen for streiken oppfordrer vi til å lese tidligere artikler lagt ut på Ekofisk-Komiteen sin hjemmeside.

Ekofisk-Komiteen oppretter streikekontor fra torsdag morgen klokka 0700. Kontoret vil være bemannet hver dag mellom 07:00 og 19:00 så lenge en eventuell streik pågår.

Streiketelefon: 476 72 544

I tillegg vil hovedtillitsvalgt/hovedverneombud offshore være tilgjengelig som normalt.

Kort om streikebryteri

Streikebryteri er ikke forbudt ved norsk lov. Det er likevel bred enighet i samfunnet om at streikebryteri er sosialt og moralsk forkastelig. Enhver arbeidstaker har derfor rett til å nekte og utføre arbeid som kan være streikebryteri inntil det er avklart mellom partene om arbeidet er streikebryteri eller ikke.

Det kan være straffbart å anklage noen for streikebryteri, men å stille spørsmål og få dette avklart er i alles rett og interesse.

Vi oppfordrer alle våre medlemmer som har mistanke om at arbeid de blir pålagt kan være streikebryteri til å be om en avklaring rundt dette før arbeidet blir utført.

Ekofisk-Komiteen og ConocoPhillips har inngått avtale om hvordan streiken skal håndteres. Her er det blant annet avtalt at det skal avholdes daglige møter mellom arbeidsutvalget i Ekofisk-Komiteen og bedriftsledelsen. Det er i disse møtene avklaringer om, blant annet, streikebryteri skal diskuteres. Dette er viktig å overholde av begge parter, for å ivareta arbeidsmiljøet offshore. Husk vi skal arbeide sammen etter streiken også.

Sammen er vi sterke!

februar 23, 2024

STREIK: MEDLEMSMØTE FOR MEKANISK EKOFISK KOMPLEKS OG SV MEKANISK

Alle våre medlemmer i Mekanisk avdeling Ekofisk kompleks og SV mekanisk er velkomne til medlemsmøte tirsdag 27.2.2024 kl 16:00. Du kan delta fysisk på EKOL eller via Teams. Alle fra disse to berørte avdelingene er invitert uavhengig av om dere er en del av streikeuttaket eller ikke.

Har du ikke mottatt kalenderinnkalling til Teamsmøte kan du følge denne linken:

https://www.microsoft.com/nb-no/microsoft-teams/join-a-meeting

Legg inn Møte ID: 216 553 911 585

Passord skal være tilsendt på SMS. Finner du ikke SMS med passord ta kontakt med ekofisk-komiteen@conocophillips.com, eller spør en kollega, for å få tilsendt passordet.

Det er også mulig å ringe inn fra din telefon hvis Teams er umulig:

Telefonnummer: +47 21 40 40 51

Tast så inn telefonkonferansenummer (tilsendt på SMS) etterfulgt av #

PS: Klarer du ikke å koble deg opp til møtet har vi ikke kapasitet til å drive support, snakk med en kollega i etterkant og orienter deg om hva som skjedde på møtet.

februar 21, 2024

Innstramminger i kompensasjon ved ekstraarbeid

Ekofisk-Komiteen har den siste tiden fått mange henvendelser fra medlemmer som opplever at bedriften har endret praksis for hvordan man betaler den enkelte ved forstyrrelser ifbm inn- og utreise til ekstraarbeid på sokkelen.

Bakgrunnen for henvendelsene er at bedriften, ensidig og uten ytterligere informasjon, har lagt ut nye retningslinjer for føring av timer. De nye retningslinjene er stikk i strid med tidligere praksis og tolkning av tariffavtalen. Henvendelsene den siste tiden har i hovedsak dreid seg om bortfall av kompensasjon ved sykdom, venting på heliport, helikoptertransport utenfor arbeidstid og ved forlenget oppholdsperiode.

Så langt ser det ut til at endringene slår særlig ugunstig ut for personell som sier seg villig til å avhjelpe bedriftens bemanningsbehov ved å si ja til å reise ut i forkant av sin opprinnelig utreise når det oppstår forsinkelser i helikoptertrafikken. Vi har sett eksempler på at ansatte da mister både overtidsbetaling i forkant og ventetid utover 14 dager offshore.

Ekofisk-Komiteen ber om at uenigheter dokumenteres og sendes inn til oss. Vi vil vurdere videre tvistebehandling fortløpende. Parallelt med dette vil vi forsøke å diskutere problemstillingen på generelt grunnlag med HRs representanter for å se om det er mulig å komme til en enighet om tolkning av tariffavtalen på de ovenfornevnte problemstillingene.

Vi minner om at ekstraarbeid og retten til fritak fra ekstraarbeid er regulert av Rammeforskriften § 42.  Bedriften har en styringsrett til å pålegge ekstraarbeid, men dette skjer svært sjeldent, og kan ikke skje før etter drøftelser med fagforeningen.

 

Artikkelillustrasjon: Bjørn Helgøys julekort fra Ekofisk-Komiteen i 1998 viser at innsparinger også var et hett tema for 26 år siden i “Julekort gjennom 26 år” står dette som kommentar til julekortet:

“Oljeprisen dalte til det laveste nivået noensinne. Ledelsen i oljeselskapene gikk aldeles amok med innsparingsprogrammer. Sparetiltak og innstramminger ble en del av hverdagen. Det er ikke måte på kreativitet og oppfinnsomhet blant ledelsen om hva vi kunne gjøre for å hjelpe på inntjeningen.

Samtidig er aktiviteten på Ekofisk på et absolutt høyt nivå. Ekofisk II er en realitet, og enkelte biter negler og tær for å få sine budsjetter til å henge i hop med utgiftene. Løsningene er som vanlig å finne i kafferom og oppholdsrom på Ekofisk. Hver mann sitt helikopter”

februar 15, 2024

Forbundstyre bekrefter full lønnskompensasjon ved sympatistreik

I et historisk første forbundsstyremøte i det nye storforbundet i LO, IE&FLT, slås det fast at forbundet yter full lønnskompensasjon både til de 52 Archeransatte, Ekofisk-Komiteens 23 medlemmer og de 10 medlemmene i One Subsea i forbindelse med den varslede sympatistreiken for tariffavtale for IE&FLTs medlemmer i SLB UK.

Dette er en viktig avklaring og viser at forbundet går inn med full styrke for å få på plass en løsning. Forbundets streikemidler er store, og vi kan stå i en konflikt svært lenge om det viser seg nødvendig.

Ekofisk-Komiteen forventer nå at det legges press på partene for å få på plass en bærekraftig løsning for våre fagforeningskamerater i SLB UK. Det er en klar forventning at ConocoPhillips også bidrar, legges det tilstrekkelig press kan vi kanskje klare å unngå en storstreik på Ekofisk 29. februar 2024.

 

Foto: Atle Espen Helgesen / IE&FLT

februar 8, 2024

Medlemsmøte for Mekanisk Ekofisk kompleks og SV Mekanisk

Alle våre medlemmer i Mekanisk avdeling Ekofisk kompleks og SV mekanisk er velkomne til medlemsmøte fredag 9.2.2024 kl 10:00. Du kan delta fysisk på EKOL eller via Teams. Alle fra disse to berørte avdelingene er invitert uavhengig av om dere er en del av streikeuttaket eller ikke.

Har du ikke mottatt kalenderinnkalling til Teamsmøte kan du følge denne linken:

https://www.microsoft.com/nb-no/microsoft-teams/join-a-meeting

Legg inn Møte ID: 258 468 818 624

Passord skal være tilsendt på SMS. Finner du ikke SMS med passord ta kontakt med ekofisk-komiteen@conocophillips.com, eller spør en kollega, for å få tilsendt passordet.

 

Det er også mulig å ringe inn fra din telefon hvis Teams er umulig:

Telefonnummer: +47 21 40 40 51

Tast så inn telefonkonferansenummer (tilsendt på SMS) etterfulgt av #

PS: Klarer du ikke å koble deg opp til møtet har vi ikke kapasitet til å drive support, snakk med en kollega i etterkant og orienter deg om hva som skjedde på møtet.

februar 8, 2024

Støtteerklæring NR-Forum

NR-Forum samarbeidskomité gir sin fulle støtte til fagforeningene i Archer og ConocoPhillips som er varslet tatt ut i sympatistreik.

Dette er en viktig og rettferdig kamp for norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel.

SLB UKs fremgangsmåte med å nekte sine ansatte tariffavtale og som har benyttet uorganisert arbeidskraft til å utføre de streikendes arbeidsoppgaver er uakseptabelt og hører ikke hjemme i norsk arbeidsliv.

 

Hilsen
Bår Inge Pedersen
Leder NR-Forum

NR-forum er samarbeidskomiteen for flyteriggområdet som har overenskomst med Norges Rederiforbund (NR). Samarbeidskomiteen representerer 4500 medlemmer i Industri Energi.

 

Foto: Atle Espen Helgesen / IE&FLT

februar 7, 2024

Ekofisk-Komiteen tas ut i sympatistreik

LO og forbundsledelsen besluttet i går å ta ut store deler av mekanikerne på Ekofisk kompleks og SV brønnhodeteknikere organisert i Ekofisk-Komiteen i sympatistreik. Dette for å legge ytterligere press på SLB UK, og ikke minst oppdragsgiver ConocoPhillips som har valgt å benytte SLB UK som sin leverandør. Uttaket omfatter 23 personer, og trer i kraft ved midnatt natt til torsdag 29. februar. Altså skal alle gå på arbeid som normalt frem til slutten av februar.

Denne eskaleringen skjer etter en historisk dom i arbeidsretten mandag, der IE&FLT og LO fikk rettens medhold på alle punkter i saken mot Norges Rederiforbund (NR) om lovligheten av sympatistreik i Archer AS.

Dommen slår blant annet fast at streiken i SLB UK skal bedømmes etter norsk rett, og at bruken av sympatiaksjon i Archer er lovlig.

Archers varslede sympatistreik trer i kraft natt til 29. februar hvis hovedkonflikten ikke har funnet en løsning.

Dette handler om noe så grunnleggende som retten til å organisere seg og retten til tariffavtaler. Dommen i arbeidsretten har gitt oss verktøyet til å få dette på plass. Nå må vi ta i bruk verktøyet. Når arbeidsgiversiden slår seg vrang, er streikevåpenet det eneste som står mellom seier og fullstendig overkjøring.

Utfallet av kampen vil ha avgjørende betydning for hvordan vår næring og fremtidig industri på havet skal driftes i fortsettelsen. Skal norsk sokkel drives av uorganiserte bedrifter uten tariffavtale eller seriøse organiserte bedrifter med ordna forhold, det er dette denne kampen handler om!

Ekofisk-Komiteen ut i sympatistreik

Nå har forbundsledelsen i IE&FLT sammen med LO varslet plassoppsigelse for 23 mekanikere ansatt i ConocoPhillips Norge. Varselet om plassoppsigelse er overlevert NHO i et forhandlingsmøte i dag onsdag morgen.

Som vi har omtalt tidligere kommer sympatistreikene som en følge av at streiken i SLB UK, som har pågått i 10 måneder, ikke har hatt effekt. Dette som følge av at det er satt inn streikebrytere for å holde syrestimuleringsaktivitetene på Ekofisk i gang.

Vi innkaller derfor til et medlemsmøte på Teams for alle våre medlemmer i mekanisk avdeling på Ekofisk kompleks og SV mekanisk brønnhodeavdeling fredag 9.2.2024 kl 10:00. På møtet vil det bli orientert grundig om bakgrunnen for streiken og praktisk gjennomføring.

Det er gjort vedtak i forbundsstyret om full lønnskompensasjon for sympatiaksjonen i Archer, et slikt formelt vedtak må også gjøres for oss. Uansett har Ekofisk-Komiteen et solid streikefond som vil bli brukt. Vårt mål er at ingen skal tape på å stå i front i en kamp for tariffavtale i SLB UK på vegne av felleskapet.

Vi vil fortløpende orientere dem som er omfattet av streikeuttaket.

Vi oppfordrer alle i de berørte avdelingene til å delta på medlemsmøtet på fredag, uavhengig av om du har fått beskjed om at du er tatt ut streik eller ikke. Samhold er viktig i den situasjonen vi nå er på vei inn i. Vi vil sende innkalling til møtet på SMS og til jobb-epost (og til private e-postadresser til dem vi har det registrert på). Er det noen som ikke har anledning til å delta på fredag, eller har praktiske utfordringer, ta kontakt med ekofisk-komiteen@conocophillips.com eller ring 52 02 14 03.

Vi er nå i en meget spesiell og krevende situasjon, det er derfor viktig at alle våre medlemmer støtter opp om streiken. Opptrer støttende ovenfor dem som nå blir tatt ut som frontkjempere for en av de viktigste streikene i norsk sokkels historie. Streiken handler om norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel, og er dermed viktig for oss alle. Tillater vi sosial dumping, gjennom at personell som jobber på norsk sokkel ikke gis norske tariffavtaler, er det en trussel for vilkårene til oss alle.

fredag kl. 14:00 avholdes det TV/VO møte på EKOL og Teams som vanlig. Alle tillitsvalgte oppfordres til å delta på dette møtet, også dere som er hjemme på friperiode, da det vil bli gitt utvidet orientering om sympatistreiken i det møtet. Trenger du tilgang til Teamsmøte ta kontakt med ekofisk-komiteen@conocophillips.com.

Basert på årelangt samarbeid og tidligere erfaringer mellom Ekofisk-Komiteen og ConocoPhillips, har vi tiltro til at selskapet vil opptre ryddig i håndteringen av denne saken. Altså anerkjenner Ekofisk-Komiteens rett til å gjennomføre sympatiaksjon som et legitimt virkemiddel for å få på plass tariffavtale i SLB UK i tråd med den norske modellen.

Les mer om konflikten:

Denne dommen er en av LOs største seiere noen gang, mener nestleder (frifagbevegelse.no)

Arbeidsretten slår fast at SLB UK-streiken er norsk arbeidskonflikt (industrienergi.no) 

– En historisk dom som det vil snakkes om i hundre år (Aftenbladet.no, abonnement) 

IE&FLT kan iverksette sympatiaksjon til støtte for streiken i SLB UK (rederi.no, Norges Rederiforbund) 

Dom fra Arbeidsretten (arbeidsretten.no) 

februar 6, 2024

Full seier i arbeidsretten

En enstemmig dom fra arbeidsretten slår fast at den varslede sympatiaksjon i Archer AS, er tariffmessig og lovlig.

I tillegg til hovedslutningen er det flere viktige avklaringer i dommen.

Det er nå blant annet avklart at konflikten skjer i Norge. At selskapet er britisk, og de ansatte er britiske statsborgere, er underordnet i denne sammenhengen. Personell som jobber på Ekofisk jobber i Norge!

Retten slår altså fast at det er norsk rett og norske domstoler som skal avgjøre lovligheten av streiker som gjelder krav om norske lønns- og arbeidsvilkår for arbeid i Norge og på sokkelen, også i de tilfellene der arbeidsgiver er et utenlandsk selskap.

IE & FLT og LO vil gjennom varslede sympatiaksjoner sette adskillig mer kraft bak kravet om tariffavtale med SLB UK. Arbeidsretten har med dommen 5. februar ryddet opp i flere uklarheter når det gjelder adgangen til sympatiaksjoner, på land og norsk sokkel.

IE&FLT skal sette seg grundig inn i dommen og vurdere videre løp i streiken.

Vi vil komme tilbake med oppdatering når det er avklart hvordan den varslede sympatiaksjonen skal gjennomføres.

 

februar 2, 2024

HMS, dysleksi, samarbeid, navnekonkurranse og litt til

I forrige uke deltok vi blant annet på bedriftens HMS konferanse. Denne uken har vi gjennomført samarbeidsmøtet for TV/VO og OIM på Ekofisk komplekset. I tillegg informerer vi om litt andre ting som rører seg. God helg til alle!

Cay Nordhaug fra arbeidsutvalget i forbundet IE&FLT forteller om dysleksiprosjektet på Glencore Nikkelverk i Kristiansand.

HMS konferanse og dysleksivennlig arbeidsplass
Forrige uke ble årets HMS konferanse i ConocoPhillips arrangert. Blant mye annet ble konferansen brukt til å presentere arbeidet med dysleksivennlig arbeidsplass som bedriften har satt i gang. Ekofisk-Komiteen er representert i arbeidet med to arbeidstakerrepresentanter, Hilde K. Trondsen og Einar Malin, og to hovedtillitsvalgte, Ståle Skretting og Trond T. Haugbjørg. Ressursperson på området fra forbundet, Cay Nordhaug deltok også. Det var både presentasjoner fra scenen og egen stand. Det har vært gode tilbakemeldinger på dette i ettertid. Arbeidet med dysleksivennlig arbeidsplass vil bli mer synlig i tiden framover.

Samarbeidsmøte

Verneombud og ledelse klar for en bedre middag etter møte på dagtid og et slag bowling på ettermiddagen.

Denne uken er det gjennomført samarbeidsmøte for vernetjenesten og plattformledelsen på Ekofisk-Kompleks. Det har vært to nyttige dager med trivelig sosialt treff på kvelden. Dette er en god måte å bygge forståelse for hverandres roller på og istandsette vernetjeneste og ledelse til å håndtere utfordrende situasjoner og uenigheter.

Navnekonkurranse for det nye storforbundet vårt
Det har nå gått ut e-post til alle medlemmer hvor det blir kunngjort en navnekonkurranse på det nye og større forbundet som midlertidig heter IE&FLT. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å ta i bruk sin kreative hjernehalvdel og sende inn forslag ved å følge lenken i e-posten.

Søkefelt på EK sin hjemmeside
I 2023 fikk vi inn en forespørsel om det var mulig å opprette en søkefunksjon på EK hjemmeside. Vi har nå fått på plass en løsning som gjør det mulig å søke blant alle publiserte nyhetsartikler. Dette vil gjøre det enklere for både tillitsvalgte og medlemmer å finne relevant informasjon når de har behov for det.

Nye innsjekkregler hos SAS
Til slutt en viktig nyhet som ser ut til å ha gått litt under radaren. SAS har innført nye regler for innsjekk av bagasje på flygninger i Norge og Skandinavia. Siste frist er nå satt til 40 minutter før avgang. For andre reiser er det fortsatt 60 minutter før avgang.

januar 29, 2024

Blåser nytt liv i nattskiftutvalget

Nattskiftutvalget i Ekofisk-Komiteen har mer eller mindre vært et sovende utvalg i flere år.

I løpet av de siste månedene har det kommet del henvendelser fra medlemmer som ønsker at det blir blåst liv i dette arbeidet igjen. Utvalgets to valgte medlemmer, Arild E. Andersen og Trond T. Haugbjørg, har sett på henvendelsene samt innkomne forslag til kommende årsmøte som naturlig faller inn under hva et nattskiftutvalget skal arbeide med.

Basert på dette har vi bestemt oss for å forsøke å dra i gang et initiativ for å skape mer aktivitet i nattskiftutvalget. Vi ser også et behov for å involvere flere. Vi ønsker derfor at tillitsvalgte og medlemmer som ønsker å bidra inn i et slikt arbeid tar kontakt med Ekofisk-Komiteen på mailadresse ekofisk-komiteen@conocophillips.com.

Vi ønsker et bredt sammensatt utvalg, og oppfordrer derfor både tillitsvalgte og medlemmer av alle kjønn samt ulike grupper og installasjoner til å melde sin interesse. Vi anser det som en forutsetning at nye medlemmer i utvalget har erfaring med nattskiftarbeid.
Det vil også bli informert om dette i medlemsmøter offshore over en 6 ukers periode. Formelt er det styret som utnevner nye medlemmer i utvalget.

januar 23, 2024

Jubileumslogo

Som mange sikkert er klar over har Ekofisk-Komiteen 50-årsjubileum i 2024. Det betyr at vi er den eldste fagforeningen på norsk sokkel.

Som et ledd i å markere 50 årsjubileumet vedtok styret i Ekofisk-Komiteen på siste styremøte en jubileumslogo til bruk i 2024.

Styret hadde tre ulike alternativer å velge mellom og ble ganske raskt enige om at det ene alternativet var bedre enn de andre to.

Jubileumslogoen er designet av leder i Ekofisk-Komiteen, Eirik Birkeland, og er inspirert av både Ekofisk-Komiteen sin originale logo og den gamle Phillips 66 logoen.

Logoen vil bli benyttet i ulike sammenhenger i løpet av 2024.

januar 22, 2024

Fjerningskampanje 2024

Tillitsvalgt og HVO Arild Emanuel Andersens deltok onsdag og torsdag forrige uke på Hazid hos HMC (Heerema Marine Contractors) i Leiden, Nederland.

Fra venstre: Dag Roar Johansen, Kenneth Staavi, Jostein Lindhom, Steinar Berntsen, Øystein Borgersrud, Arild E. Andersen og Trond Schei

Planen er at både Tor og den gamle fakkelstrukturen på Eldfisk Kompleks skal være fjernet innen juni måned. I løpet av vår og sommeren vil vi få besøk av både SSCV Thialf og SSCV Sleipnir på feltet.

Haziden ble gjennomført fysisk i Leiden og en hele delegasjon fra ConcoPhillips var til stede. I tillegg deltok noen aktører på Teams. Haziden omfattet HMC sitt arbeidsomfang ved fjerning av Tor topside, conductorer, fakkel og understell.

Alt skal sendes til Vats for håndtering/opphogging.

Det ble identifisert mange gode aksjoner og tiltak.

januar 17, 2024

Stortildeling av utvinningstillatelser og full gass for norsk sokkel

ConocoPhillips sikrer seg 2 utvinningstillatelser med operatørskap og 1 utvinningstillatelse som partner til AkerBP i TFO runden som er den største på 4 år.

Arkivfoto fra Ekofisk-Komiteens møte med Energiminister Terje Lien Aasland (Ap) før jul.

ConocoPhillips får nye andeler i Nordsjøen, vest av Stord mellom mer kjente felt som Alvheim og Oseberg.

Energidepartementet tildelte tirsdag 16. januar nye tillatelser gjennom den årlige TFO-ordningen. ConocoPhillips får nye andeler der AkerBP og DNO er med på laget.

Energiminister Terje Lien Aasland (Ap) uttalte til E24 før jul at klimaavtalen fra Dubai ikke endrer noenting for norsk oljepolitikk. “– Nei, den endrer ingenting for Norge. Vi har flere virkemidler, både CO₂-prising og klimakvoter” uttaler statsråden i denne artikkelen før jul.

Forpliktelsene om utvikling – ikke avvikling av norsk sokkel fra Hurdalsplatformen følges nå opp med denne rekordstore TFO runden som deler ut totalt 62 utvinningstillatelser. Energiminister Aasland peker på at det er nødvendig å holde dette tempoet for å unngå et raskt fall i olje- og gassproduksjonen etter 2030. “– Det er olje og gass som er og vil være fundamentet for norsk sokkel i overskuelig fremtid” uttaler Aasland til E24 i denne artikkelen.

Det er svært positivt for selskapet og Ekofisk-Komiteen at norske myndigheter er så tydelige på at det er en lang framtid for norsk olje- og gassproduksjon på norsk sokkel.

januar 15, 2024

Årsmøtesaker, samarbeidsmøter, arbeidsretten og vilkår på norsk sokkel under press

Året 2024 har startet i samme tempo som 2023 sluttet. Kommende uke er ikke noe unntak. Styremøte der innstillinger til årsmøtet skal lages, samarbeidsmøte, og arbeidsrettssak for å få avklart om sympatiaksjonene på Ekofisk til støtte for SLB UK saken er lovlig er noen av ukens saker. Les mer under.

Permisjoner til offentlige oppgaver

Mandag morgen har vi et møte med advokat fra Tredjepart. Bakgrunnen for møtet er et forslag fra bedriften som innebærer nye retningslinjer i forbindelse permisjoner knyttet til lovpålagte offentlige verv eller oppdrag for den norske stat. Det er et detaljert regelverk omkring dette og det er derfor nødvendig å rådføre seg med eksperter før vi kan gi vår tilbakemelding til bedriften.

Årsmøtesaker

Resten av mandagen og hele tirsdagen vil gå med til årets første styremøte i Ekofisk-Komiteen. Mandag behandles ordinære styremøtesaker og tirsdag er det gjennomgang av årsmøtepapirene og styrets innstillinger vedtas. Justert organisering av tillitsvalgtorganisasjon er blant 28 andre innkomne forslag styret skal innstille på blant mye annet.

Samarbeidsmøte

Onsdag går vi gang med årets andre samarbeidsmøte mellom vernetjenesten og plattformledelsen. Denne uka er det remote Embla, Remote EldB og mellomkampanje EldB som skal møtes og evaluere samarbeidet i 2023 og legge premisser for samarbeidet i 2024.

SLB UK sympatiaksjon i arbeidsretten

Torsdag og fredag, samt mandag neste uke, vil leder og nestleder være tilhørere i arbeidsretten. Der skal det avgjøres om den varslede sympatiaksjonen med de streikende om bord på Island Captain er lovlig. Utfallet av saken vil være svært avgjørende for hva som skjer videre. Både for denne konkrete saken og, på lengre sikt, hvordan selskapene opererer på norsk sokkel.

Skip som transportmiddel mellom plattformer?

Parallelt med streiken i SLB UK, om rett til tariffavtale på norsk sokkel, har vi blitt gjort kjent med at arbeidsgiverorganisasjonen Offshore Norge (ON) har satt ned ei arbeidsgruppe i 2023 som jobber med et mål om å få endret regelverket når det gjelder Walk to work (W2W). W2W vil si at personell blir fraktet med båt og satt om bord på installasjon ved hjelp av bro. I dag er W2W kun tillat på normalt ubemanna installasjoner (NUI). Skulle arbeidsgiversiden få gjennomslag for de ønskede regelendringer vil vi risikere at W2W  blir tillat på permanent bemannede installasjoner også. Som i flere andre prosesser i ON er ikke arbeidstakersiden involvert i arbeidet, dette til tross for at det vil påvirke vår arbeidshverdag direkte.

Båttransport ut til feltene?

Vi er også nylig gjort kjent med ON vil ta et initiativ mot IE&FLT om å få til en avtale for båttransport ut til oljefeltene på norsk sokkel.

Vilkårene på norsk sokkel er under press

Hver enkelt må selvsagt gjøre seg opp sin mening om det er helt tilfeldig at arbeidsgiversiden, på den ene siden gjør alt som står i deres makt for å unngå tariffavtaler om bord på Island Captain, samtidig som de på andre hold arbeider aktivt med å få gjennomslag for regelverksendringer som potensielt vil flytte deler av virksomheten over på båt.

Jobben for å bevare norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel pågår hver dag. Vi ser en olje og gassnæringen som stadig blir mer kreative i jakten på å kutte kostnader. Vår jobb som fagforening er å jobbe for at kostnadskutt ikke går på bekostning av sikkerhetsnivået og norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel. Kan vi ikke hente opp oljen og gassen med verdige og gode forhold får den bli liggende under bakken.

Industri Energi & FLT (IE&FLT) er med våre ca 80.000 medlemmer det nest største fagforbundet i privat sektor i LO familien, den styrken skal vi bruke til å, sikre våre medlemmer og påvirke LO og politiske avgjørelser slik at vi kan ha gode, trygge og sikre jobber i næringen vår i lang tid fremover.

Sammen er vi sterke!

 

Artikkelfoto: Island Captain,  Christopher Talgø

januar 12, 2024

Vi er i gang med årets samarbeidsmøter

Det er 16 år siden vi startet opp med årlige samarbeidsmøter. Samarbeidsmøtene mellom TV/VO og OIM er fortsatt svært aktuelle og viktige både for å bedre samarbeidet om bord, styrke tillitsvalgte og vernetjenestens status, men også for å sette fokus på viktige saker en kan enes om å jobbe sammen om det neste året.

Om kvelden var det sosial samling med bowling og god mat. Fra venstre; Mariell Ophaug, Jan Jørgen Skarpeid, Eirik Birkeland, Øyvind Wilhelmsen, Markus E. Kanyi, Trond T. Haugbjørg, Ann Kristin Skipenes og Frode Nirisen.

Denne uken var det de tillitsvalgte på Remote Kilo/Bravo som møtte ledelsen. Møtet gikk over to dager der første dagen brukes til et internt møte for de tillitsvalgte samt felles bowling og middag med ledelsen på kvelden.

Dag 2 brukes til dialog om samarbeidet og saker. Samt til informasjon om pågående saker og prosjekter fra ledelsen til TV/VOer om bord.

Det vil bli gjennomført tilsvarende møter i løpet av januar og februar for resten av remote organisasjonen, Ekofisk kompleks og Eldfisk kompleks

januar 5, 2024

Stem på Ekofisk-Komiteens kandidater i Pensjonskassevalget

Valg av styremedlemmer til ConocoPhillips Norge Pensjonskasse starter 15.1.2024 og avsluttes 26.2.2024. I den forbindelse har det gått ut informasjon til alle rettighetshavere, enten via Digipost, for de som har det, eller via vanlig post (brev i postkassa).

Hver rettighetshaver kan gi sin stemme til inntil to kandidater, hvorav et av hvert kjønn.

Ekofisk-Komiteen stiller med to kandidater i valget. For å sikre at vi blir representert, ber vi alle våre medlemmer stemme på våre to kandidater.

Stem på våre to kandidater:

     
Rolf S. Bolstad                    Anne Gry Westlye

Det er viktig for Ekofisk-Komiteen sine medlemmer å ha god representasjon i styret i ConocoPhillips Norge Pensjonskasse.

Du vil finne en personlig kode i tilsendt brev, denne må du ha før stemmegivning. Deretter kan du klikke deg inn på vedlagt lenke i digitalt brev eller bruke QR kode vedlagt i samme brev.

Hvis du ikke finner brevet, kan du logge deg inn med BankID her:
https://pensjonskasse.lumera.com/pensjonskasser/conocophillips/

Du finner brevet med din personlige kode og link til avstemmingen under «Dokumenter».

desember 21, 2023

Siste innspurt før jul

Et travelt år er tilbakelagt, den siste uken har ikke vært noe unntak. Her kan du lese litt om noen saker vi har jobbet med den siste tiden og få med deg lykkeønskninger for både julen og det nye året.

Etter lengre tids press og arbeid fra Ekofisk-Komiteen har vi nå fått bedriften til å være enige med oss i at foreldrepenger, svangerskapspenger og omsorgspenger beregnes på samme måte som sykepenger. Det betyr at personell som har fast nattskift får dette inkludert også for disse ytelsene.

Onsdag denne uken valgte vi å signere en ny innleieavtale som åpner opp for innleie av  inntil 2 helivakter, dette uten hinder av AML § 14-12 første ledd. Innleieprotokollen bygger på den tidligere avtalen, og gjør at bedriften ved behov kan videreføre innleieforhold basert på den gamle avtalen. Bakgrunnen for at vi har hatt, og fortsatt aksepterer, en slik innleieavtale er at det gir større rom for å omplassere faste ansatte i ConocoPhillips ved noen typer helseutfordringer. Det slås fast, også i denne avtalen, at innleide etter avtalen har fortrinnsrett til eksternt utlyste helivaktstillinger i ConocoPhillips.

Streiken i SLB UK fortsetter og Ekofisk-Komiteen står solidarisk med de streikende. Vi bevilget i oktober, sammen med flere andre klubber i Industri Energi både fra offshore og landindustrien, 15.000 kr til oppstart av en lokal klubb av IE&FLT i SLB UK. Klubben er nå etablert og medlemmene i SLB UK har valgt et styre. Alle de streikende har nå fått oppsigelse fra SLB UK, det danner en mørk skygge over julehøytiden for våre streikende kamerater som står i en viktig kamp for hele norsk fagbevegelse.

Denne uken hadde vi et utvidet styremøte der alle varaene til styret deltok. Blant annet er vi enige om oppfølgingspunkter etter årets tillitsvalgtsamlinger på Kielferja. Møtet ble avsluttet med en julemiddag for alle.

Det vil bli begrenset bemanning på kontoret i Tananger i romjulen, men vi er i beredskap om det dukker opp større saker.

Vi ønsker alle våre medlemmer og samarbeidspartnere en god jul og et riktig godt nyttår, spesielt varme tanker sendes til våre kollegaer som må tilbringe høytiden ute i havet.

desember 15, 2023

Yrkesskadeerstatning for beredskapspersonell

Det har den senere tid vært en del henvendelser fra medlemmer angående yrkesskadedekning for beredskapspersonell.

Bakgrunnen er at det gjennom en sak i rettsapparatet ble kjent at NAV kan ha en høyere terskel for å godkjenne yrkesskade ved utøvelse av beredskapsrolle.

Vi har nå fått bekreftet fra bedriften via MercerMarshBenefits, som er bedriftens forsikringsagent, at ConocoPhillips Norge har et bredt forsikringsprogram som er konstruert for å dekke varig medisinsk invaliditet av ulik grad, arbeidsuførhet av ulik grad og død. Forsikringsprogrammet gjelder både i fritiden og på arbeid, inkludert under beredskapsøvelser, treninger og reelle hendelser. Ansatte er dekket av forsikringer uavhengig av om skaden godkjennes som en arbeidsulykke eller yrkessykdom eller om skaden er en følge av fritidsulykke eller annen sykdom enn yrkessykdom.

Etter forslag fra Ekofisk-Komiteen  gjorde vi i tillegg vedtak i samarbeidskomiteen for operatør i høst, der en, på vegne av ca 9.000 medlemmer i operatørselskapene, ber LO utrede problemstillingen. Vedtaket omfatter personell som har beredskapsoppgaver som sitt yrke og personell som påtar seg beredskapsoppgaver i tillegg til sine vanlige oppgaver. Industri Energi tar vedtaket inn til LOs spesialister på feltet.
Vedtaket sier bl.a følgende:

«Vi ønsker å forsikre oss om at hvis medlemmer blir skadet i sitt virke, får de dette godkjent som yrkesskade av det offentlige. Hvis dekningene ikke er tilstrekkelige ber vi om at det utarbeides et forslag til hvordan vi kan få tilstrekkelig dekning på plass».

På bakgrunn av ovenstående ser ikke Ekofisk-Komiteen, at det er grunnlag for å anbefale våre medlemmer å ikke påta seg ulike beredskapsoppgaver offshore per i dag.

desember 8, 2023

Nytt forbund, E-K i media, verv en venn og litt til

Det er travle tider om dagen. Denne uken har Ekofisk-Komiteen vært to ganger i media. I tillegg har vi blant annet signert en arbeidstidsprotokoll og hatt mange faste møter med bedriftens toppledelse. Neste uke blir like travel med sammenslåingslandsmøte, Styrkekonferanse og årets siste EFAMU møte.

Kort tid etter at administrerende direktørs skattetall for 2022 ble brettet ut som en av hovedsakene til Aftenbladet ble Ekofisk-Komiteens leder oppringt for en kommentar, den kan du lese her:

Aftenbladet.no: Raser mot oljesjefens rekordinntekt: – En smak av Amerika

I forbindelse med at Ekofisk-Komiteens leder valgte å ikke delta på den offisielle åpningen av Tommeliten Alpha, sett i lys av den pågående streiken i SLB UK, ble det gitt et intervju til Aftenbladet. Det kan du lese her:

Aftenbladet.no: Boikottet oljeåpning – frykter Tesla-tilstander i oljå

Onsdag signerte Ekofisk-Komiteen en protokoll som forlenger ordningen med arbeidstid 12:00 – 24:00 for tre sikkerhetsrådgivere på Ekofisk kompleks.

Vi har også gjennomført faste møter med administrerende direktør, driftsledelsen og HR avdelingen.

Neste mandag deltar ni delegater fra Ekofisk-Komiteen på sammenslåingslandsmøtet for det nye forbundet “Forbundet Industri Energi & Forbundet For Ledelse og Teknikk (IE&FLT)”. Dagen etterpå er det duket for Styrkekonferansen der tillitsvalgte fra det nye forbundet samles for å gi faglig påfyll og bygge styrke og samhold. Les mer om dette og finn link til direktesendingen fra landsmøtet her:

IndustriEnergi.no: Sammenslåing Industri Energi og FLT

Tirsdag er det klart for årets siste møte i Ekofisk felt-arbeidsmiljøutvalg (EFAMU) der Ekofisk-Komiteens representanter, sammen med tillitsvalgte fra våre største kontraktører, møter ConocoPhillips og kontraktørselskapenes ledelse for å drøfte feltdekkende arbeidsmiljøspørsmål. Les mer om hva EFAMU er i artikkelen vi lagde i forbindelse med forrige møte:

Ekofisk-Komiteen.no: EFAMU møte denne uken

Til slutt vil vi minne om viktigheten av å verve nye kollegaer til å bli en del av laget vårt. Rett i underkant av 1000 ansatte i ConocoPhillips (i tillegg til ca 500 pensjonister) har allerede valgt Ekofisk-Komiteen som sin fagforening. Det gjør oss til bedriftens desidert største fagforening med innflytelse og påvirkning på alle arenaer, både lokalt og sentralt. Vi er avhengige av å stadig verve nye kollegaer for å sikre at vi også skal ha denne innflytelsen i fremtiden. Som en gulrot får medlemmer som verver medlemmer et Visa-gavekort på 500 kr per kollega de klarer å verve. Verv et medlem her:

Ekofisk-Komiteen.no: Bli med i Ekofisk-Komiteen

God helg til alle, sammen er vi sterke!

 

desember 8, 2023

Alle julekalendervinnerene er klar!

Da var årets julekalender ferdig. Se hvem som har vunnet og lær litt om Ekofisk-Komiteen her.

247 personer deltok i årets julekalender.

HOVEDPREMIE:

Vinneren av årets hovedpremie et sett med Apple AirPods er Moritz Urdal.

Se dagsvinnere og lær litt om Ekofisk-Komiteen her:

1. Desember
Arve Ånensen visste at Jan Ove Haugen er Ekofisk-Komiteens pensjonistkontakt. En jobb han for øvrig tok over etter Paul Hinna, så her var det lagt inn en liten felle i alternativene.

2. Desember
Lars Petter Wergeland hadde fulgt med i timen og fått med seg at det er Industri Energi slår seg sammen med FLT mandag 11. desember. Vi blir da et forbund på rundt 80.000 medlemmer som kan stå opp for våre rettigheter og vår industri.

3. desember
Alexander Lorentzen var klar over at det er Operatøravtalen og Bransjeavtalen som er de gjeldene tariffavtalene våre med ConocoPhillips. I tillegg til de overordnede tariffavtalene har Ekofisk-Komiteen flere permer med lokale avtaler og enigheter bygd opp over snart 50 år.

4. desember
Kolbein Midthun fikk med seg at Ekofisk-Komiteen forhandlet frem 22 nye ansettelser med fortrinnsrett for innleide og lærlinger i innleiprotokollen som ble undertegnet 30. juni i år. Vi håper alle disse 22 ansatte og tidligere lærlingene som blir ansatt melder seg inn i Ekofisk-Komiteen og på den måten bidrar til at vi også i framtiden kan være like sterke og få til gode avtaler med bedriften.

5. desember
Niels Petter Johansson svarte riktig. Oljedirektoratet blir hetende Sokkeldirektoratet fra og med neste år. Om Niels Petter syns det var et godt navn sier besvarelsen ingenting om.

6. desember
Roy Steinar Nygård visste at det er bestemt at Petroleumstilsynet (Ptil) bytter navn til Havindustritilsynet. Heller ikke Roy Steinar har sendt oss sine personlige betraktninger om navnebyttet.

7. desember
Mathias Flesland Simonsen visste at avdelingsnummeret til Ekofisk-Komiteen selvfølgelig er 66. En liten bit av Phillips 66 lever videre i Ekofisk-Komiteen. PS: Visste du at Ekofisk-Komiteen satt som forutsetning for å støtte sammenslåing med FLT at vi skulle beholde vårt avdelingsnummer 66 i det nye forbundet?

8. desember
Freddy Sårheim Brakestad var opplyst og visste at både 5. ferieuke, alles rett til videregående opplæring og AFP fra fylte 62 år kom på plass under Yngve Hågensens tid som leder av LO.

9. desember
Hanne Vika Damsgård visste at den nye lederen av Ekofisk-Komiteens valgkomité heter Tone Lise Håland.

10. desember
John Petter Sandve fikk med seg seg at streiken for tariffavtale og retten til å organisere seg i SLB UK startet 31. mars 2023. Streiken har altså nå pågått i over 8 måneder og er den lengst varende streiken på norsk sokkel noen sinne.

11. desember
Aslak Hægeland visste at det viktige møtet som ble avholdt denne dagen var sammenslåingslandsmøtet mellom Industri Energi og FLT. Fra og med i dag er vi IE&FLT. Det skal over nyttår settes i gang en navnekonkurranse og våren 2024 skal forbundet få et helt nytt navn.

12. desember
Stian Risberg har fulgt med i timen og fått med seg at Landsorganisasjonen i Norge (LO) består av 24 forbund som representerer over 1.008.000 medlemmer.

13. desember
Odd Jan Jøssang svarte helt korrekt at det er Jone Stapnes som er Ekofisk-Komiteens representant på fulltid i nxtgenERP prosjektet. Jone er til vanlig elektriker på Ekofisk-kompleks og vara til styret.

14. desember
Gunnar Loe har lest Ekofisk-Komiteens vedtekter mange ganger og det var derfor en selvfølge at han visste at § 3 omhandler medlemskap.

15. desember
Erik Eidem husket at samsovingen på Ekofisk ble vedtatt avviklet i Ekofisk felt AMU (EFAMU) i 2007, i alle fall husker han godt når vedtaket tredde i kraft i 2008 og vi endelig fikk sove alene.

16. desember
Henning Rød vet at Ekofisk-Komiteens offisielle stiftelsesår er 1974 og at vi dermed feirer 50 årsjubileum neste år.

17. desember
Daniel Totland har fått med seg at Eirik Birkeland i tillegg til å være leder av Ekofisk-Komiteen er leder av samarbeidskomiteen for operatørselskaper i forbundet.

18. desember
Henning Rød hadde fått med seg at den nye lederen av Industri Energi UNG heter Nabil Harchaouen. Visste du at tre unge medlemmer jobber for å starte et eget utvalg for unge medlemmer i Ekofisk-Komiteen?

19. desember
Frode Kloster svarte korrekt at utvalget daværende leder i Ekofisk-Komiteen, Øyvind Krovik, var en del av i 1975 het Halden utvalget. Halden-utvalget fikk i oppgave å vurdere om deler av arbeidsmiljøloven, som på det tidspunktet var under utarbeidelse, skulle gjøres gjeldende også på sokkelen. Utvalget la fram sin innstilling sommeren 1976, og gikk da inn for at så skulle skje.
Arbeidsmiljøloven, med visse unntak, ble innført for de faste innretningene 24. juli 1977. Da hadde Øyvind Krovik allerede fungert som HVO i 2 år, altså hadde Ekofisk-Komiteen hovedverneombud 2 år før det ble pålagt ved lov. Det er mulig at Frode googlet seg fram til dette, vi velger å tro at han husket det fra årets tillitsvalgtsamlinger på Kielferja.

20. desember
Roger Nygård visste at produksjon fra undervannsbrønner skjedde så tidlig som i 1971 på Ekofisk. Dette var første gang på norsk sokkel og skjedde til Gulftide. Trygve Bratteli foretok offisiell åpning 9. juni 1971 og vi må vel si at at han fikk rett da han sa de berømte ordene «Vi håper at resultatene av prøveproduksjonen vil bli positive, og at dette vil innlemme Norge i rekken av oljeproduserende land. Derfor er åpningen av oljeproduksjonen noe som kan bli en merkedag i vår økonomiske historie,»

21. desember
Christian Nestvang Wessel visste at den nye 1. nestlederen i det nye storforbundet bestående av tidligere Industri Energi og FLT (IE&FLT) heter Merete Øiestad Jonas.

22. desember
Kristian Foss svarte korrekt at organisasjonsgraden i Norge samlet (2019/2020) er 50%. Organisasjonsgraden i ConocoPhillips er hele 80% og 72% av disse er medlem i Ekofisk-Komiteen.

23. desember
Jim Brandsø visste selvfølgelig at Geir Terje Stengårdsbakken var 1. nestleder i perioden før Trond T. Haugbjørg ble valgt inn i vervet av Ekofisk-Komiteens årsmøte 2023.

24. desember
Ronnie Bergum slo opp i Operatøravtalen og fant ut at punkt 3.4 inneholder bestemmelser om endring av arbeidsplan og arbeidssted.

desember 1, 2023

Streikeskygge, TV-kurs og endringer i personalhåndboken

Les her om noen av Ekofisk-Komiteens aktiviter i uken som gikk.

Nestleder i Industri Energi, Ommund Stokka, leder i Ekofisk-Komiteen, Eirik Birkeland og nestleder i Ekofisk-Komiteen Trond T. Haugbjørg er klar for møte med olje- og energiminsteren. Foto: Atle Espen Helgesen / Industri Energi

Streikeskygge over åpning av nytt oljefelt

Leder for Ekofisk-komiteen avd. 66 i Industri Energi vil ikke delta på åpningen av Tommeliten Alpha-feltet på fredag.
– Streikebrytere i SLB UK har gjort åpningen av feltet mulig. Derfor blir det blir helt feil av meg å delta, sier Eirik Birkeland. Torsdag orienterte han olje- og energiminister Terje Aasland om bakgrunnen for sin beslutning.

Les mer her

Litt kos på dekk 15 i båten M/S Color Magic i Observation Lounge etter kurset.

Nok et vellykket tillitsvalgtkurs gjennomført på Kielferja.

Tirsdag til torsdag denne uken var 17 tillitsvalgte og medlemmer i Ekofisk-Komiteen samlet på Kielferja. Kurset gikk over to dager og hadde hovedfokus på hvordan vi skal bli enda bedre på å bygge samhold og styrke. Tilbakemeldingene fra kursdeltakerne var veldig gode og vi håper at enda flere blir med på neste års kurs.

 

Bedriften gjør ensidige endringer i reglene for onshoreansatte som reiser offshore

For noen uker siden kom bedriften med et forslag som strammer inn på avspasseringsreglene for onshoreansatte som må reise offshore for kortere oppdrag. Vi prøvde å argumentere og være konstruktive i diskusjonen, men bedriften valgte altså før helgen å kommunisere på The Mark at de ensidig strammer inn dette. Mot Ekofisk-Komiteens råd.

Desverre er retningslinjene administrative og ikke avtalt i en tariffavtale med Ekofisk-Komiteen, bedriften har derfor anledning til å gjøre denne endringen.

 

 

Foto artikkelbilde: Atle Espen Helgesen / Industri Energi

november 27, 2023

2 nye stillinger med fortrinnsrett lyses ut

Som tidligere omtalt fikk vi gjennomslag for å ansette 22 personer fast i ConocoPhillips som et ledd i å redusere innleiebruken i selskapet da vi aksepterte en innleieavtale med selskapet. Ansettelsesprosessen har ført til rekruttering av både innleide, tidligere lærlinger, men også egne ansatte som har byttet jobb.

Bedriften kommer derfor til å lyse ut to ekstra ansettelser i løpet av denne uken. Dette for å oppfylle forpliktelsen om å ansette 22 personer i tråd med innleieavtalen fra i sommer med Ekofisk-Komiteen.

Det vil bli ansatt en mekaniker og en elektriker.

Disse 2 ansettelsene skal fortrinnsvis ansettes blant innleide og tidligere lærlinger.

Vi har sikret at denne intensjonen kan oppfylles gjennom å gi fortrinnsrett til disse stillingene for alle som har vært innleid til ConocoPhillips etter 1.7.2022, altså dagens innleide og alle som har vært innleid 1 år tilbake i tid. Fortrinnsretten er lik for alle uavhengig av innleieansiennitet. Det er i tillegg gitt en åpning for å kunne velge nåværende eller tidligere lærlinger i ConocoPhillips Norge foran de innleide med fortrinnsrett.

Vi gjør også oppmerksom på at personell med fortrinnsrett må søke på stillingene for å kunne hevde denne retten.

Merk at det settes en søknadsfrist på 2 uker. Så følg med på Finn.no i dagene fremover.

november 24, 2023

Hva er streikebryteri?

Her kan du lese hva streikebryteri er, og hvorfor vi mener det foregår på Ekofisk akkurat nå.

En streikebryter er en arbeidstaker som overtar jobben til en streikende kollega når han er klar over at kollegaen er i streik.

I norsk lov er streikebryteri ansett som moralsk forkastelig, men det er ikke forbudt ved lov.

9 medlemmer i Industri Energi som er/var ansatt i SLB UK for å utføre brønnservicearbeid fra båten Island Captain for ConocoPhillips på Ekofiskfeltet har vært i streik for å få tariffavtale (Oljeserviceavtalen) siden mars. Altså i 8 måneder! Streiken er dermed den lengste streiken på norsk sokkel noensinne.

3 av medlemmene har fått sparken og de resterende 6 medlemmene har blitt beordret omplassert til annet arbeidssted. Industri Energi mener SLB UK bryter norsk lov, og har varslet at de vil følge opp både oppsigelsene og omplasseringene i norsk rett. SLB UK har også beordret andre ansatte i selskapet til å bemanne SLB UKs operasjon fra Island Captain. Dette har i praksis ført til at operasjonene til SLB UK med få unntak har gått som normalt i hele perioden. Les mer her.

Ekofisk-Komiteen mener dermed at arbeidsgiveren SLB UK behandler våre fagforeningskamerater uverdig og undergraver hele streiken ved å beordre sine uorganiserte ansatte til å begå streikebryteri.  SLB UK undergraver på denne måten den, etter vårt syn, legitime streiken for norske lønns- og arbeidsvilkår for arbeid på norsk sokkel. Vi mener dette strider mot den norske modellen og spillereglene i norsk arbeidsliv.

I forbindelse med at LO varslet sympatiaksjoner blant wirelineansatte i Archer, med arbeid på Ekofisk, har deres hovedorganisasjon, Norges Rederiforbund (NR), hevdet at streiken ikke er lovlig. Dette har Landsorganisasjonen i Norge (LO) bestridt, og tatt ut en stevning for arbeidsretten på, dette for å få fastslått at streiken er lovlig. Les mer her.

Ekofisk-Komiteen har hevdet at våre medlemmer etter Hovedavtalen har rett til å nekte å samarbeide med det vi anser er streikebrytere. Dette har ConocoPhillips bestridt at er tilfelle. Saken ligger til behandling hos Industri Energi. Ekofisk-Komiteens medlemmer kan ikke nekte å samarbeide med det vi mener er streikebrytere i SLB UK med støtte i Hovedavtalen før denne tvisten er avklart. Les mer her.

Skulle mot formodning, SLB UK vinne frem med denne måten å opptre på, mener vi det vil kunne få store konsekvenser for fremtidig drift av aktiviteten på norsk sokkel.

Ekofisk-Komiteen støtter våre streikende fagforeningskamerater i SLB UKs kamp for norske lønns- og arbeidsvilkår for arbeid på norsk sokkel. Vi har ved flere anledninger bedt ConocoPhillips legge press på SLB UK for at de skal avslutte streiken ved å signere Oljeserviceavtalen med Industri Energi.

 

november 17, 2023

Nytt forbund, streik og “one hell of a beating”

Industri Energi gjennomførte onsdag denne uken et ekstraordinært Landsmøte. Det var kun en sak oppe til behandling og det var om Industri Energis tillitsvalgte ønsker en sammenslåing med FLT for å skape et større og sterkere forbund. Talerstolen ble allikevel også brukt til å adressere et par andre saker av stor betydning for forbundet.

Ekofisk-Komiteen møtte med 6 delegater, Trond Tidemann Haugbjørg, Anbjørn Lærdal, Bjørnar Berger, Lars Nag, Ståle Skretting og Jone Stapnes. I tillegg møtte Eirik Birkeland som forbundsstyrerepresentant og Frode Nirisen som Landsstyrerepresentat, Totalt 8 delegater fra Ekofisk-Komiteen. Jarle Bleie hadde forfall grunnet sykdom.

Landsmøtet stemte for sammenslåing med FLT

Et overveldende flertall på Industri Energis ekstraordinære landsmøte stemte for at forbundet skal slå seg sammen med Forbundet for ledelse og teknikk (FLT).

Les mer om dette her: https://industrienergi.no/nyhet/klart-flertall-for-sammenslaing-med-flt/

 

Vi skal kjempe for våre rettigheter

-Vi kjemper for nye nødvendige rettigheter, men også for å beholde allerede opparbeidede rettigheter, sier forbundsleder Frode Alfheim på Industri Energis ekstraordinære landsmøte på Gardermoen 15. november. To av de streikende medlemmene i SLB UK besøkte også Landsmøtet og sendte en varm hilsen og takk for all støtten til deres legitime og viktige kamp. Til stående applaus fra salen.

Les mer om dette her: https://industrienergi.no/nyhet/vi-skal-kjempe-for-vare-rettigheter/

 

Industri Energi med knallhard advarsel til statsministeren – We gave you guys a hell of a beating

Vi er klare til å bruke alle virkemidlene vi har for å stanse regjeringens kutt i CO2-kompensasjonsordningen, advarte forbundsleder Frode Alfheim til stående applaus fra Industri Energis ekstraordinære landsmøte.

Les mer om saken her: https://industrienergi.no/nyhet/industri-energi-med-knallhard-advarsel-til-statsministeren/

Se advarselen fra Alfheim her: https://www.nrk.no/norge/lo-forbund-truer-store-med-streik-1.16639992

 

Leder av Ekofisk-Komiteens innlegg til Landsmøtet – Olje og gass og fortsatt politisk uavhengig

Eirik forklarer hvorfor Ekofisk-Komiteen har vært spørrende og kritiske i prosessen, men landet ned på å støtte en sammenslåing. Det nye forbundet skal være den sterkeste stemmen for oljearbeideren og industriarbeideren også i fremtiden. Noe vi viser i praksis gjennom å stå sammen hav og land i kampen for tariffavtale i SLB UK. Det nye forbundet skal være politisk uavhengig, vi skal fortsatt tørre å adressere viktige saker for oss uavhengig av hvilke partier som sitter i regjering. Som vi viser at vi nå gjør mot Ap/Sp regjeringens forslag til svekkeleser i CO2 kompensasjon for landindustrien.

Se innlegget her: https://www.youtube.com/live/mU95tzogo50?si=ivVR02_FQgPWguhy&t=12458

november 9, 2023

Årets tillitsvalgtsamlinger er i gang

Tirsdag til torsdag denne uken var tillitsvalgte og medlemmer samlet på Kielferja for årets første runde med tillitsvalgtkurs. Temaet for årets kurs er samhold og lagbygging.

En fagforening er mer enn en forsikringsordning, man blir ikke bare medlem i en fagforening, man organiserer seg i den.

Tematikken på årets kurs handler om å bevisstgjøre oss selv på dette. Hvordan bygger vi laget vårt enda sterkere og skaper engasjement og begeistring omkring det faktum at vi er omkring 1.500 kollegar som velger å stå sammen i en fagforening. Etter meningsbrytning og demokratiske prosesser står vi samlet bak våre krav. Sammen er vi sterke!

I tillegg til det faglige opplegget er turene en viktig arena for å knytte kameratskap på tvers av plattformer, grupper og mellom hav og land.

Neste samling er tirsdag 28. november til torsdag 30. november.

november 6, 2023

Husk å levere forslag til årsmøte

Fristen for å levere forslag som ønskes behandlet av årsmøtet 2024 er 31.12.2023.

Forslag kan leveres av alle medlemmer, men vi oppfordrer alle til å kontakte sin lokale tillitsvalgte og få støtte til sitt forslag gjennom å få det behandlet på medlemsmøte.

Forslag sendes: Ekofisk-Komiteen@conocophillips.com

Årsmøtet avholdes 5. og 6. mars 2024 på Quality Airport Hotell, Sola

 

mvh

Styret

november 3, 2023

Tilbud til pensjonister

Hver onsdag i tidsrommet 8:00 – 12:00 sitter Jan Ove klar til å hjelpe pensjonister med booking av velferdens hytter og andre pensjonistspørsmål. Les mer om tilbudet og hvordan det kom i stand her.

Da Conoco og Phillips slo seg sammen forsvant pensjonistenes tilgang til velferdens hytter. Da Paul Hinna som tillitsvalgt i Ekofisk-Komiteen, sammen med daværende leder Geir Heddeland, var på en tur i regi av forbundet Nopef fikk de høre Aker-tillitsvalgte fortelle om at de hadde en egen pensjonistkontakt. Geir henvendte seg til Paul som nærmet seg pensjonsalder med en klar oppfordring; dette må vi også få til!

Paul gikk av med pensjon i 2008, men startet arbeidet før det. Han startet det møysommelige arbeidet med å få på plass flere ting for pensjonistene. Ønskene var mange. I hovedsak gikk ønskene ut på at pensjonistene ønsket å beholde et forhold til sin arbeidsgiver gjennom mange år, for noen bortimot et helt arbeidsliv, også etter pensjonering.

Resultatet ble at pensjonistene fikk tilgang til velferdens ubenyttede hytter, dvs muligheten til å bestille ubenyttede velferdshytter 14 dager i forveien gjennom pensjonistkontakten.

Det ble også opprettet egne pensjonistkurs som skulle hjelpe de ansatte med overgangen fra arbeid til pensjon. Bedriften avviklet dessverre det populære pensjonistkurset i en av de mange innsparingskampanjene de siste årene. Ekofisk-Komiteen har flere ganger tatt opp at vi ønsker oppstart av dette kurset igjen, uten å ha fått gehør for dette.

I 2022 tok vi derfor en henvendelse til bedriften om å få opprettet en egen side, som har viktig og relevant informasjon til kommende pensjonister. For noen måneder siden ble disse sidene satt i drift. Disse finner dere enklest via The Mark – HR, Wellness & Learning – Human Resources – HR Home Page – Ansattgoder – Ytelsespensjon / Innskuddspensjon. Innspill til forbedringer på disse sidene kan sendes inn til Ekofisk-Komiteen.

I 2016 overtok Jan Ove Haugen stafettpinnen fra Paul og overtok rollen som Ekofisk-Komiteens pensjonistkontakt. Han kan nåes hver onsdag mellom kl 8:00 og 12:00 på telefon 52 02 16 23.

For medlemmer i Ekofisk-Komiteen finnes det ytterligere tilbud via Industri Energi. Pensjonstelefonen er et tilbud som er åpent hver torsdag fra klokka 08:30 til 16:00. Her møter du uavhengige eksperter fra Tredjepart AS. Via Tredjepart er det også mulig å få en mer dyptgående pensjonsrådgivning fra man fyller 57 år. Her er det en liten egenandel på 500 kroner. Mer informasjon finner du her. I tillegg til dette arrangeres det jevnlig egne kurs om pensjon som går over to dager. Første mulighet er 28.november 2023. Dette er gratis og i tillegg dekker IndustriEnergi reise og opphold. Vi har fått flere positive tilbakemeldinger fra medlemmer som har deltatt på disse kursene. Les mer her.

oktober 27, 2023

Valgkomiteen ber om innspill på kandidater som tillitsvalgt for perioden 2024-2026

Det vil fortsatt være mange utfordringer for alle ansatte i ConocoPhillips i årene framover. Et sterkt tillitsvalgtapparat vil være av stor betydning for å påvirke denne utviklinga i en retning som sikrer oss best mulig arbeidsmiljø – og inntjeningsevne i framtida.

Valget vil starte umiddelbart etter Ekofisk-Komiteens årsmøte som avholdes 5. – 6.3.2024, og vil avsluttes innen 6-11 uker etter årsmøtet.

Ekofisk-Komiteen er avhengig av dyktige og engasjerte tillitsvalgte og valgkomiteen ønsker derfor at hvert enkelt medlem tenker igjennom om det å stille til valg kan være noe for DEG eller noen du kjenner.

Du trenger ikke ha snakket med vedkommende på forhånd, det vil valgkomiteen ta seg av.

Vi ber alle medlemmer og tillitsvalgte om å komme med navn på nye og sittende TV kandidater.

Navn og hvilken plattform/avdeling de tilhører sendes på mail til valgkomiteen, RSCCopnoValgkomiteen@conocophillips.com

Fristen for innsendelse av forslag til kandidater er satt til 01. mars 2024.

Vi vet at Ekofisk-Komiteens medlemmer er rede til å møte de utfordringene som kommer – vi er avhengige av at noen representerer sine kollegaer som tillitsvalgt i Ekofisk-Komiteen.

Vi ser fram til et godt valg – som alltid!

 

mvh

Valgkomiteen

 

PS: Styret i Ekofisk-Komiteen vil innstille på at tillitsvalgapparatet utvides etter årsmøtet. Hvis årsmøtet støtter denne innstillingen vil det bety noen endringer, og valgkomiteen må derfor ha klar kandidater til disse posisjonene. Spill derfor også inn kandidater til disse nye foreslåtte posisjonene.

Styret innstiller følgende:

Timelønnede på Eldfisk kompleks vil bli representert gjennom 3 tillitsvalgtgrupper: Logistikk, Vedlikehold og Prosess. Det skal velges 3 tillitsvalgte og minst 3 varatillitsvalgte til hver av disse gruppene.

Styret til Ekofisk-Komiteen Nepco (Individuelt avlønnede offshore) utvides til 5 styremedlemmer og 4 varamedlemmer.

Innstillingen kommer som en følge av innsendt forslag, og debatten på Ekofisk-Komiteens årsmøte i 2023, som resulterte i et enstemmig vedtak. En arbeidsgruppe ble nedsatt og har levert en innstilling til Ekofisk-Komiteens styre, som styret nå altså vil legge fram for årsmøtet i 2024 for endelig avgjørelse.

oktober 17, 2023

Bemanningen i Eko J kontrollrom økes permanent

Ekofisk-Komiteen ble i forrige uke informert om at arbeidet for økt bemanning i Eko J kontrollrom (CCR) har gitt konkrete resultater.

I 2021 mottok vernetjenesten og Ekofisk-Komiteen flere bekymringsmeldinger angående høyt arbeidspress og for lite bemanning i Eko J CCR. Dette var i form av både skriftlige og muntlige henvendelser fra flere skift.

I første omgang ble bekymringene videreformidlet fra vernetjenesten offshore til OIM på Ekofisk Kompleks. Tiltak rundt aktivitetsstyring ble satt i verk, uten at dette løste problemet fullt ut. Dette førte til at Ekofisk-Komiteen valgte å melde saken inn til bedriftens høyeste arbeidsmiljøorgan, BU/AMU.

Parallelt med at saken ble behandlet i BU/AMU ble det også jobbet med bemanningen i Eko J CCR i forbindelse med Tommelitenprosjektet. I den forbindelse kom det på plass midlertidige stillinger, både dag og natt.

På slutten av 2022 ble det satt i gang en MOC-prosess der vernetjenesten deltok som skulle se på bemanning i Eko J CCR, sluttrapporten fra dette arbeidet konkluderte også med at det var behov for høyere bemanning. Det er også foretatt arbeidsmiljøundersøkelser som støtter opp om dette. I samtykkesøknaden for Tommeliten, som ble levert i 2023, benyttet vernetjenesten anledningen til å legge inn kommentar om forventninger til permanent høyere bemanning i Eko J CCR, dette på bakgrunn av at både Tor II- og Tommelitenutbyggingen har tilført Eko J CCR nye arbeidsoppgaver.

I forrige uke kom den gledelige beskjeden om at alt dette arbeidet, både fra bedriften, vernetjenesten og Ekofisk-Komiteen, har gitt resultater i form av permanent økt bemanning i Eko J CCR.

oktober 11, 2023

Økte målbonuser til flere grupper

UAKSEPTABELT: Bedriften har denne uken sendt ut informasjon og informert om at det er besluttet å justere opp målbonusen for flere grupper på individuelt område. Ekofisk-Komiteen har meddelt bedriften at det er helt uakseptabelt å kun øke bonus for individuelt avlønnede, da dette vil føre til enda større forskjeller i bonussystemet mellom timelønnede og individuelt avlønnede, i tillegg til det åpenbare; økte forskjeller blant individuelt avlønnede.

Ekofisk-Komiteen mener at store forskjeller i bonusutbetalinger i en bedrift gir dårlig arbeidsmiljø og uakseptable forskjeller blant de ansatte. Ekofisk-Komiteens prinsipielle holdning til bonus er at den skal være lik i kroner for alle ansatte. Dette er forankret med vedtak i Ekofisk-Komiteens årsmøte. Vi jobber mot det målet, og derfor vil endringer som går i retning av større ulikhet være et stort steg i feil retning.

Ekofisk-Komiteen har derfor, som følge av de varslede endringene, krevd at bedriften også justerer målbonus og bonusgrunnlag for timelønnede ansatte, samt inkluderer offshoretillegget i bonusgrunnlagene for både timelønnede og individuelt avlønnede. Dette vil ikke løse utfordringen med store forskjeller i bonusutbetalinger, og de konsekvenser Ekofisk-Komiteen mener dette har, men bøte litt på den negative virkningen av de kommuniserte endringene.

oktober 6, 2023

Øker julebordstøtten

Etter påtrykk fra Ekofisk-Komiteen har bedriften valgt å øke julebordstøtten for offshoreansatte med 25%.

For en tid tilbake tok vi en henvendelse til bedriftens ledelse og anmodet at julebordstøtten ble justert, blant annet med bakgrunn i prisveksten i samfunnet. I går ble vi informert om at bedriften på bakgrunn av vår henvendelse velger å øke støtten fra 800 kr til 1000 kr per person med virkning fra 2023. Vilkår og fremgangsmåte vil bli publisert på The Mark.

oktober 6, 2023

Loss of license (OSO) samordning

Ekofisk-Komiteen har jobbet med å få bedriften til å fjerne samordning av Loss of license (OSO) utbetalinger i de tilfeller der ansatte har rett på både utbetaling fra personalforsikring og OSO ordningen.

Bedriften har så langt ikke ønsket å imøtekomme kravet, men Ekofisk-Komiteen jobber videre med saken langs ulike spor.

Styret i Ekofisk-Komiteen ble derfor forundret når Lederne i ConocoPhillips (copaf) denne uken publiserte en unyansert artikkel, blant annet med påstander om at andre fagforeninger i ConocoPhillips ikke støtter et slikt krav. Andre fagforeninger i denne sammenhengen kan ikke forstås som noe annet enn Ekofisk-Komiteen. Vi er bedriftens desidert største fagforening, og er en av to fagforeninger i ConocoPhillips som er part i Operatøravtalen, hvor OSO ordning er hjemlet. Artikkelen føyer seg inn i rekken av usaklige angrep på Ekofisk-Komiteen fra Lederne. Angrep som kun bidrar til å svekke den kollektive styrken vi som kollegaer gjennom snart 50 år har klart å etablere gjennom å stå sammen i en fagforening, Ekofisk-Komiteen.

Vi benytter nok en gang anledningen til å oppfordre Lederne til å fokusere på eget arbeid, og ikke bruke sin tid på usaklige angrep på andre fagforeninger. Vi noterer oss, det selvmotsigende, i at Lederne i samme artikkel oppfordrer til samarbeid om saker med dem.

 

Foto: Faksimilie fra www.oso.as

september 26, 2023

Folkevalgt?

Hvis du er Ekofisk-Komiteen / Industri Energi medlem og er innvalgt i kommune-/bystyre eller fylkesting i forbindelse med valget i høst, se her.

Ekofisk-Komiteen har fått henvendelse fra samfunnspolitisk avdeling i Industri Energi. De søker medlemmer som er folkevalgte på ulike nivåer fra alle partier.

Bakgrunnen for dette er at det planlegges et seminar for disse i februar 2024.

Målet med seminaret er å bygge nettverk mellom medlemmer som er folkevalgte, uavhengig av parti.

Det vil også bli informasjon om forbundets politikk og aktiviteter på flere samfunnsområder.

Ta kontakt på ekofisk-komiteen@conocophillips.com hvis dette kan være av interesse. (MERK: Lå ute feil adresse her tidligere så hvis du ikke har fått respons på din interesse, vennligst send ny henvendelse. Beklager dette)

 

Foto: Tore Fjeld / Kommunal- og distriktsdepartementet.

september 22, 2023

Ekofisk-Komiteen UNG

Onsdag denne uken møttes 4 unge medlemmer av Ekofisk-Komiteen for å se på muligheten for å starte opp et utvalg for unge medlemmer i fagforeningen vår. Resultatet er at det settes ned et interimsstyre for å jobbe videre med å finne form og innhold på et slikt utvalg.

Et utvalg for unge medlemmer kan være et nyttig verktøy for å engasjere og organisere unge medlemmer til fagforeningen vår. Å skape et fellesskap blant unge som kan diskutere saker som angår dem og delta på tillitsvalgtopplæring osv, kan være et viktig bidrag til å skape en bevissthet rundt viktigheten av å være fagorganisert, og skape et godt grunnlag for å rekruttere unge inn som tillitsvalgte i organisasjonen.

På møtet deltok Benjamin Helliesen (Prosesstekniker, Ekofisk kompleks), Robin Grindheim (Prosesstekniker Ekofisk kompleks), Ole Christian Dahl (IKT-lærling) og Ruben Gullbraa (kontorlærling). I tillegg deltok leder og 1. nestleder i Ekofisk-Komiteen, Eirik Birkeland og Trond Tidemann Haugbjørg.

Disse fire unge medlemmene utgjør interimsstyre og de vil møtes igjen for å konstituere seg og stake ut kursen for det videre arbeidet.

september 19, 2023

Useriøst av Lederne

På den lokale avdelingen av Lederne (copaf) sin hjemmeside, har de i dag publisert en merkelig artikkel. Lederne kommer med sterke påstander om at Ekofisk-Komiteen har skapt et narrativ omkring innleie og innleieavtale.

Ekofisk-Komiteen er en del av Industri Energi og LO som gjennom en årrekke har presset på for innstramminger i innleieregelverket.

Lederne påstår at vi skaper et “narrativ” om at vår lange kamp for innstramminger har gitt resultater. At Lederne tilsynelatende ikke forstår at innstrammingene i innleieregelverket kommer som følge av langsiktig politisk arbeid, spesielt fra Industri Energi, Fellesforbundet og LO får stå for deres regning. At innstramming av innleie kom inn i Hurdalsplattformen, at Regjeringen foreslo lovendringer og at Stortinget senere vedtok loven er LO og LO-forbundenes fortjeneste.

Industri Energi organiserer innleide, Ekofisk-Komiteen er avd. 66 av Industri Energi.

Lederne påstår også at Industri Energi ikke organiserer innleide, dette medfører ikke riktighet. Alle innleide er velkomne som medlemmer i Industri Energi, og blir tildelt den avdelingen av Industri Energi som de sorterer under i sin bedrift. Ekofisk-Komiteen bistår ukentlig innleide Industri Energimedlemmer, selv om de ikke sorterer under vår avdeling.

Som desidert største fagforening i ConocoPhillips har Ekofisk-Komiteen tatt ansvaret for å forhandle en innleieavtale som begrenser innleie. Avtalen gir også motytelser blant annet i form av forpliktelse om å ansette 22 nye personer.

Lederne gjør et poeng ut av at innleieavtalen var et initiativ fra bedriften, grunnet lovendringen, og ikke et initiativ tatt av fagforeningene. Som forklart over har Ekofisk-Komiteen jobbet målrettet for å endre loven gjennom våre kanaler. Dette nettopp for at bedriften skulle komme i en slik situasjon at de var avhengige av en avtale med Ekofisk-Komiteen. En avtale har som formål å forplikte avtalens parter. Gjennom innleieavtalen har Ekofisk-Komiteen fått ConocoPhillips til å forplikte seg til å blant annet å jobbe for et felles mål om redusert innleie. At bruken av prosjektinnleie ikke skal overstige 5%. Og sist, men ikke minst, å ansette 22 personer basert på fortrinnsrett i tillegg til allerede godkjente ansettelser.

Innleieavtalen er en viktig delseier i kampen for mindre bruk av innleie og flere faste ansettelser.

Lederne påstår at Ekofisk-Komiteen har fremstilt saken som vunnet. Ekofisk-Komiteen har på ingen måte fremstilt at kampen for innleides rettigheter, reduksjon av bruken i innleie og flere faste hele stillinger er vunnet. Avtalen er en avtale som løper i overkant av ett år og vil bli reforhandlet. Det er nå viktig å sikre at ikke Stortinget reverserer innstrammingen i lovverket. Vårt arbeid for de innleide fortsetter med stor styrke videre på ulike fronter.

Fagforeningskamp er ødeleggende for arbeidstakeres innflytelse over egen arbeidshverdag.

Vi vil oppfordre Lederne til å fokusere på deres eget arbeid, og ikke bruke tiden på fagforeningskamp. Det er kun arbeidsgiversiden som vil tjene på at fagforeninger bruker sin tid og krefter på å krangle med hverandre, istedenfor å bruke tiden på å jobbe for å bevare og forbedre rettighetene til våre medlemmer. Dette gjelder både lokalt i egen bedrift og sentralt. Dette for å sikre et godt regelverk for norske arbeidstakere og gode rammevilkår for olje- og gassindustrien.

september 16, 2023

Stillinger med fortrinnsrett utlyst

Resultatet av Ekofisk-Komiteen sitt arbeid med innleieprotokoll begynner nå å materialisere seg. Dette innebærer at 5 stillingsannonser er lyst ut internt og eksternt (finn.no).

Som tidligere omtalt fikk vi gjennomslag for å ansette 22 personer fast i ConocoPhillips som et ledd i å redusere innleiebruken i selskapet da vi aksepterte en innleieavtale med selskapet. Alle disse 22 ansettelsen skal være inkludert i denne utlysningen. Det søkes etter personell i følgende kategorier:

SAS ingeniør
ESD Tekniker
Prosessoperatør
Kranfører
Instrument tekniker

Vi minner om enigheten som ligger til grunn i innleieavtalen som innebærer følgende:

Disse 22 ansettelsene skal fortrinnsvis ansettes blant innleide og tidligere lærlinger.

Vi har sikret at denne intensjonen kan oppfylles gjennom å gi fortrinnsrett til disse stillingene for alle som har vært innleid til ConocoPhillips etter 1.7.2022, altså dagens innleide og alle som har vært innleid 1 år tilbake i tid. Fortrinnsretten er lik for alle uavhengig av innleieansiennitet. Det er i tillegg gitt en åpning for å kunne velge nåværende eller tidligere lærlinger i ConocoPhillips Norge foran de innleide med fortrinnsrett.

Vi gjør også oppmerksom på at personell med fortrinnsrett må søke på stillingene for å kunne hevde denne retten.

Vi er også informert om at stillingene, grunnet ulike omstendigheter,  lyses ut på engelsk. Det er presisert i utlysningsteksten at søknad kan leveres på norsk.

september 16, 2023

EFAMU møte denne uken

Mandag 11. september hadde Ekofisk Komiteen og representanter fra vernetjenesten i våre største kontraktørselskaper møte med bedriftenes representanter i Ekofisk Felt Arbeidsmiljøutvalg (EFAMU). Møtene avholdes 4 ganger i året.

Bilde er fra formøte som avholdes mellom Ekofisk-Komiteen og hovedverneombudene fra kontraktørselskapene.

Flyttbare installasjoner er representert ved Lars Eirik Seldal, Seadrill
Boring fast installasjon er representert ved Fredrik Glenjen, Oddfjell Technology
Forpleining er representert ved Jan Åge Olsvik, ESS
Konstruksjon og vedlikehold er representert ved Lars Ole Ersland, Aker Solutions

Ekofisk-Komiteen har, som eneste fagforening i ConocoPhillips, 3 representanter i EFAMU. Disse er Eirik Birkeland, Frode Nirisen og Arild Emanuel Andersen.

I EFAMU møtes 7 representanter fra arbeidstakerne som oppramset ovenfor i tillegg møter 3 representanter fra ConocoPhillips ledelse samt 4 representanter fra ledelsen i kontraktørselskapene. Ekofisk-Komiteen og ledelsen i ConocoPhillips har leder med dobbeltstemme annethvert år, i år er Frode Nirisen (KHVO) fra Ekofisk-Komiteen leder.

Møtet består av faste saker som feks helserapport inkludert presentasjon av leverandørers sykefraværer og årets handlingsplan. I tillegg behandles innkomne saker. Saker som ikke finner sin løsning i LSU (det lokale arbeidsmiljøutvalget om bord) kan også tas videre i EFAMU.

Som eneste operatørselskap har vi i ConocoPhillips vedtak om at samsoving (2 eller flere personer sover på samme lugar samtidig) ikke er tillatt. Dette vedtaket ble gjort i EFAMU i samarbeid med de tillitsvalgte og vernetjeneste hos underleverandørene i 2007. Dette vedtaket førte til at samsovingen opphørte på hele Ekofisk i 2008 og er nok et av de mest betydningsfulle vedtakene som er gjort i EFAMUs historie. Et eksempel på hvor viktig det er å være organisert og bruke styrken i en sterk fagforening på en god måte til det beste for alle på feltet.

Heldigvis blir de fleste saker løst på et lavere nivå og vi slipper å bruke makten som ligger i EFAMU til å tvinge igjennom saker slik som var tilfellet med samsovingsaken.

Referatene ligger på The Mark og blir hengt opp på tilvist plass offshore.

september 11, 2023

Støtt årets TV aksjon

TV-aksjonen NRK 2023 går til Redd Barnas arbeid for å hjelpe barn rammet av krig og konflikt. TV-aksjonen arrangeres 22. oktober og ansatte i ConocoPhillips inviteres til å bidra. ConocoPhillips matcher de ansattes bidrag.

Det er veldig positivt at selskapet bidrar på denne måten og vi oppfordrer derfor alle våre medlemmer til å være med på ConocoPhillips kampanje som vil doble alle ansattes bidrag ved at selskapet matcher donasjonen.

TV-aksjonen har vært gjennomført hvert år siden 1974 og er blitt en tradisjon i Norge. Aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede midler per hode. Søndag 22. oktober bankes det på dører over hele landet hvor det samles inn bidrag til aksjonen.

ConocoPhillips sin innsamlingskampanje starter 54 dager før denne viktige søndagen i høst! Ansatte kan gi et valgfritt beløp via et eget vipps-nummer, som du finner på TheMark, eller en unik QR-kode for «Ekofisk støtter TV-aksjonen». Summen som samles inn, vil matches av selskapet.

Hva går støtten til i år?

Årets TV-aksjon går til Redd Barnas arbeid for å hjelpe barn rammet av krig og konflikt. Hvert sjette barn i verden vokser opp i krig og konflikt, og det har aldri vært så mange barn på flukt som nå.

Redd Barna er til stede der barna trenger det, og bidrar til at barn, og de som stiller opp for dem, får hjelpen de trenger. Det er de frivillige og feltarbeiderne i nærmiljøet som er de ekte heltene. De bidrar til at barna får en tryggere barndom. Derfor går midlene til tiltak som gjør familiene, skolene og nærmiljøene tryggere for barn. Pengene skal fordeles mellom prosjekter i Ukraina, Syria, Bangladesh, Sør-Sudan, Den demokratiske republikken Kongo og Norge. I Norge skal barn som har flyktet fra krig og konflikt få hjelp.

Les mer om TV-aksjonen på blimed.no.

 

Foto: Allison Joyce/Redd Barna

september 7, 2023

Besøk til Ekofisk- og Eldfisk-kompleks

Leder i Ekofisk-Komiteen, Eirik Birkeland, har denne uken besøkt Ekofisk-komplekset og Eldfisk-komplekset.

Under besøket har det meste av tiden blitt brukt på å prate med medlemmer og potensielle medlemmer i Ekofisk-Komiteen. Det er svært nyttig å få direkte tilbakemeldinger på hva som opptar folk og bli kjent med nye som har blitt ansatt de siste årene. Det er ikke tvil om at det pågår et kontinuerlig generasjonsskifte ute på feltet og at behovet for å synliggjøre våre tillitsvalgte, sakene vi jobber med og fagforeningen vår kanskje er enda sterkere en tidligere.

Det har også blitt avholdt medlemsmøter på Ekofisk-komplekset og Eldfisk-komplekset der streiken i SLB UK, sammenslåing av forbundet Industri Energi og FLT, pågående saker og vår organisasjon og organisering var blant hovedtemaene.

september 6, 2023

LO har varslet sympatistreik blant wirelineansatte i Archer

Med bakgrunn i den pågående streiken i SLB UK har LO varslet Norges Rederiforbund at de vil iverksette sympatiaksjon og har levert plassoppsigelse for medlemmer i Archer på Ekofisk. Det er viktig at Ekofisk-Komiteens medlemmer står solidarisk med Industri Energi medlemmene i Archer når sympatiaksjonen blir en realitet. 

LO varslet sympatistreik

LO varslet den 5. september Norges Rederiforbund (NR) om at de vil ta ut Archer-ansatte i sympatiaksjon til støtte for den pågående streiken i SLB UK. Streikevarselet omfatter 51 medlemmer som arbeider fast på Ekofisk.

Sympatiaksjonen varsles med 21 dagers varslingsfrist. Ikrafttredelse av den varslede sympatiaksjonen vil være 27. september.

Varselet er gjenstand for forhandlinger mellom LO og NR og varselet kan bli bestridt og tatt inn for rettsapparatet for avklaring før aksjon kan iverksettes.

Rammer fast Ekofisk-personell

Den varslede sympatiaksjonen vil medføre at det faste wirelinepersonellet på Ekofisk legger ned sitt arbeid og går ut i streik. Archer har 51 ansatte som arbeider fast på Ekofisk.

Hva er sympatiaksjon

Sympatiaksjon er en form for arbeidskamp (streik) som iverksettes for å støtte opp under en allerede foreliggende konflikt, som kalles hovedkonflikten. Deltagerne i sympatiaksjoner har ikke som formål å vinne frem med egne krav, men aksjonerer for å støtte en part i hovedkonflikten.

Hovedkonflikt i SLB UK

Hovedkonflikten som sympatiaksjonen er rettet mot å støtte er en streik i selskapet SLB UK, hvor medlemmer av Industri Energi siden 31. mars har vært i streik for å få opprettet tariffavtale.

SLB UK leverer brønnstimuleringstjenester på Ekofisk-feltet fra båten Island Captain. Det er kjent at SLB UK har satt inn streikebrytere for erstatte de streikende medlemmene. Ekofisk-Komiteen, Industri Energi i Archer, Industri Energi i Oddfjell og Industri Energi i Halliburton har som kjent tidligere krevd at vi skal kunne nekte å arbeide sammen med streikebrytere i SLB UK.

Ekofisk-Komiteen oppfordrer alle våre medlemmer til å støtte solidarisk opp om de Archeransatte, som nå tas ut i sympatiaksjon på vegne av norsk fagbevegelse, for noe så grunnleggende som retten til tariffavtale for de SLB UK ansatte som jobber på Ekofisk.

 

Foto: ConocoPhillips

september 4, 2023

Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet bytter navn

Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte i dag Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet i Stavanger. Han varslet da at både Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet vil få nye navn fra 1. januar 2024. Oljedirektoratet skal skifte navn til Sokkeldirektoratet, mens Petroleumstilsynet vil endre navn til Havindustritilsynet. Dette skriver Regjeringen på sine nettsider i dag.

Statsministeren la vekt på at både Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet bidrar til det viktige arbeidet med å utvikle norsk sokkel videre, både innen olje og gass og innen nye næringer som transport og lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler. Oljedirektoratet har eksempelvis kartlagt mulige CO2-lagre på norsk sokkel og bistår Olje- og energidepartementet i å legge til rette for videreutvikling av transport og lagring av CO2. I tillegg jobber direktoratet med mulighetene for utvinning av havbunnsmineraler.

I Petroleumstilsynet pågår det et arbeid med å etablere HMS-regelverk for havvind. Tilsynet har også fått ansvar for sikkerhet og beredskap knyttet til CO2-transport og -lagring og havbunnsmineraler.

– Gjennom disse navneendringene anerkjenner vi det viktige arbeidet direktoratet og tilsynet gjør i utviklingen av transport og lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler, sa statsministeren på et allmøte med de ansatte.

Dette er klippet rett fra Regjeringens pressemelding publisert på www.regjeringen.no i dag

Ptils pressemeldingen om saken kan du lese her: www.ptil.no

september 1, 2023

Møte med den nye driftsledelsen

Leder, Eirik Birkeland, og nestleder, Trond Tidemann Haugbjørg har i dag hatt et oppstartsmøte for å diskutere samarbeidsform med den nye driftsledelsen. Bjørn Olav Rølland har overtatt som Operations Manager for Ekofisk feltet etter Nicolai Lenning. Njål Tønnesen har overtatt stillingen som Operations Support Manager etter Rune Tufta.

Det var et konstruktivt og uformelt møte for å bli bedre kjent og bli enige om samarbeidsform. Både Bjørn og Njål er tydelige på at samarbeidet med Ekofisk-Komiteen er viktig for bedriften og at de ønsker å videreføre faste månedlige møter og praktisere en åpen dør politikk. Ønsket er gjensidig og vi ser frem til et konstruktivt og godt samarbeid i tiden fremover.

august 25, 2023

Fredrik Gitlestad besøker Ekofisk komplekset i dag

Fredrik Gitlestad er vara til Ekofisk-Komiteens styre og utpekt som vara-HVO. Det er derfor nyttig for Fredrik både som vara hovedtillitsvalgt og i rollen som vara-HVO å bli kjent med Ekofisk-komplekset og de som har sitt daglige arbeid der.

Fredrik er til daglig prosesstekniker, tillitsvalgt og verneombud på Eldfisk-kompleks. Det to-ukentlige TV/VO møtet finner sted på Ekofisk Lima i dag, og Fredrik benyttet derfor anledningen til å bruke en hel dag på komplekset.

august 14, 2023

Ekofisk-Komiteen den første fagorganisasjonen på norsk sokkel

“Det foreligger en del romantiske historier om opprettelsen Ekofisk-Komiteen. Men sannheten er nok mer robust enn romantisk. Noen ildsjeler med støtte av sine arbeidskolleger så seg lei på at de fagforeningene som forsøkte å få innpass på plattformene i Nordsjøen verken hadde evne eller ryggrad til å forstå de problemene en måtte mestre for å få ti et ryddig helse, miljø og sikkerhetsnivå ute i havet.”

Slik begynner Kapittel 2 i historien om Ekofisk-Komiteen som ble utgitt i forbindelse med foreningens 30 års jubileum i 2004. Kapittelet heter “Forspillet til opprettelsen av Ekofisk-Komiteen”.

Det første større kullet med faste ansatte i Phillips Petroleum Company i Norge begynte i februar 1973, allerede i løpet av den første sommeren begynte arbeidet for å finne ut hvor de ansatte skulle høre til i de etablerte fagorganisasjonene. De ansatte valgte Egil Berle til å være talsmann for de Phillipsansatte i denne prosessen. Det ble jobbet iherdig utover høsten og vinteren. Det som senere skulle bli Ekofisk-Komiteen var i støpeskjeen og forhandlet lønns- og arbeidsvilkår med sin arbeidsgiver.

Til neste år feirer Ekofisk-Komiteen 50 år. Vi er fortsatt en av de største fagforeningene på norsk sokkel. Vi organiserer 73% av de fagorganiserte i ConocoPhillips Norge, vi organiserer vertikalt alle kategorier ansatte både i havet og på land og er klare for å kjempe for våre medlemmers rettigheter også i de neste 50 år.

august 10, 2023

Ekofisk-Komiteen tilstede på EnergiRike-konferansen

Leder i Ekofisk-Komiteen, Eirik Birkeland, har denne uken vært en del av Industri Energis delegasjon på EnergiRike-konferansen i Haugesund.

Det var mye fokus på havvind under konferansen, men også kjernekraft ble pekt på som en mulig langsiktig løsning for å sikre energitilgang i fremtiden.

På sine egne nettsider omtaler EnergiRike konferansen slik:

“EnergiRike belyser betydningen energitilgang og energibruk har for verdiskaping, det grønne skifte, innovasjon og næringsutvikling. Konferansen er en viktig møtearena for ledere innen energi, industri, teknologi, finans, akademia og politikere, og betegnes som en av årets viktigste møtearenaer for kunnskaps- og meningsutveksling. EnergiRike-konferansen arrangeres i år for 23. gang.”

Industri Energi er  gjennom medlemsskapet i EnergiRike medarrangør av konferansen sammen med LO og NHO og mange viktige industri og energibedrifter som Equinor, Gassco, Hydro, Eramet, Tizir, Saudefaldene og SKL med flere. Konferansen gir et viktig innblikk i hva som rører seg innen energifeltet, både politisk, i energibedriftene og i den kraftforedlende industrien.

Les mer om konferansen her: www.energirikekonferansen.no

august 4, 2023

Forbedringer av frokosttilbudet på Quality Airport Stavanger

Ekofisk-Komiteen har hatt en del henvendelser fra medlemmer som er misfornøyde med frokost tilbudet, «Early Bird», ved Quality Airport Stavanger.

Vi har, etter samtaler med bedriften, kommet fram til følgende løsning:
1. Fra 04:00 serveres enkel frokost i matsalen (brød, pålegg, kaffe, frukt yoghurt, smoothie)
2. Fra 04:30 suppleres dette med varmrett som feks. eggerøre, bacon og tomatbønner.
3. Full frokost tilbys fra senest 06:00

Det vises også til informasjon om reise og opphold som ligger på https://conocophillips.sharepoint.com/sites/NOFacilities/SitePages/nb/Reisetjenester.aspx

En generell oppfordring er at eventuelle avvik ved opphold på ConocoPhillips sine avtalehoteller rapporteres direkte til hotellet under oppholdet.

 

Foto: Strawberry / www.strawberry.no

august 4, 2023

Takker Rune Tufta for samarbeidet

Som tidligere annonsert har Rune Tufta takket ja til å overta stillingen som “Downstream Operations Manager” ved ConocoPhillips LNG-anlegg i Brisbane, Australia. Rune er i dag Operations Support Manager i Norge.

Ekofisk-Komiteen har gjennom flere år hatt et meget godt samarbeid med Rune og hatt faste månedlige møter med han i tillegg til løpende dialog om viktige saker. Vi benytter derfor anledningen til å takke Rune for et godt og tillitsfullt samarbeid, og ønsker han lykke til med nye utfordringer.

juli 31, 2023

Forvalter streikekassen forsiktig

Ekofisk-Komiteen har gjennom snart 50 år bygget opp en betydelig streikekasse på et tosifret millionbeløp. Den nye nestlederen, og dermed også kasserer, Trond T. Haugbjørg legger opp til å videreføre en forsiktig og ansvarlig forvaltning av medlemmenes verdier.

Det ble betalt inn betydelige beløp i Ekofisk-Komiteens streikekasse spesielt på midten av 90-tallet. De tillitsvalgte på den tiden hadde friskt i minne mange harde streiker og ville sikre seg og sine kollegaer ved å bygge en betydelig buffer som kunne brukes ved fremtidige konflikter for å sikre medlemmene økonomisk ved konflikter. Disse økonomiske musklene utgjør i dag en betydelig medlemsfordel for alle ConocoPhillipsansatte som har valgt å være medlem av Ekofisk-Komiteen. Ekofisk-Komiteens styre har valgt å gi lovnad om full lønn under eventuelle konflikter de siste årene, slik verdiutviklingen ser ut nå er det rom for å gjøre slike vedtak også i eventuelle fremtidige konflikter.

Det er styret i Ekofisk-Komiteen som bestemmer hvordan pengene skal forvaltes, men kasserer Trond Tidemann Haugbjørg gir innstilling til styret for hvordan han anbefaler at pengene forvaltes. Han planlegger å legge seg på tidligere kasserers linje og forvalte pengene på en forsiktig måte, der noe plasseres i aksjer og noe i rentepapirer.
– Ekofisk-Komiteens verdier forvaltes av SR-Forvaltning og vi vil selvsagt lytte på råd derifra, men de er inneforstått med at det viktigste for oss er å bevare verdien av streikekassen og sikre at den er tilgjengelig ved behov. Vi har derfor lagt oss på en linje som sikrer verdiøkning hvert år, men der vi ikke gambler med medlemmenes penger.

juli 28, 2023

Status på innsendte tvistesaker

Ekofisk-Komiteen har en del tvistesaker liggende til tariffmessig og juridisk behandling hos Industri Energi som ikke er behandlet ennå, og dermed er ikke videre saksgang klar.

Dette gjelder følgende saker:

1. Sykemelding i avtalt utvidet oppholdsperiode (Godtgjøring).

2. Bytte av stilling og forandring i lønnsbetingelser (Bransjeavtalen).

3. Uenighet om årstimetall (Tolkning og etterlevelse av tariffrevisjon 2006).

4. Retten til å nekte å arbeide sammen med person som har vist utilbørlig opptreden (Streiken i SLB UK).

Det er flere årsaker til at behandlingen tar lengre tid enn normalt.
1. Store ressurser i forbundet har de siste månedene gått med til saken om karantenekompensasjon. Siden midten av februar er det fremmet 678 krav mot 46 virksomheter innenfor ulike tariffområder. Samlet størrelse er i underkant av en halv milliard kroner.
2. Rettsak om arbeidsmiljøloven gjelder for arbeidstakere som er innleide på flerbruksfartøy. Saken er vunnet i lagmannsretten.
3. Et langvarig og stadig pågående arbeid om en mulig sammenslåing av FLT (Forbundet for Ledelse og Teknikk) og Industri Energi. Blir dette en realitet vil det nye forbundet være på størrelse med Handel og Kontor, dvs nærmere 80 000 medlemmer.
4. Oppfølging av den prinsipielt svært viktige streiken i SLB UK om bord på Island Captain. Streiken har nå vart fra 31. mars (altså et halvt år snart!) Bakgrunnen er at Industri Energi mener SLB UK driver sosial dumping.

 

Det er vanskelig å si når vi får en avklaring omkring de innsendte tvistesakene, men det kommer på et tidspunkt og Ekofisk-Komiteen holder trykket oppe ovenfor Industri Energi på disse sakene.

juli 21, 2023

God sommer

Styret i Ekofisk-Komiteen ønsker alle våre medlemmer en riktig GOD SOMMER!

På grunn av ferieavvikling vil det bli redusert bemanning på Ekofisk-komiteens kontor i Tananger.

Ekofisk-Komiteens kontor i Tananger vil være bemannet litt av og på ut juli og deler av august på grunn av ferieavviklingen. Hvis det er saker som haster så kan man ta kontakt med HVO på telefon 52027575.

Andre henvendelser kan sendes til ekofisk-komiteen@conocophillips.com på vanlig måte og vil bli besvart så snart som mulig.

juli 6, 2023

Endringer i driftsledelsen

Både Nicolai Lenning og Rune Tufta bytter jobb. Ekofisk-Komiteen takker for samarbeidet.

Denne uka hadde Ekofisk-Komiteen sitt siste faste møte med Nicolai Lenning og Rune Tufta. Årsaken er at begge to tiltrer nye stillinger i selskapet etter sommerferien. Nicolai som Eldfisk Development Manager og Rune drar til Australia som APLNG Downstream Operations Manager.

Dette er faste månedlige møter med driftsledelsen for offshore aktivitetene hvor bedriften stiller med to representanter, HR stiller med en representant og Ekofisk-Komiteen med to representanter. Disse møtene er svært nyttige for begge parter.

Møtene er uformelle i den forstand at det ikke føres referat. Her diskuteres både større og mindre saker som det er greit å få en felles forståelse og/eller avklaringer på.

Ekofisk-Komiteen takker Nicolai og Rune for godt samarbeid og ønsker begge to lykke til i sine nye stillinger.

juni 30, 2023

Enighet om innleieprotokoll: 22 nye ansatte i ConocoPhillips

Ekofisk-Komiteen har forhandlet frem en innleieprotokoll basert på innstrammingene i lovverket omkring bruken av prosjektinnleie. Det resulterer i 22 ansettelser i selskapet og en felles målsetning om å redusere bruken av innleie.

Daværende arbeidsminister Hadia Tajik (Ap) og leder i Ekofisk-Komiteen Eirik Birkeland, etter møte med Ekofisk-Komiteen januar 2022 hvor blant annet innstramminger i AML var et av flere viktige temaer.

Landsorganisasjonen (LO) og Industri Energi har gjennom flere år krevd innstramming i regelverket for innleie for å begrense bedriftenes styringsrett på dette. I regjeringserklæringen fra Hurdal fikk vi gjennomslag for kravene og Arbeiderparti- og Senterpartiregjeringen med daværende arbeidsminister Hadia Tajik (Ap) i spissen la frem forslag til omfattende innstramminger som svar på LOs krav. Stortinget vedtok endringene og disse tredde i kraft 1. april i år med overgangsordning til 1. juli for innleie som allerede var avtalt.

En av de store endringene er at bruken av såkalt prosjektinnleie (innleie når arbeidet er av midlertidig karakter) blir forbudt uten etter avtale med fagforening med instillingsrett (fagforeninger som har minst 10.000 arbeidstakere som medlem). Det betydde at ConocoPhillips var avhengige av å få på plass en avtale med Ekofisk-Komiteen før fristen 1. juli, om de ønsket å fortsette med prosjektinnleie etter denne datoen. Det er en avtale om slik innleie (prosjektinnleie) Ekofisk-Komiteen og ConocoPhillips nå er enige om.

Intensjonen med lovendringene er å redusere bruken av innleie og forsterke at fast ansettelse skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Dette gjenspeiles i avtalen som slår fast at dette er hovedregelen og målet også for ConocoPhillips.

Avtalen begrenser bruken av prosjektinnleie til 5% for hele ConocoPhillips Norge sett under ett. Den slår fast at slik innleie skal være et supplement til faste ansettelser ved klart definerte prosjekter med tidsbegrenset varighet. Den slår videre fast at ConocoPhillips skal sørge for at det er «ryddige forhold» hos bemanningsforetakene som bedriften benytter, og at det skal legges til rette for god dialog mellom Ekofisk-Komiteen og fagforeninger og vernetjeneste i bemanningsforetakene.

Som en motytelse for avtalen, og som et ledd i å redusere innleiebruken, har ConocoPhillips gjennom avtalen med Ekofisk-Komiteen forpliktet seg til å ansette 22 personer.

Disse 22 ansettelsene skal fortrinnsvis ansettes blant innleide og tidligere lærlinger. Vi har sikret at denne intensjonen kan oppfylles gjennom å gi fortrinnsrett til disse stillingene for alle som har vært innleid til ConocoPhillips etter 1.7.2022, altså dagens innleide og alle som har vært innleid 1 år tilbake i tid. Fortrinnsretten er lik for alle uavhengig av innleieansiennitet. Det er i tillegg gitt en åpning for å kunne velge nåværende eller tidligere lærlinger i ConocoPhillips Norge foran de innleide med fortrinnsrett.

Stillingene vil bli utlyst eksternt på vanlig måte og personell med fortrinnsrett må søke på stillingene for å kunne hevde denne retten.

Avtalen er gjeldene til 1.11.2024 og må da reforhandles hvis selskapet fortsatt ønsker å benytte prosjektinnleie.

Denne saken demonstrerer at slagordet vårt «Sterkere sammen» i aller høyeste grad er gjeldene på lokalt, sentralt og politisk nivå. Ekofisk-Komiteen er den desidert største fagforeningen i selskapet og representerer over 73% av de organiserte ansatte. Industri Energi er LOs 4. største forbund og representerer over 56.000 medlemmer innenfor industri og energiproduksjon. LO er landets største arbeidstakerorganisasjon med over 1 million medlemmer i ryggen. Påvirkningskraften av det norske Storting som vedtar lovverket er meget stort. Viktige gjennomslag i innstramminger av Arbeidsmiljøloven (AML) demonstrerer at dette ikke bare er fagre ord, men konkrete handlinger og resultater.

juni 30, 2023

Deltar i Yngve Hågensen sin begravelse

Ekofisk-Komiteen ved leder Eirik Birkeland og 1. nestleder Trond T. Haugbjørg er i dag representert i tidligere LO-leder Yngve Hågensen sin begravelse som finner sted i Oslo Domkirke.

Fagforeningskjempen Yngve Hågensen døde 16.06.2023, etter kort tids sykeleie, 84 år gammel.

Yngve Hågensen satt som LO-leder fra 1989 til 2001. Han blir stående som en av de mest markante LO-lederne i fagbevegelsen sin historien.

6 år gammel, høsten 1944 ble barnehjemsbarnet Yngve Hågensen tvangsevakuert fra Øst-Finnmark. 14 år gammel fikk han sin første jobb som visegutt i Halden og senere jobb og lokal tillitsvalgt på papirfabrikken Saugbruksforeningen. Etter dette fulgte et langt liv med ulike tillitsverv i fagbevegelsen. Yngve glemte aldri hvor han kom ifra og rettferdighet preget hans virke.

Hans betydning for utviklingen av norsk arbeidsliv er uomtvistelig. Han viet sitt liv til at arbeidsfolk skulle få det bedre. Solidaritet og kameratskap har vært sterke ledetråder i Yngve sitt 84 år lange liv.

Da Norge, etter jappetiden på 1980 tallet ble rammet av skyhøye renter og stor arbeidsledighet lanserte LO, med Yngve i spissen, solidaritetsalternativet på begynnelsen av 1990-tallet. Dette trepartsamarbeidet ble en stor suksess og nedgangstider ble avløst av vekst og sysselsetting.
Yngve Hågensen var på alle måter en samfunnsbygger, det var under hans ledelse at LO bl.a kjempet fram den 5. ferieuken i 2000, som også ble svært viktig for å få på plass 2-4 rotasjon i Nordsjøen i 2002. Avtalefestet pensjon fra fylte 62 år og alles rett til videregående opplæring var andre viktige gjennomslag.

Yngve vil også bli husket for sine kraftuttrykk, gjerne sammen med en knyttet neve, og klare tale.
Yngve Hågensen drev aktivt tillitsvalgt arbeid til det siste. Inntil i fjor holdt han 50-60 foredrag i året i ulike sammenhenger.

Ekofisk-Komiteen og våre tillitsvalgte var så heldige å ha med oss Yngve på våre to siste tillitsvalgtsamlinger på Kielferja. Her øste Yngve av sine erfaringer og dro de historiske linjene i arbeiderbevegelsen sitt virke.

Vi lyser fred over Yngves minne og takker han for innsatsen for arbeiderbevegelsen gjennom et langt liv.

juni 23, 2023

ConocoPhillips er uenige i at vi kan nekte å arbeide sammen med det vi mener er streikebrytere i SLB UK

Som vi omtalte forrige fredag henvendte Industri Energis avdelinger i ConocoPhillips (Ekofisk-Komiteen), Archer, Odfjell og Halliburton i forrige uke seg til sine respektive bedrifter for å få avklart om bedriftene var enige i at våre medlemmer i nåværende situasjon kan benytte seg av retten nedfelt i hovedavtalene til å nekte å arbeide sammen med person som har vist utilbørlig opptreden.

Denne henvendelsen kom blant annet som følge av informasjonen som kom frem i artikkelen på www.industrienergi.no om at SLB UK hadde satt inn uorganiserte til å utføre jobben til de streikende om bord på Island Captain. For oss ser dette ut som streikebryteri. Vi valgte derfor å formelt henvende oss til våre bedrifters ledelse for å avklare om de var enige i at dette er streikebryteri. Streikebryteri er i norsk arbeidsliv definert som moralsk forkastelig og utilbørlig oppførsel.

ConocoPhillips mener at hovedkonflikten reguleres av britisk rett og at dermed at Hovedavtalens bestemmelser ikke kommer til anvendelse. Vi har derfor signert en uenighetsprotokoll denne uken og håper på en snarlig organisatorisk behandling av denne slik at dette spørsmålet blir avklart.

Inntil spørsmålet er avklart gjennom enighet mellom hovedorganisasjonene eller arbeidsretten har konkludert i dom, må ikke arbeidsstans eller annen form for arbeidskamp finne sted. Altså skal alle forholde seg på vanlig måte ovenfor SLB UKs operasjoner på Ekofiskfeltet inntil avklaring foreligger.

Bestemmelsen i Hovedavtalen mellom LO og NHO lyder:
§ 10-1 Rett til å nekte å arbeide sammen med person som har vist utilbørlig opptreden
Arbeidstaker har rett til å nekte å arbeide sammen med eller under ledelse av personer som har vist slik utilbørlig opptreden at de etter alminnelig oppfatning i arbeidsliv eller samfunnsliv bør kunne kreves fjernet. Det skal i så fall snarest opptas drøftelser mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. Oppnås ikke enighet, må arbeidsstans eller annen form for arbeidskamp ikke finne sted. Tvisten behandles av organisasjonene etter § 2-3

 

Foto: Christopher Talgø

juni 16, 2023

Ekofisk-Komiteen mener vi har rett til å nekte å samarbeide med det vi mener er streikebrytere i SLB UK

Industri Energis avdelinger i ConocoPhillips (Ekofisk-Komiteen), Archer, Odfjell og Halliburton har alle henvendt seg til sine respektive bedrifter for å få avklart om bedriftene er enige i at våre medlemmer i nåværende situasjon kan benytte seg av retten nedfelt i hovedavtalene til å nekte å arbeide sammen med person som har vist utilbørlig opptreden.

Utfra blant annet informasjonen som kommer frem i artikkelen på www.industrienergi.no om at SLB UK har satt inn uorganiserte til å utføre jobben til de streikende om bord på Island Captain. Har vi valgt å formelt henvende oss til våre bedrifters ledelse for å avklare om de er enige i at dette er streikebryteri. Noe som i norsk arbeidsliv defineres som utilbørlig oppførsel. Blir vi enige med bedriftene om det, kan våre medlemmer nekte å samarbeide med streikebrytere uten at det skal få noen negative konsekvenser for våre medlemmer.

Inntil spørsmålet er avklart gjennom enighet med bedriftene, enighet mellom hovedorganisasjonene eller arbeidsretten har konkludert i dom, må ikke arbeidsstans eller annen form for arbeidskamp finne sted. Altså skal alle forholde seg på vanlig måte ovenfor SLB UKs operasjoner på Ekofiskfeltet inntil avklaring foreligger.

Bestemmelsen i Hovedavtalen mellom LO og NHO lyder:
§ 10-1 Rett til å nekte å arbeide sammen med person som har vist utilbørlig opptreden
Arbeidstaker har rett til å nekte å arbeide sammen med eller under ledelse av personer som har vist slik utilbørlig opptreden at de etter alminnelig oppfatning i arbeidsliv eller samfunnsliv bør kunne kreves fjernet. Det skal i så fall snarest opptas drøftelser mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. Oppnås ikke enighet, må arbeidsstans eller annen form for arbeidskamp ikke finne sted. Tvisten behandles av organisasjonene etter § 2-3

juni 8, 2023

Tillitsvalgtkurs til høsten

Til høsten arrangerer vi tradisjon tro tillitsvalgtkurs på Kielferja igjen. Hold av datoene!

Hovedfokus på samlingen blir tillitsvalgtrollen, hva det innebærer å være tillitsvalgt og hvordan vi kan bli bedre til å ivareta vervet. Det blir også gjennomgang av vår organisering og organisasjonstilknytning. Samlingene passer for både nye og gamle tillitsvalgte. Samlingene er åpne for alle medlemmer, men tillitsvalgte vil bli prioritert ved overbooking.

Påmelding vil bli annonsert på nettsiden og medlemsmøter til høsten, men hold av datoene i din kalender allerede nå.

Samling 1: 7. – 9. november

Samling 2: 28. – 30. november

juni 5, 2023

Ny lønnstabell

Oppdatert lønnstabell med nye satser gjeldene fra 1. juni 2023 er klar.

Den nye lønnstabellen finner du her.

Lønnstabell oppdatert med bekreftede tall fra bedriften 8.6.2023.

juni 1, 2023

Enighet i årets lokale forhandlinger

Ekofisk-Komiteen og ConocoPhillips er enige om årets lønnsregulering. Årets oppgjør var et mellomoppgjør hvor det forhandles om lønnsreguleringer for 2. avtaleår.

Lønnsoppgjøret har en ramme på 5,9%. Se lønnsreguleringsmatrise for individuelt avlønnede her: Ekofisk-Komiteens Facebookside

For timelønnede reguleres årslønn inkludert feriepenger med 5,9% minimum kr. 45.187,-. For timelønnede fagarbeidere på topp i matrisen (S0-9) utgjør dette kr. 51.591,-.

• Skift-/nattillegg økes med kr. 4,50 per time til kr. 91,50. Tillegg ved behov for konferansetid
økes med kr. 6 per time til kr. 115.

• Helligdagsgodtgjørelsen økes med kr. 75,- per dag til kr. 2.275,-

 

Ekofisk-Komiteen har lagt inn følgende protokolltilførsler:

Ekofisk-Komiteen mener at store lønnsforskjeller i bonusutbetalinger i en bedrift gir dårlig arbeidsmiljø og uakseptable forskjeller blant de ansatte. Vår holdning er at dersom det skal gis bonus skal denne være lik i kroner for alle ansatte i bedriften.

Vi er misfornøyde med at offshoretillegget og transportgodtgjørelsen nok en gang ikke reguleres i tråd med rammen for oppgjøret.

mai 17, 2023

Kransenedlegging på Alexander Kielland monumentet

Tradisjon tro la Ekofisk-Komiteen og ConocoPhillips ned en krans på Alexander Kielland monumentet i Hafrsfjord på nasjonaldagen. Dette for å minnes våre kollegaer som måtte betale den aller høyeste prisen da den tragiske ulykken rammet oss i 1980.

Kielland-ulykken inntraff 27. mars 1980 da plattformen veltet. Hendelsen ble et vendepunkt for sikkerhetsarbeidet på norsk sokkel. Ulykken var den verste i Nordsjøen på norsk område siden andre verdenskrig. Av 212 personer om bord omkom 123, deriblant 23 britiske. Av de 123 omkomne ble 87 funnet mens 36 forble savnet. Etter snuingen i 1983 ble ytterligere seks av de 36 savnede funnet.

Den årlige markeringen på 17. mai er viktig for å minne oss alle om at vi aldri må glemme.

mai 12, 2023

Industri Energis medlemsundersøkelse

Alle medlemmer som har registrert e-postadressen sin hos oss skal ha mottatt en e-post med link til Industri Energis medlemsundersøkelse. Avsender er Gellert Keresztes , denne e-posten er helt trygg å åpne.

 

Hensikten med undersøkelsen er å få tilbakemeldinger og innsikt fra medlemmer og tillitsvalgte, slik at vi kan utvikle oss til å bli en enda bedre organisasjon. For å lykkes med dette trenger vi at så mange som mulig svarer, vi er takknemlig for alle som tar seg tid til å delta! Gulroten er knallfine premier der fem heldige deltagere vinner hver sin elsykkel.

Undersøkelsen går over en periode på tre uker, hvis du ikke svarer vil det gå ut påminnelser per e-post og tekstmelding.

Sjekk spam filter og “Rotemappe” om du ikke har mottatt den. Finner du den fortsatt ikke ta kontakt med ekofisk-komiteen@conocophillips.com så skal vi sjekke det opp.

mai 3, 2023

Enighet i det sentrale lønnsoppgjøret

Offshore Norge og Industri Energi kom til enighet om det sentrale oppgjøret på Operatøravtalen onsdagskveld. 

Leder, Eirik Birkeland, og nestleder, Trond T. Haugbjørg har onsdag vært en del av forhandlingsutvalget til Industri Energi og ført forhandlinger med Offshore Norge. Årets oppgjør er et mellomoppgjør der det kun forhandles om justering av avtalens økonomiske satser.

Oppgjøret er gjeldene for timelønnede i bedriften. 1. juni forhandler vi lokalt om lønnsregulering for både timelønnede (Operatøravtalen) og individuelt avlønnede (Bransjeavtalen). Hva lønnsreguleringen blir for våre medlemmer er derfor ikke klart før etter de lokale forhandlingene.

Enigheten er som følger:

Det gis et garantert lønnstillegg på kr. 41.700,- før vi går inn i de lokale forhandlingene med ConocoPhillips torsdag 1. juni.

Nattskifttillegget justeres med 4,50 til kr 91,50 og nattskift med konferanse justeres med 6 kroner til kr 115,-.

Helligdagstillegget reguleres med kr 75,- til kr 2.275,-.

Industri Energi la inn følgende protokolltilførsel:

Våre ledere maner til kollektiv fornuft for arbeidstakere og peker i forhandlingene på viktigheten av frontfagsrammen. Samtidig tar de selv ut en rekordhøy lønnsvekst på over 20%. Dette bidrar til å undergrave den norske modellen. Det kan ikke bare være arbeidstakere som skal bidra til en bærekraftig lønnsutvikling. Dette må også våre ledere være med på, og Offshore Norge og NHO har et ansvar for at dette skjer.

Industri Energi ser også med bekymring på de store forskjeller i bonusutbetalinger i bedriftene. Dette bidra til dårlig arbeidsmiljø og uakseptable forskjeller blant de ansatte. Vår holdning er at dersom det skal gis bonus skal denne være lik i kroner for alle ansatte i bedriften.

Les mer om oppgjøret her: https://industrienergi.no/nyhet/mellomoppgjoret-2023-enighet-i-lonnsoppgjoret-for-sokkelansatte/

april 21, 2023

UNG og tillitsvalgt

Kan du allerede litt om fagbevegelsen, men ønsker å bli enda mer aktiv? Vil du lære om hvordan bli en god tillitsvalgt? Og vil du lære mer om hvordan du kan møte rasisme og høyreekstremisme ? Ja da er dette kurset for deg!

Kurset avholdes i regi av Industri Energi på Utøya fredag 16. juni 2023 kl 12:00 – søndag 18. juni 2023 kl 15:00.

april 16, 2023

LO er i streik

– LO krevde økt kjøpekraft for alle sine medlemmer og et løft for de lavlønte. NHO har valgt å avvise våre krav, og sender dermed landet ut i streik, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Ekofisk-Komiteens medlemmer er foreløpig ikke en del av streikeuttaket. Men fagforeningskamerater ansatt i underleverandører med arbeid på Ekofisk er en del av det første streikeuttaket.

Det er nå viktig å støtte opp om de som er tatt ut i streik og opptre solidarisk ovenfor de streikende som nå streiker på vegne av hele LO fellesskapet. Streikebryteri er moralsk forkastelig og ingen av Ekofisk-Komiteens medlemmer må overta arbeid som skulle vært ivaretatt av de som nå er i streik.

Sammen er vi sterke!

april 14, 2023

Tone-Lise Håland ny leder av valgkomitéen

Tidligere leder av Ekofisk-Komiteen Nepco er konstituert som ny leder av Ekofisk-Komiteens valgkomité.

Valgkomitéen velges av Ekofisk-Komiteens årsmøte og ble valgt enstemmig i sin helhet 15. mars i år. De har nå avholdt sitt første styremøte og Tone-Lise Håland ble enstemmig valgt til ny leder under konstitueringen.

De øvrige medlemmene valgt av årsmøtet er:

Elias Holstad
Nils Kjetil Torvik
Anne Gry Westlye
Bjørn-Olav Omholt

Varamedlemmer:

Bjørn Roar Tollefsen
Anne Kristin Våg
Roy Steinar Nygård

april 7, 2023

UNG – Arbeiderkonferansen

Industri Energi Ung arrangerer Arbeiderkonferanse for unge medlemmer (under 35 år) på Sola 9.-12. mai.

På Arbeiderkonferansen ønsker vi å gi våre medlemmer en dypere forståelse av arbeiderbevegelsens historie og ideologi. Vi går gjennom de ulike kampene som har gitt oss det arbeidslivet og samfunnet vi har i dag.

Du kan lese mer om konferansen her: https://industrienergi.no/kurs/ung-arbeiderkonferansen-bruk-stemmen-din/

Hvis dette er noe av interesse ta kontakt med styrets koordinator av ungdomsutvalget Trond Tidemann Haugbjørg på Ekofisk-komiteen@conocophillips.com

Fortsatt god påske til alle!

mars 31, 2023

SLB UK ansatte streiker

Natt til fredag var streiken om bord på Island Captain et faktum. Island Captain utfører brønnstimulerings- og vedlikeholdstjenester i Ekofisk-området på kontrakt for ConocoPhillips. Industri Energi medlemmene streiker for retten til tariffavtale.

Ekofisk-Komiteen støtter Industri Energis medlemmer i SLB UKs rett til å få en tariffavtale og oppfordrer alle våre medlemmer til å opptre kameratslig ovenfor de streikende og vise forståelse for den pressede situasjonen de står i. Ekofisk-Komiteen oppfordrer SLB UK til å komme tilbake til forhandlingsbordet og finne en løsning sammen med Industri Energi.

 

Mer informasjon om saken finnes på www.industrienergi.no

mars 24, 2023

Jone Stapnes blir fulltids ansattrepresentant

Vara til styret, Jone Stapnes er utpekt som Ekofisk-Komiteens arbeidstakerrepresentant i nxtgenERP prosjektet.

Bedriften er i gang med detaljplanlegging av nxtgenERP løsningen for Norge med en forventet utrulling tidlig i 2024. Overgangen til nxtgenERP vil medføre nye dataverktøy og endringer i arbeidsprosesser som vil påvirke alle i bedriften, men endringene blir nok mest omfattende for de som jobber innenfor drift og vedlikehold.

Jone går inn i et fulltidsengasjement på land minst fram til sommeren 2024 slik planene ser ut nå.

Oppgavene til arbeidstakerrepresentanten i prosjektet er blant annet:
– Sikre ivaretakelse av arbeidstakernes interesser
– Ressursperson til støtte i detaljplanleggingen av nye løsninger hovedsakelig for drift og vedlikehold
– Innspill til opplæringsplaner
– Innspill til kommunikasjonsplaner

mars 17, 2023

Ekofisk-Komiteen aksepterer ikke svekkelse av sikkerheten på norsk sokkel

Et enstemmig årsmøte i Ekofisk-Komiteen vedtok følgende uttalelse onsdag denne uken:

Ekofisk-Komiteens forutsetning for å støtte nye installasjoner på norsk sokkel er at sikkerhet, arbeidsmiljø  og hensynet til ytre miljø er like godt, eller bedre ivaretatt enn på konvensjonelle bemannede innretninger.

Ekofisk-Komiteens krav om lokal kontroll når det er personell om bord ligger fast.

mars 15, 2023

Nytt styre valgt

I dag ble nytt styre for Ekofisk-Komiteen valgt av vårt årsmøte.

Etter valget ser sammensetningen av avdelingsstyret slik ut:

Leder, Eirik Birkeland
1. nestleder, Trond Tidemann Haugbjørg
2. nestleder (KHVO), Frode Nirisen
Styremedlem (HVO), Arild Emanuel Andersen
Styremedlem (HVO), Bjørnar Berger
Styremedlem (HVO), Anbjørn Lærdal

Leder E-K Land, Ståle Skretting
Leder E-K nepco, Lars Nag

februar 17, 2023

Samarbeidsmøte Ekofisk-kompleks

Denne uken har vi avholdt det årlige samarbeidsmøte mellom TV/VO og OIMer på Ekofisk-kompleks.

I tillegg til det formelle og evealuering av samarbeid og gjensidige forpliktelser for det kommende året inviterte også OIMene på Ekofisk-komplekset til en samling om kvelden med middag og bowling. Disse samlingene er svært viktige for samarbeidet mellom vernetjenesten og ledelsen om bord. Dette var årets nest siste samarbeidsmøte. Neste uke møtes remoteorganisasjonen.

februar 9, 2023

Besøk offshore

Leder, Eirik Birkeland, og nestleder, Geir Terje Stengårdsbakken, var offshore på Ekofisk komplekset denne uken. Der fikk de mange gode samtaler med medlemmer ute på arbeidsplassene og vært med på et medlemsmøte med godt fremmøte tirsdagskveld.

Styret har daglig tilstedeværelse ute på installasjonene gjennom styremedlem (HVO). Men det blir allikevel gitt tilbakemelding fra medlemmer om at det er positivt at også representanter for arbeidsutvalget prioriterer å komme offshore av og til. Denne oppfatningen deles av arbeidsutvalget.

Denne offshoreturen ble nestleder, Geir Terje Stengårdsbakken, sin siste. Geir Terje går av som nestleder på Ekofisk-Komiteens årsmøte 15. mars 2023.


Geir Terje Stengårdsbakken i kjent stil.

januar 27, 2023

Årsmøtepapirene er klare

Onsdag denne uken ble årsmøtepapirene og innkalling sendt ut elektronisk til alle våre tillitsvalgte. Papirversjoner sende ila neste uke.

Ekofisk-Komiteens styre behandlet årsmøtepapirene på styremøte tirsdag denne uken. Nå skal alle tillitsvalgte ha fått den elektroniske versjonen på e-post.

Minner om at påmeldingsfristen til Årsmøtet i Ekofisk-Komiteen er søndag den 26. februar.

På grunn av eventuell søknad om fritak fra arbeid, er det meget viktig at påmeldingsskjemaet er Ekofisk-Komiteen i hende i utfylt stand innen fristen.

Dersom du av en eller annen årsak er forhindret fra å delta kan din varavalgte delta. I så fall skal saksdokumentene overleveres vedkommende.

Det er den enkelte lokale tillitsvalgtes ansvar å holde medlemsmøter for gjennomgang av papirene og forankre sitt mandat i forkant av møtet.

januar 20, 2023

Vi er i gang med årets samarbeidsmøter

Det er 15 år siden vi startet opp med årlige samarbeidsmøter. Samarbeidsmøtene mellom TV/VO og OIM er fortsatt svært aktuelle og viktige både for å bedre samarbeidet om bord, men også for å sette fokus på viktige saker en kan enes om å jobbe sammen om det neste året. 

Denne uken var det de tillitsvalgte på Eldfisk komplekset som møtte ledelsen. Møtet gikk over to dager der første dagen brukes til et internt møte for de tillitsvalgte samt felles bowling og middag med ledelsen på kvelden.

Dag 2 brukes til dialog om samarbeidet og saker. Samt til informasjon om pågående saker og prosjekter fra ledelsen til TV/VOer om bord.

 

Det vil bli gjennomført tilsvarende møter i løpet av januar og februar for Ekofisk K/B, Ekofisk kompleks og Tor, Embla og Eldfisk B.

desember 8, 2022

Julekalendervinnere 2022

Hovedpremievinner og alle dagsvinnerne klar. Premier er på vei i posten.

Alle dagsvinnere får tilsendt en førjulsoveraskelse fortløpende.

På julaften trekker vi en vinner blant alle som har deltatt som vinner hovedpremien.

 

Hovedpremievinner

Christer Tempelen vinner årets hovedpremie og får en DAB radio tilsendt.

——————————————————————————

1. desember

Leif Olsen visste at Olav Støylen var Norsk kjemisk industriarbeiderforbunds (NKIF) siste leder frem til sammenslåingen av med NOPEF og opprettelsen av Industri Energi i 2006.

2. desember

Palmer Omdal visste at Yngve Hågensen var LO leder i perioden 1989 – 2001.

3. desember

Jonny Barka  visste at det er Operatøravtalen og Bransjeavtalen som er de gjeldene tariffavtalene i ConocoPhillips.

4. desember

Erik Eidem visste at administrerende direktør i Equinor, Anders Opedal, er oppvokst i Sauda.

5. desember

Kjell Ove Olsen visste at Lars Anders Myhre var leder av Nopef da Ekofisk-Komiteen meldte seg inn i 1996.

6. desember

Trond Rune Haugen visste at 1. nestleder i Industri Energi Lill-Heidi Bakkerud var leder av Industri Energi Equinor før hun ble valgt inn forbundsledelsen.

7. desember

Ragnar Dreier visste at Ekofisk-Komiteens avdelingsnummer i Industri Energi er 66.

8. desember

Morten Johannesen visste at Lars Nag er leder av Ekofisk-Komiteen Nepco.

9. desember

Christer Tempelen visste at PUD for Eldfisk Nord ble godkjent 1. desember.

10. desember

Lillian Emberland visste at 1. nestleder, Geir Terje Stengårdsbakken, går av med pensjon neste år (2023).

11. desember

Ørjan Egenes visste at FLT (Forbundet for ledelse og teknikk) er et fagforbund tilknyttet LO.

12. desember

Aron Frafjord visste at LO representer over 970.000 medlemmer.

13. desember

Amalie Vikene visste at Rolf Bolstad var leder av Ekofisk-Komiteen i perioden 2011 – 2014.

14. desember

Sølvi B. Tytlandsvik visste at § 16 i Ekofisk-Komiteens vedtekter omhandler Konflikt/arbeidsstans.

15. desember

Henrik Bang visste at Ekofisk-Komiteen fikk innført 2-4 rotasjon på Ekofisk i 2003.

16. desember

Frode Dyvik visste at Ekofisk-Komiteen ble offisielt stiftet i 1974. (13. juli 1974)

17. desember

Tone-Lise Håland visste at Eirik Birkeland er leder av Industri Energis samarbeidskomitè for Operatørselskap.

18. desember

Tormod Auestad visste at Michael Schevik er leder av Industri Energi Ung.

19. desember

Viggo Hanssen visste at det er Are Tomasgard som representerer Industri Energi i LOs valgte ledelse.

20. desember

Thom Runar Omdahl visste at Industri Energi var representert med 19 delegater på LOs 35. kongress i Oslo 30. mai – 2. juni i år.

21. desember

Roger Vestvik visste at det ble oppnådd enighet om ny Operatøravtale hos Riksmekleren søndag 12. juni i år.

22. desember

Håvard Nesse visste at organisasjonsgraden i Norge er 50% (2019). Organisasjonsgraden i ConocoPhillips Norge er 79%.

23. desember

Bjørn Løining visste at lederen av Ekofisk-Komiteens valgkomitè er Oddbjørn Nilsen.

24. desember

Jesper Bjerregaard Jensen visste at punkt 12 i Operatøravtalen omhandler ferie og feriepenger.

november 28, 2022

Karantenekompensasjon

MERK: FRIST FOR DEG TIL Å SENDE KRAVET TIL VIRKSOMHETEN SETTES TIL 5. desember 2022

Industri Energi utreder nå det rettslige grunnlaget for krav om kompensasjon for pålagt karantene før utreise i forbindelse med pandemien. Industri Energis foreløpige vurdering er at pålagt og utstått karantene i avspaseringsperiodene kan være berettiget kompensasjon.

Det er sendt ut omfattende informasjon med en rekke vedlegg per epost til alle Industri Energis yrkesaktive medlemmer. Har du ikke mottatt dette, eller har spørsmål, kan du sende epost til covidkompensasjon@industrienergi.no.

Les mer om saken og hvordan du går frem her: Koronakompensasjon – Industri Energi

november 4, 2022

Da er vi igang med årets tillitsvalgtsamlinger

Tirsdag til torsdag denne uken var 25 tillitsvalgte samlet på Kielferja for årets første runde med tillitsvalgtkurs. Temaet for årets kurs er tillitsvalgtrollen og praktisk fagforeningsarbeid.

Vi var så heldige å få med oss to viktige og markante skikkelser i fagbevegelsen gjennom mange tiår. Yngve Hågensen som var LO leder 1989 – 2001 og Olav Støylen som var leder av Norsk kjemisk industriarbeiderforbund fra 1995 og frem til sammenslåingen med Industri Energi i 2006. De tok for seg viktig historie for fagbevegelsen og reflekterte over fagbevegelsen slik de ser det i dag.

I tillegg til det faglige opplegget er turene en viktig arena for å knytte kameratskap på tvers av plattformer, grupper og mellom hav og land.

Neste samling er tirsdag 22. november til torsdag 24. november, også denne turen er fullbooket.

oktober 8, 2022

ConocoPhillips legger ned EWC

Ansattrepresentanter fra Norge og UK møtte denne uken bedriftens ledelse ved selskapets kontor i London.

Som vanlig var det en fyldig agenda med informasjon om selskapets aktivitet og fremtidsplaner i Europa.

Når vi kom til dagens nest siste agendapunkt som var EWCs fremtid etter Brexit var det en skuffende beskjed som ble levert av Steinar Våges stedfortreder i møtet, Jan-Arne Johansen. Det var med bakgrunn i at Storbritannia ikke lenger er en del av det Europeiske økonomiske området (EEA), og dermed lovkravet om å ha/etablere EWC var bortfallt, tatt en beslutning om å avvikle EWC.

Ekofisk-Komiteen er ikke enig i beslutningen. Men vi måtte konstantere at bedriften hadde inntatt et slikt standpunkt og at lovkravet er bortfallt. Vi opplever at EWC har vært en nyttig arena for informasjon og diskusjon på tvers av landegrenser. Det har vært en arena for deling av kunnskap, kultur, erfaringer og verdier i tråd med intensjonen for EWC. Etter vår mening er dette også i tråd med bedriftens SPIRIT verdier.

Det er trist å konstantere at et stort og viktig oljeselskap som ConocoPhillips åpenbart ikke ser verdien av EWCs samhandling på tvers av landegrenser i en tid der samhold er viktigere enn noen gang.

september 20, 2022

Kandidater til styret

Valgkomitéen har startet sitt arbeid for å sette sammen et forslag til nytt styre i Ekofisk-Komiteen og ber derfor om innspill på kandidater. Styrevalget skjer på Ekofisk-Komiteens årsmøte 14. og 15. mars 2023 i Stavanger.

Disse er på valg:

Leder, Eirik Birkeland
1. nestleder, Geir Terje Stengårdsbakken
2. nestleder, Frode Nirisen
Styremedlem tariff, Anbjørn Lærdal
Styremedlem tariff, Arild Emanuel Andersen
Styremedlem tariff, Trond Tidemann Haugbjørg

Vara tariff, Jarle Bleie
Vara tariff, Jarle Øvsthus
Vara tariff, Tor Bjørnar Berger

* Leder E-K Land, Ståle Skretting og leder E-K Nepco, Lars Nag tiltrer styret automatisk og er således ikke på valg.

Valgkomiteen ber om innspill så snart som mulig til kandidater. Innspill sendes valgkomiteens leder Oddbjørn Nilsen.

Valgkomiteen består av følgende personer:

Oddbjørn Nilsen (leder), oddbjoern.nilsen@conocophillips.com, 52 02 34 72
Anne Gry Westlye, annegry.westlye@conocophillips.com, 52 02 10 74
Tone Lise Håland, tonelise.johansen@conocophillips.com, 951 85 037
Nils Kjetil Torvik, nils.k.torvik@conocophillips.com, 52 02 84 42
Nils Henry Eikeland, 52 02 38 76

september 15, 2022

Enighet i forhandlingene på Bransjeavtalen

Det betyr at resultatet fra de lokale forhandlingene nå kan effektueres og at lønnstilleggene etterbetales med virkning fra 1. juli 2022.

Bransjeavtalen er en overenskomst som gir rammer for lokale avtaler og det meste er regulert i lokal særavtale. Enigheten innebærer en videreføring av dagens sentrale avtale.

Selve avtalen ble signert 21.09.2022 og tilbakemelding fra bedriften er at lønnsregulering inkludert etterbetaling effektueres på neste lønning (september).

Som i operatøravtaleforhandlingene krevde vi å få inn følgende protokolltilførsel:

“Industri Energi ser med bekymring på utviklingen i medlemsbedriftene der store forskjeller i bonusutbetalinger gir dårlig arbeidsmiljø og uakseptable forskjeller blant våre medlemmer. Bonusordningene slik de praktiseres i dag framstår som et parallelt lønnssystem som truer det organiserte arbeidsliv, frontfaget og den norske modellen.”

 

 

september 9, 2022

Bransjeavtaleforhandlingene fortsetter neste uke

Onsdag neste uke (14.9) møtes Industri Energi og Offshore Norge (tidl Norsk olje & gass) for å forhandle Bransjeavtalen.

Forhandlingene ble satt på pause i vår. Forhåpentligvis møter vi en motpart som er villig til å forhandle og vi kan signere avtalen og få effektuert etterbetaling av resultatet fra de lokale forhandlingene.

september 9, 2022

Nytt styre i E-K Nepco og Land

Nå er alle tillitsvalgtvalgene avsluttet og styrene i Ekofisk-Komiteen Land og Ekofisk-Komiteen har konstituert seg. Lars Nag er ny leder i E-K Nepco og Ståle Skretting fortsetter som leder av E-K Land.

Oversikt over de nye tillitsvalgte og verneombud finner du under “tillitsvalgt” fanen på nettsiden.

august 15, 2022

Full støtte til de streikende!

Samarbeidskomitéen for Operatør i Industri Energi vil med dette uttrykke vår fulle støtte til den pågående streiken på Elektrokjemisk overenskomst.

Våre fagforeningskamerater på elektrokjemisk område har gjennom alle år vært solidariske med bedriftene for å hjelpe bedriftene gjennom tøffe tider. De har også jobbet aktivt politisk for å sikre sine bedrifter gode og forutsigbare rammevilkår.

At våre fagforeningskamerater ønsker virkemidler for å sikre at de får ta sin rettmessige del av overskuddet fra bedriftene i gode tider støtter vi fullt ut.

 

Med vennlig hilsen
Eirik Birkeland
Leder
Samarbeidskomitéen for Operatør, Industri Energi

Foto: Egil Brandsøy/Industri Energi

juli 18, 2022

Tillitsvalgtkurs til høsten

Til høsten blir det endelig tillitsvalgtkurs på Kielferja igjen. Hold av datoene!

Etter to år med pause i tillitsvalgtsamlinger grunnet covid-19 pandemien planlegger Ekofisk-Komiteens styre for at det blir to samlinger til høsten.

Hovedfokus på årets samlinger blir praktisk tillitsvalgtsarbeid og gjennomgang av vår organisering og organisasjonstilknyttning. Samlingene passer for både nye og gamle tillitsvalgte. Samlingene er åpne for alle medlemmer, men tillitsvalgte vil bli prioritert ved overbooking.

Påmelding vil bli annonsert på nettsiden og medlemsmøter til høsten, men hold av datoene i din kalender allerede nå.

Samling 1: 1. – 3. november

Samling 2: 22. – 24. november

juni 28, 2022

Enighet i lokalt lønnsoppgjør

ConocoPhillips og Ekofisk-Komiteen ble i ettermiddag enige om årets lønnsregulering.

Oppgjøret for timelønnede gjeldene fra 1. juni 2022:

Timelønnede offshore gis et generelt tillegg på 35.728,- som tillegges lønnsmatrisen. Tillegget er inkludert feriepenger.

Som avtalt i det sentrale lønnsoppgjøret justeres skift/nattillegg med kr. 4,- til kr. 87,- per time. Skift/natttillegg med konferanse økes med kr. 5,- til kr. 109,- per time. Helligdagstillegget økes med kr. 80,- til kr. 2.200,- per dag.

Oppgjøret for individuelt avlønnede gjeldene fra 1. juli 2022*:

*Dersom Bransjeavtaleforhandlingene resulterer i en konflikt, vil iverksetting av lønnsjustering for ansatte tilknyttet denne avtalen bli utsatt inntil denne avtalen er signert.

KLIKK HER for å se lønnsmatrisen på vår Facebookside.<——————-

Forhandlingsutvalget besto av:

Eirik Birkeland (leder), Geir Terje Stengårdsbakken (nestleder), Ståle Skretting (E-K land), Kim Stian Kolnes (E-K Nepco) og Anbjørn Lærdal (E-K timelønnede).

Protokolltilførsel fra Ekofisk-Komiteen:

Ekofisk-Komiteen mener at store forskjeller i bonusutbetalinger i en bedrift gir dårlig arbeidsmiljø og uakseptable forskjeller blant de ansatte.
Vår holdning er at dersom det skal gis bonus skal denne være lik i kroner for alle ansatte i bedriften.

Vi er misfornøyde med at offshoretillegget for individuelt avlønnede offshore nok en gang ikke reguleres i tråd med rammen for oppgjøret. Vi anser offshoretillegget som en del av grunnlønnen til våre medlemmer.

juni 12, 2022

Enighet i meklingen på operatøravtalen

Søndag formiddag kom Industri Energi til enighet med Norsk olje og gass med hjelp av Riksmekleren.

Resultatet er et generelt tillegg på kr. 32.200,- og en justering av skifttillegg på kr. 4,- til kr. 87,- og skift- med konferanse på kr. 5,- til kr. 109,-. Helligdagstillegget justeres med kr. 80,- til kr. 2.200,-.

I tillegg justeres noen tekniske bestemmelser, les mer om dette her: Enighet i mekling, ingen streik på sokkelen – Industri Energi

Oppgjøret danner grunnlaget for de lokale forhandlingene som er planlagt gjennomført 28. – 29. juni.

Ekofisk-Komiteen har vært representert i meklingen ved leder Eirik Birkeland og nestleder Geir Terje Stengårdsbakken.

mai 24, 2022

Forhandlingene på Bransjeavtalen utsettes til høsten

Industri Energi og Norsk olje og gass er enige om å gjennoppta forhandlingene over sommeren.

mai 13, 2022

Tillitsvalgtvalget 2022 er igang

Alle medlemmer av Ekofisk-Komiteen skal i dag ha mottatt en e-post med informasjon om årets tillitsvalgtvalg.

Valget avholdes elektronisk i Sharepoint og krever at du er innlogget på ConocoPhillips sitt intranet.

Husk å sjekke at du er tilknyttet rett avdeling (din avdeling står i eposten som er utsendt).

Valget går i henhold til vedtektene over 42 dager for timelønna og Nepco medlemmer slik at alle som går i offhorerotasjon skal få anledning til å stemme. Valget for offshoremedlemmer avsluttes 24. juni 2022. For våre medlemmer på land går valget over 14 dager i henhold til vedtektene og avsluttes 27. mai.

Har du ikke mottatt e-post med informasjon om valget vennligst ta kontakt med ekofisk-komiteen@conocophillips.com

Har du spørsmål om valget ta kontakt med leder av valgkomitèen:

Oddbjørn Nilsen
Oddbjoern.Nilsen@conocophillips.com
Mobil: 957 92 952

mai 4, 2022

Hovedoppgjøret 2022: Sokkelforhandlingene går til mekling

Sokkelforhandlingene med Norsk olje og gass er brutt og går til mekling. – Arbeidsgiverne stiller oss overfor krav vi ikke kan akseptere, sier første nestleder i Industri Energi, Lill-Heidi Bakkerud.

april 22, 2022

Kreftrisiko blant offshorearbeidere

Ekofisk-Komiteen oppfordrer alle til å delta i Kreftregisterets forskningsprosjektet som kan gi mer kunnskap om arbeidsmiljø og helse blant offshorearbeidere på norsk sokkel.

Det blir i disse dager sendt ut en påminnelse om å delta i Kreftregisterets spørreundersøkelse til registrerte offshorearbeidere basert på informasjon i DaWinci.

Kreftregisteret skriver blant annet dette om undersøkelsen:

FORMÅLET MED PROSJEKTET OG HVORFOR DU BLIR SPURT OM Å DELTA
Oslo universitetssykehus HF-Kreftregisteret (OUS-Kreftregisteret) inviterer deg til et forskningsprosjekt som kan gi mer kunnskap om arbeidsmiljø og helse blant offshorearbeidere på norsk sokkel. Etter innsamlingen vil personlig informasjon være beskyttet mot gjenkjennelse og innsyn fra andre, også for de forskerne som er involvert.

Prosjektet er godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Det er gjennomført en personvernkonsekvensvurdering i henhold til personvernforordningen (GDPR), og vurderingen er godkjent av personvernombudet ved OUS og Kreftregisterets direktør.

Datamaterialet vi nå skal samle inn, vil først bli brukt til å studere kreftrisiko knyttet til benzeneksponering offshore. Lenger frem i tid kan det bli aktuelt å undersøke andre forhold, som f.eks. yrkesskader, hjerte- og karsykdommer og andre sykdommer blant offshoreansatte (se mer informasjon under).

Informasjon om deltakernes personlige forhold og eventuelle sykdom vil bare bli benyttet i anonymiserte forskningsprosjekter, og identiteten vil ikke gjøres kjent for forskerne eller andre.

HVA INNEBÆRER PROSJEKTET FOR DEG?
Vi ber om at du signerer dette elektroniske samtykket med Bank ID og svarer på et elektronisk spørreskjema. Informasjon om hvordan dette gjøres, finner du nederst på denne siden.

Spørreskjemaet omhandler yrkeshistorikk, utdanning, litt om familiesituasjon, kroppsmål og levevaner som kosthold, søvn, tobakk/snus, alkohol, fysisk aktivitet og solingsvaner. Disse forholdene er viktige for å kunne gjøre en riktig vurdering av sykdomsrisiko.

Les mer om undersøkelsen her:

Kreft blant offshorearbeidere (kreftregisteret.no)

april 4, 2022

Seier for personvernet

Selskapet slår av overvåkningsmulighet i Sharepoint på globalt nivå etter press fra Ekofisk-Komiteen.

Funksjonene la til rette for at Sharepointside-eiere kunne overvåke hvem som åpnet og leste dokumenter på siden. Ekofisk-Komiteen mente dette ikke var i tråd med norsk og europeisk personvernregelverk.

Etter en tids dialog bestemte selskapet seg for å slå av funksjonen globalt og det blir dermed ikke nødvendig å involvere Datatilsynet i en vurdering av lovligheten av en slik funksjon.

mars 18, 2022

LIK BONUSUTBETALING I KRONER FOR ALLE ANSATTE

Ekofisk-Komiteen mener at store forskjeller i bonusutbetalinger i en bedrift gir dårlig arbeidsmiljø og uakseptable forskjeller blant de ansatte.
Vår holdning er at dersom det skal gis bonus skal denne være lik i kroner for alle ansatte i bedriften.

mars 16, 2022

EKOFISK-KOMITEEN FORDØMMER KRIGEN I UKRAINA

Vi er dypt urolige for situasjonen i Ukraina. Russland sin invasjon er ikke bare et angrep på Ukraina, men på demokratiet.

Derfor bevilget et enstemmig årsmøte i Ekofisk-Komiteen 60.000,- til UNICEF for å hjelpe det ukrainske folk i en grusom situasjon!

5.000,- av disse ble gitt som innledergaver på Ekofisk-Komiteens årsmøte.

Pengene er satt inn på ConocoPhillips innsamlingsaksjon, og bedriften matcher derfor beløpet slik at det blir 120.000,- totalt til UNICEFS humanitære arbeid i Ukraina.

februar 4, 2022

Vi er igang med årets samarbeidsmøter

Fjorårets samarbeidsmøter ble avlyst grunnet covid-19 situasjonen. Det var derfor ekstra godt å komme igang med årets møter. Tirsdag og onsdag denne uken var tillitsvagte og verneombud på Ekofisk-kompleks samlet i Tananger for å møte ledelsen.

Samarbeidsmøtenes hovedfokus er å bevisstgjøre partene på hverandres roller og ansvar, samt å prioritere viktige saker som partene forplikter seg til å jobbe med i året som kommer. I tillegg til å komme med ris, ros og konstruktive tilbakemeldinger til samarbeidet med platformledelsen får verneombudene møte bedriftens ledelse på land og gi direkte tilbakemeldinger til disse. Det blir også gitt informasjon om planer og om hva som er bedriftens prioriteringer fremover.

Bemanning og kompetanse samt aktivitetsstyring var noen av de viktigste temaene som var oppe til diskusjon.

Neste uke er det Kilo-Bravo og Eldfisk kompleks om står for tur.

januar 28, 2022

Møte med arbeidsminister Hadia Tajik

Mandag denne uken hadde leder, Eirik Birkeland, og nestleder, Geir Terje Stengårdsbakken, møte med arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik.

Det var et uformelt møte på initiativ fra ministeren. Hun ønsket å høre om Ekofisk-Komiteens arbeid og hvilke utfordringer vi møter som fagforening og vernetjeneste. Vi fikk dermed anledning til å prate om en bred portefølje av saker og gi innspill til ministeren på hva vi ser som utfordringer for norsk arbeidsliv og vår bransje fremover.

Vi er svært fornøyd med møtet og er ikke i tvil om at vi har en arbeidsminister som er interessert i fagforeningene sine utfordringer.

Statsekretær i arbeids- og inkluderingsdepartementet, Maria S. Walberg vil i tillegg gjeste vårt årsmøte i mars.

januar 14, 2022

10 års jubileum

1. januar 2012 valgte de landansatte organisert i Negotia å melde seg kollektivt over til Ekofisk-Komiteen. 10 år etter kan vi konstantere at dette var en viktig og fruktbar avgjørelse som virkelig understreker betydningen av slagordet vårt “Sammen er vi sterke”.

Høsten 2009 inngikk Negotia-klubben i ConocoPhillips og Ekofisk-Komiteen en samarbeidsavtale. Samarbeidet gjennom 2010 var svært fruktbart, og i mange saker viste det seg at resultatet ble betydelig bedre enn det en ville oppnådd hver for seg. Dette var også hovedårsaken til at det i januar 2011 ble signert en intensjonsavtale om sammenslåing mellom Negotia-klubben og Ekofisk-Komiteen. I et ekstraordinært styreseminar som Negotia-klubben arrangerte i 2011 ble et samlet styret enig om å anbefale medlemmene i Negotia-klubben i ConocoPhillips å stemme ja til sammenslåing. Dette ble da også en realitet. Det var et stort flertall som stemte for sammenslåing. 1. januar 2012 var derfor en milepæl i det organiserte arbeidslivet i ConocoPhillips. Dette er nå 10 år siden, og derfor har vi et jubileum å markere i den forbindelse.

desember 22, 2021

Ulovlig rusmiddeltesting

Vernetjenesten er etter henvendelser gjort kjent med at bedriften ved flere anledninger har tatt ut ansatte til tilfeldig rusmiddeltesting på Sola heliport, uten at disse har vært definert som sikkerhetskritisk personell.

For at tilfeldig rusmiddeltesting skal ha hjemmel etter loven må personellet som skal testes være definert som sikkerhetskritisk. ConocoPhillips har utarbeidet en oversikt over hvilke stillinger som inngår i denne definisjonen og dermed dette testregimet. Enhver tilfeldig test utenfor denne listen vil derfor etter vår mening være i strid med Arbeidsmiljøloven § 9-4.

Den organiserte vernetjenesten har bedt selskapet stanse testingen og sette ned et granskingsteam for å finne ut hva som har gått galt, og hvordan vi kan unngå at det skjer igjen i fremtiden.

Bedriften har valgt å ikke agere på vår anmodning og vi har derfor sett oss nødt til å be om hjelp fra tilsynsmyndigheten.

Bedriften hevder på sin side at de har tatt grep for å sikre at det ikke skal skje igjen. Vi ber om at HVO offshore blir kontaktet om noen ansatte blir utsatt for tilfeldig test uten at de innehar en sikkerhetskritisk stilling.

desember 10, 2021

Vinnere av julekalenderen

Da var alle lukene åpnet og vinnere trukket.

Hovedpremievinner

Bjarne Aga

Vinner et par Apple AirPods.

 

Dagsvinnere som får en førjulsoverraskelse:

1. desember

Reid Ståle Klovning
Cay Nordhaug representerer elektrokjemiske bransjer i forbundsledelsen etter at Terje Valskår gikk av.

2. desember

Martine Kristoffersen
Olav Støylen var leder for Norsk kjemisk industriarbeiderforbund frem til sammenaslåingen med Nopef i 2006 (de ble da Industri Energi)

3. desember

Jone Stapnes
Geir Terje Stengårdsbakken representerer Ekofisk-Komiteen i covid-19 teamet.

4. desember

Odd Jan Jøssang
Styreleder og CEO i ConocoPhillips heter Ryan Lance.

5. desember

Jostein Taksdal
Geir Hedeland var leder av Ekofisk-Komiteen i perioden 2003-2011

6. desember

Moritz Urdal
Lill-Heidi Bakkerud ledet Industri Energi Equinor før hun ble nestleder i Industri Energi.

7. desember

Geir Heddeland
Avdelingsnummeret til Ekofisk-Komiteen er selvfølgelig 66.

8. desember

Frode Moen
Helligdagsgodgjørelsen for timelønnede offshore er 2.120,-.

9. desember

Svein Olaf Hansen
Industri Energi opprettet Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter i 2010.

10. desember

Ronny S. Egelandsdal
Phillips Petroleum Company fusjonerte med Conoco Inc i 2002.

11. desember

Ken Andre Ohrstrand
Den administrerende direktøren i ConocoPhillips Norge heter Steinar Våge.

12. desember

Ann Elin Strømø
Forbundene som er tilknyttet LO har over 970.000 medlemmer.

13. desember

Anne Linn Nilsen
Rolf Bolstad var leder av Ekofisk-Komiteen i perioden 2011-2014.

14. desember

Per Liland
Forvaltningskapitalen til ConocoPhillips Norge Pensjonskasse er ifølge regnskapstallene for 2020 11,8 milliarder.

15. desember

Jan Heggheim
14-28 rotasjonen ble innført på Ekofisk i 2003.

16. desember

Bente Svåsand
Ekofisk-Komiteen ble offisielt stiftet på Ekofisk i 1974.

17. desember

Bjørn Vidar Gunvaldsen
ConocoPhillips har en eierandel på 1,62% i Trollfeltet.

18. desember

Trond Johansen
Michael Schevik ble valgt til leder i Industri Energi Ung i 2021.

19. desember

Erik Eidem
LO sekretær Are Tomasgard er Industri Energis mann i LO ledelsen.

20. desember

Oddbjørn Nilsen
Peggy Hessen Følsvik er LO leder.

21. desember

Trond Rune Haugen
Lill-Heidi Bakkerud (1. nestleder) var Industri Energis forhandlingsleder under de sentrale forhandlingen på Operatøravtalen.

22. desember

Lars Abotnes
Bransjene som Industri Energi organiserer medlemmer i står for 80% av den norske eksportverdien.

23. desember

Anne Berit Handeland
Tor Bjørnar Berger vikarier som HVO.

24. desember

Helge Hummervoll
Oddbjørn Nilsen er leder av Ekofisk-Komiteens valgkomitè.

november 30, 2021

Meld deg på årets julekalender

Da er adventstiden her. Kort den ned med Ekofisk-Komiteens julekalender.

Også i år vil vi kåre dagsvinnere som får en juleoverraskelse tilsendt. Når ventetiden er over kårer vi en hovedvinner som får en litt finere hovedpremie. Jo flere rette svar du har desto større er mulighetene for å få fatt i hovedpremien.

MELD DEG PÅ I DAG!

Julekalenderen finner du her:

https://go.julekal.com/ekofiskkomiteen50n

november 30, 2021

Landsmøte 2021

Forrige uke deltok Ekofisk-Komiteen på Industri Energis landsmøte med en delegasjon på 7 delegater, i tillegg møtte leder som delegat for forbundsstyret og nestleder som delegat for landsstyret. Altså møtte vi totalt 9 delegater.

Landsmøtet avholdes normalt hvert 4. år og organisasjonen velger da forbundsstyre, landsstyre, kontrollkomité, LOs representantskap og delegasjon til LO kongressen.

Årets landsmøte skulle egentlig vært avholdt i fjor, men ble utsatt grunnet covid-19 pandemien.

Ekofisk-Komiteen er godt representert i forbundets valgte organer etter landsmøtet. Leder Eirik Birkeland har fast plass i forbundsstyret, er 1. vararepresentant til LOs representantskap og skal være en del av Industri Energis delegasjon til LO kongressen.

Nestleder Geir Terje Stengårdsbakken har fast plass i landsstyret, Frode Nirisen og Trond T. Haugbjørg er hans personlige vara.

I tillegg til valgene ble det vedtatt hvilken politikk forbundet skal stå for. Dette ble gjort som 6 forskjellige uttalelser.

  1. Næring- og klimapolitikk
  2. Organisasjonspolitikk
  3. Internasjonal politikk
  4. Kompetansepolitikk
  5. Helse- miljø og sikkerhetspolitikk
  6. Arbeidsliv- og velferdspolitikk

Uttalelsene vil bli lagt ut på www.industrienergi.no så snart innstillingene er oppdatert med de endringer som ble vedtatt på Landsmøte.

oktober 26, 2021

Årsmøte 2022

Årsmøte for Ekofisk-Komiteen avholdes på Quality Airport Hotel Sola 15. og 16. mars 2022.

Alle tillitsvalgte oppfordres til å avholde medlemsmøter og sende inn eventuelle forslag til årsmøtet fra sine respektive grupper. Fristen for å sende inn forslag er mandag 3.1.2022 kl 10:00.

oktober 20, 2021

Bedriften tar vernetjenesten sine argumenter til etteretning

Vernetjenesten er svært fornøyd med at EkoZ beholder ARL på dagtid når det er personell om bord. På natt kan EkoZ bli avbemannet.

Det har pågått en MOC for å se på mulighetene med å fjerne fast operatør på EkoZ.

Planen her var å avvike fra beredskapskrav og reaksjonstider. Eksempelvis skulle enhver alarm behandles som reell alarm.

Vernetjenesten anerkjente ikke avviket da vi er av den klare oppfatning om at dette ville bety en svekkelse av beredskapen og dermed svekkelse av sikkerheten. Dersom det skal være personell om bord på en installasjon så må det være områdeansvarlig ARL tilstede. Å kompensere for bortfall av ARL-rollen ved å iverksette mønstring av personell og beredskapslag ved enhver alarm, (også falske alarmer), vil i praksis bety ulik filosofi for installasjonene på GEA. Dette ville etter vår oppfatning resultert i redusert tillit til, og respekt for, alarmer og alarmsituasjoner. Vernetjenesten mener dette avviket ville gå på akkord med krav om sikker og forsvarlig drift i alle ledd av virksomheten. Vernetjenesten er bekymret for at nødvendig lokal kompetanse forsvinner når man fjerner lokal operatør. Dette er en viktig kompetanse i beredskapssituasjoner.

Vernetjenesten mener bedriften her ville øke effektiviteten på bekostning av sikkerheten. Bedriften tok våre argumenter til etteretning.

Vår filosofi som vi har støtte for i bedriften er: personell om bord – lokal kontroll.

oktober 13, 2021

Valg av tillitsvalgte 2022-2024

Det nærmer seg valg av tillitsvalgte for perioden 2022-2024. Valgkomitèn ber i den forbindelse om innspill på kandidater.

Valget vil starte umiddelbart etter Ekofisk-Komiteens årsmøte som avholdes 15. – 16. mars 2022.

Årets tillitsvalg vil også i år være et elektronisk valg, valgkomiteen kommer tilbake til den praktiske gjennomføringen.

Ekofisk-Komiteen er avhengig av dyktige og engasjerte tillitsvalgte.
Valgkomiteen ønsker derfor at hvert enkelt medlem tenker igjennom om det å stille til valg kan være noe for DEG.

Vi ber alle medlemmer og tillitsvalgte om å komme med navn på nye og sittende TV kandidater.

Navn og hvilken plattform/avdeling de tilhører sendes på mail til valgkomiteen, RSCCopnoValgkomiteen@conocophillips.com

Fristen for innsendelse av forslag til kandidater er satt til 06. mars.2022.
Valget av tillitsvalgte vil stare etter årsmøtet 16. mars, og vil avsluttes innen 6-11 uker etter årsmøte. Opptelling vil foregå rett etter valgavslutningen.

Det vil fortsatt være mange utfordringer for alle ansatte i ConocoPhillips i årene framover. Et sterkt tillitsvalgtapparat vil være av stor betydning for å påvirke denne utviklinga i en retning som sikrer oss best mulig arbeidsmiljø – og inntjeningsevne i framtida.

Vi vet at Ekofisk-Komiteens medlemmer er rede til å møte de utfordringene som kommer – vi er avhengige av at noen representerer sine kollegaer som tillitsvalgt i Ekofisk-Komiteen.

Vi ser fram til et godt valg – som alltid!

september 24, 2021

Tøffe tider

Vi er i ferd med å legge bak oss halvannet år med pandemi og smittevernstiltak samtidig som vi de siste månedene har gjennomgått en nedbemmaningsprosess som har tært på motivasjonen.

Vi gikk tidlig ut og garanterte våre medlemmer at vi ikke kunne akseptere ufrivillige oppsigelser av våre medlemmer. Vi håper at dette har gitt en god trygghet i bunn i en ellers vanskelig tid.

Vi bistår daglig medlemmer i samtaler med bedriften om sluttpakker. Vi har også daglige samtaler med medlemmer som har behov for prat.

Forhåpentligvis nærmer vi oss nå slutten på denne runden og fokuset kan igjen rettes fremover. Det tærer på arbeidsmiljøet å dra slike prosesser ut over for langt tid.

juni 30, 2021

Bemanningsreduksjonen i Tananger

Vi får mange henvendelser fra våre landmedlemmer om dagen. Mange føler seg usikre og lurer på hvordan de skal forholde seg til søknadsprosessen for sluttpakker som nå er igangsatt.

Som vi har sagt klart og tydelig tidligerer vil Ekofisk-Komiteen ikke akseptere ufrivillige oppsigelser av noen av våre medlemmer. Skulle det komme til en slik konfliktssituasjon der bedriften forsøker å oppnå reduksjonsmålet ved oppsigelser,  er vi klar til kamp. Dette mener vi er kjernen i et fagforeningsmedlemskap og vi håper at denne meldingen kan bidra til trygghet og ro i sommer.

 

God sommer!

mai 28, 2021

Oppdatert lønnstabell

Vi har i dag lagt ut den oppdaterte lønnstabellen gjeldene fra 1.6.2021.

Se vedlagt lønnstabell.

mai 19, 2021

Outsourcing av kaidriften

ConocoPhillips velger å outsource kaidriften. Ekofisk-Komiteen støtter ikke beslutningen, og har forsøkt å vinne fram med våre argumenter for å fortsette å ha det operasjonelle ansvaret for hele baseområdet i egen regi.

Det har gjennom de siste måneder pågått et arbeid for å se på fremtidig driftsmodell for supply-basen i Tananger. Det ser for oss ut til at prosessen har vært drevet av et ønske om outsourcing. Dette til tross for at vi fikk forsikringer om at alle muligheter ble holdt åpne da vi valgte å gå inn i arbeidet. Ekofisk-Komiteen har gjennom arbeidsgruppe og styringskomitè forsøkt å påvirke arbeidet og påpekt fordelene med å fortsette å drifte hele basen i egen regi. Vi er fortsatt overbevist om at det mest bærekraftige, både økonomisk og driftmessig, ville vært og fortsatt å drifte hele området selv.

Vi må skuffet konstantere at vi ikke har vunnet fram med våre standpunkter, og at bedriftens ledelse har valgt å gå for outsourcing.

Vi mener de påståtte innsparingene ved en outsourcet modell er små. Vi mener videre at outsourcings-modellen fort kan vise seg å være dyrere enn å drifte hele basen i egen regi med bare små avvik. Avvik som er innenfor det som er vanlig på en kontrakt av en slik størrelse.

Som arbeidsgruppen selv påpekte underveis i arbeidet er det knyttet usikkerhet til i hvilken grad man vil klare å opprettholde operasjonell kontroll ved å sette ut arbeidet til andre. Vi finner det svært merkelig at denne usikkerheten kan aksepteres, samtidig som man planlegger omlegging til kampanjevedlikehold på stadig flere installasjoner offshore som en del av Ekofisk2030+ prosjektet. Effektivitet og leveranser vil ikke bli mindre viktig ved en slik driftsmodell offshore.

Forsyningsbasen har de siste årene levert svært gode HMS resultater og driften har fått svært god omtale ved eksterne og interne tilsyn.

mai 11, 2021

Enighet i lokalt lønnsoppgjør

ConocoPhillips og Ekofisk-Komiteen ble i ettermiddag enige om årets lønnsregulering.

Oppgjøret for timelønnede gjeldene fra 1. juni 2021:

Timelønnede offshore gis et generelt tillegg på 23.500,- som tillegges lønnsmatrisen. Tillegget er inkludert feriepenger.

Som avtalt i det sentrale lønnsoppgjøret justeres skift/nattillegg med kr. 3,- til kr. 83,- per time. Skift/natttillegg med konferanse økes med kr. 4,- til kr. 104,- per time.  Helligdagstillegget økes med kr. 60,- til kr. 2120,- per dag. LO/NHO oppgjøret gjeldene fra 1. april oppgjøres med en engangsutbetaling på kr. 1075,-.

Oppgjøret for individuelt avlønnede gjeldene fra 1. juli 2021:

Matrise for å se din lønnsregulering finner du på vår Facebookside.

Lønnstillegget inkluderer det sentralt avtalte tillegget mellom LO/NHO.

Forhandlingsutvalget besto av:

Eirik Birkeland (leder), Geir Terje Stengårdsbakken (nestleder), Ståle Skretting (E-K land), Kim Stian Kolnes (E-K Nepco) og Arild Emanuel Andersen (E-K timelønnede).

Protokolltilførsel fra Ekofisk-Komiteen:

Vi er misfornøyde med at offshoretillegget for individuelt avlønnede offshore nok en gang ikke reguleres i tråd med rammen for oppgjøret. Vi anser offshoretillegget som en del av grunnlønnen til våre medlemmer.

Forskjellene i bonusutbetalinger i selskapet er for store og truer arbeidsmiljøet. Vi krevde i dette oppgjøret å inkludere offshoretillegget i bonusgrunnlaget som et første skritt på veien for å redusere forskjellene.

mai 5, 2021

Enighet i det sentrale lønnsoppgjøret

Enighet mellom Industri Energi og Norsk olje og gass om regulering av Operatøravtalen.

Industri Energi kom seint onsdag kveld til enighet i det sentrale lønnsoppgjøret med Norsk olje og gass. Det er enighet om et generelt tillegg på 20.100,-. Tillegget er en minimumsgaranti i forkant av det lokale lønnsoppgjøret som er planlagt gjennomført neste uke.

Nattskifttillegget økes fra 80,- til 83,-, og skift med konferansetillegget økes  fra 100,- til 104,-.

Helligdagstillegget økes i fra 2060,- til 2120,-.

Tillegget på 2,25 kr per time gitt i det sentrale oppgjøret mellom LO og NHO i perioden 1. april til 1. juni oppgjøres med et engangsbeløp på 1075,-.

Les mer på industrienergi.no

april 9, 2021

Venting på Sola

Bedriften har endelig tatt et steg i riktig retning når det gjelder håndteringen av personell på dager der helikopterterminalen fylles opp som følge av flere påfølgende forsinkelser.

Problemstillingen er kjent for de fleste som reiser offshore, og Ekofisk-Komiteen har satt temaet på agendaen i flere omganger. Det toppet seg for noen uker siden da Avinor bestemte seg for å nekte reisende å komme inn på heliporten, og bortvise reisende som allerede var inne. Dette med bakgrunn i at det var fullt, og en av smittevernhensyn ikke kunne slippe inn flere. Dette uten at alternativt oppholdssted ble tilbudt. Vår klare beskjed til bedriften var at i en slik situasjon ville vårt råd til våre medlemmer være å reise hjem.

Vi spillte inn en fortrukket løsning fra vår side, bedriften valgte ikke å gå for denne, men ConocoPhillips har nå inngått en avtale med Quality Airport Hotell, som gjør at våre medlemmer kan ta med seg bag og oppholde seg på hotellet i påvente av at heliporten åpner.Nina Førli, alternativt Helibooking, vil ta kontakt med hotellet dersom det oppstår et slikt behov.

Hotellet vil stille et område til disposisjon for våre medlemmer og det vil være tilgjengelig kaffe og snacks.

Måltidskompensasjon utbetales på vanlig måte som ved venting på heliport og den ansatte må selv legge ut for eventuelle måltider.

mars 19, 2021

Enighet om etterlevelse av avtale om covid-19 testing

Siden oppstart av covid-19 testing har bedriften hevdet at den avtalte kompensasjonen ikke var gjeldene for personell i lønnsgradene 15+. Vi har hele veien vært klare på at vår avtale om kompensasjon gjelder for alle ansatte og innleide.

Bedriften har etter langvarige diskusjoner og press endelig innrømmet at vår opprinnelige avtale også innebefatter personell i lønnsgradene 15+. Siden lønnsgradene 15+ ikke har en definert timesats, er vi enige om at det rent praktisk løses med å gi en lik sum til alt personell i lønnsgradene 15+. Summen tilsvarer 2 timelønner av gjennomsnittslønn for det aktuelle personellet.

mars 16, 2021

Årsmøte 2021 gjennomført digitalt

Et fullverdig årsmøte inkludert valg av nytt styre ble i dag avhold på møteplattformen Teams. 58 delegater møtte.

Grunnet restriksjonene som følge av den pågående covid-19 pandemien ble årsmøtet avholdt digitalt.

Årsmøtet valgte nytt styre i tråd med valgkomiteens innstilling:

Leder Eirik Birkeland
1. nestleder Geir Terje Stengårdsbakken
2. nestleder (KHVO) Frode Nirisen
Styremedlem (HVO) Arild Emanuel Andersen
Styremedlem (HVO) Trond Tidemann Haugbjørg
Styremedlem (HVO) Anbjørn Lærdal

Varamedlem Tor Bjørnar Berger
Varamedlem Jarle Bleie
Varamedlem Jarle Øvsthus

* I tillegg er Ståle Skretting (E-K Land) og Kim Stian Kolnes (E-K Nepco) del av styret i kraft av sin lederverv i underklubbene E-K Land og E-K Nepco.

I tillegg til dette behandlet årsmøte årsberetning, regnskap, budsjett, innsendte saker, handlingsprogram og foretok valg av følgende utvalg:

Valgkomiteen
Medlemmer
Oddbjørn Nilsen (Timelønna)
Tone-Lise Håland (E-K Nepco)
Nils Kjetil Torvik (Timelønna)
Anne Gry Westlye (E-K Land)
Nils Henry Eikeland (Timelønna)

Varamedlemmer
Bjørn Roar Tollefsen (E-K Land)
Elias Holstad (Timelønna)
Roy Steinar Nygård (E-K Nepco)

Revisorer/kontrollkomité
Medlemmer
Remie Gildrenes
Sølvi B. Tytlandsvik

Varamedlem
Ola Wetteland

Nattskiftutvalg
Geir Terje Stengårdsbakken
Arild E. Andersen
* Styret kan utnevne flere medlemmer ved behov.

Sosialutvalg
Medlemmer
Eirik Birkeland
Ståle Skretting
Bjørnar Berger

Varamedlem
Kim Stian Kolnes

Velferdsutvalg
Medlemmer
Ståle Skretting
Anbjørn Lærdal
Anne Gry Westlye
Anita Hellum

Varamedlemmer
Bjørn Roar Tollefsen
Trond T. Haugbjørg

mars 1, 2021

Full gjennomgang av landorganisasjonen

Vi har blitt orientert om at bedriften vil igangsette en full gjennomgang av landorganisasjonen. Som vi er kjent med fra tidligere er et klart mål med en slik gjennomgang å redusere bemanningen. Ekofisk-Komiteen har presisisert for bedriftsledelsen at vi ikke vil akseptere oppsigelser av Ekofisk-Komiteens medlemmer.

Vi har gjentatte ganger påpekt vårt standpunkt ovenfor bedriften, og nå sist i BU/AMU. Vi har også kommunisert at tidspunktet for igangsetting av dette initiativet er svært krevende. Selskapet jobber allerede med store endringsprosesser i Ekofisk 2030+ prosjektet.

Prosjektet er i en tidlig fase. Ekofisk-Komiteen ser det som svært viktig at våre medlemmer er kjent med vårt standpunkt angående eventuelle ufrivillige oppsigelser. Denne meldingen skal være en trygghet for våre medlemmer.

januar 29, 2021

Innkalling til årsmøte sendes ut i dag

Innkalling til Ekofisk-Komiteens digitale årsmøte sendes ut på e-post til alle våre tillitsvalgte i løpet av dagen. Fysiske papirer sendes hjem til den enkelte og ut offshore ila neste uke.

Som annonsert tidligere blir årsmøtet avholdt digitalt på Microsoft Teams tirsdag 16. mars mellom kl 10:00 og 16:00.

All informasjon du trenger ligger i utsendt innkalling.

Påmeldingsskjemaet ligger også som vedlegg til denne artikkelen.

januar 22, 2021

Digitalt årsmøte

Ekofisk-Komiteens styre vedtok denne uken at årets årsmøte skal avholdes digitalt. Dette med bakgrunn i den smittesituasjonen som er i landet. Det er også valg av nytt hovedstyre i år, og styret har derfor vurdert det slik at det er viktig å få avholdt møtet på oppsatt dato.

Årsmøtet vil bli avholdt på Teams tirsdag 16. mars kl 10:00 – 16:00.

Det vil i løpet av neste uke bli sendt ut formell innkalling til alle våre tillitsvalgte med praktisk informasjon om gjennomføringen samt årsmøtepapirer. Som tidligere vil innkalling og papirer bli sendt ut både digitalt og på papir. Vi ber våre tillitsvalgte merke seg påmeldingsfristen som er satt til senest innen 26. februar.

Tillitsvalgte som ikke kan møte må ta kontakt med vara for å sikre at alle grupper får representasjon iht vedtektene.

januar 15, 2021

Obligatorisk testing

Ekofisk-Komiteen signerte i går en protokoll med bedriften. Protokollen setter premissene for hvordan en eventuell innføring av obligatorisk covid-19 testing av alle offshorereisende til våre innstallasjoner skal foregå.

Vi har spesielt vært opptatt av å sikre den enkeltes integritet og personvern hvis bedriften beslutter å starte opp med slik testing. Vi har også en enighet om at eventuell testing ikke skal komme til erstatning for andre covid-19 tiltak, men være et tillegg til eksisterende tiltak. Det har også vært viktig å sikre at utenlandsbeboere som har gjennomført karantene eller redusert karantene med testregime ikke skal måtte ta nok en test før utreise.

Mer detaljer om hvordan dette eventuelt vil foregå kommer når alle detaljer er klare, og bedriften formelt tar endelig beslutning om de ønsker å benytte avtalen og starte slik testing.

Avtalen har en varighet på 3 måneder og erfaringer skal evalueres av partene hver 14. dag.

januar 6, 2021

Innleide og bonus

Som mange allerede kjenner til vant Industri Energi fram i Høyesterett i dette spørsmålet. Høyesterett slår fast at bonus er å anse som lønn og skal inngå i alle grunnlag for utbetaling.

Høyesterett ga i fjor Industri Energi fullt medhold i den prinsipielt viktige saken om at innleide skal ha samme lønn som fast ansatte. En enstemmig dom konkluderte med at bonusprogrammet i AkerBP er «lønn» i arbeidsmiljølovens forstand, og at de to innleide Industri Energi-medlemmene skal ha bonus på lik linje med fast ansatte i AkerBP.

Dommen får også betydning for innleide til ConocoPhillips som også har bonusprogram for sine ansatte.

Høyesterett gav 3 års tilbakevirkende kraft i den konkrete dommen i AkerBP og om du mener du har et krav om etterbetaling av bonus bør du kreve dette før midten av februar da ConocoPhillips normalt annonserer bonus for foregående år på den datoen.

Ta gjerne kontakt med oss om du trenger rettledning for å fremme et slikt krav.

 

Les mer om saken her: https://www.industrienergi.no/nyhet/seieren-i-hoyesterett-gjor-det-mer-attraktivt-med-faste-ansettelser-framfor-innleie/

Foto: Andreas Haldorsen

desember 23, 2020

God jul og godt nytt år!

Ett spesielt år går mot slutten. Ekofisk-Komiteen vil ønske alle våre medlemmer god jul og et godt nytt år.

Året 2020 ble nok ikke slik vi hadde tenkt oss. Mye av vårt arbeid dette året har bestått i diskusjoner med bedriften om håndtering av Covid-19 situasjonen for å sikre at vi har kunnet drevet vår virksomhet på en trygg og sikker måte. Vi har vært i mange og harde diskusjoner om tiltak. Vi er stolte av vårt bidrag. Vi opplever at folk føler det er trygt å reise på jobb samtidig som vi klarer å opprettholde olje- og gassproduksjonen.

Nå går vi inn i en annerledes julehøytid.

I romjulen vil det være begrenset bemanning fra styret sin side, men HVO offshore vil være tilgjengelig som normalt.

Vil med dette ønske våre medlemmer, i nordsjøen og på land, og deres familier en riktig god jul og et godt nytt år.

 

Med vennlig hilsen
Eirik Birkeland, leder

november 30, 2020

Klart for årets julekalender

Bli med oss og kort ned ventetiden til julaften. Vi trekker dagsvinnere. Din daglige deltakelse øker vinnersjansen på hovedpremien.

Årets julekalender finner du her:

https://go.julekal.com/ekofiskkomiteen21f

Når du har meldt deg på vil du få en daglig e-post med dagens oppgave.

november 27, 2020

Tidligere oppmøte på heliport

Som følge av redusert bemanning på heliporten beordrer bedriften fra mandag av ansatte til å stille til innsjekk flere timer tidligere enn vanlig. Ekofisk-Komiteen er uenig med bedriften om i hvilken grad de har anledning til dette samt kompensasjon for et eventuelt tidlig oppmøte.

Dette betyr at bedriften forventer at den ansatte skal sitte på heliporten og vente på helikopter i 2 timer og mer med ventetidsbetaling, selv om helikopteret er i rute. Ekofisk-Komiteen er av den klare oppfatning at dette skal kompenseres på samme måte som når våre medlemmer blir kalt ut for å reise tidligere til feltet. Din arbeidsplan kan ikke endres på så kort varsel, så det er her snakk om en beordring om å stille på jobb før tiden. Det kan være vektige sosiale grunner til at du ikke kan imøtekomme denne beordringen.

Ta kontakt med Ekofisk-Komiteen hvis noe er uklart.

november 4, 2020

Enighet i det lokale lønnsoppgjøret

Ekofisk-Komiteen og ConocoPhillips ble i dag enige om årets lønnsoppgjør for alle våre medlemmer.

De lokale forhandlingene ble som vanlig gjennomført på begge våre avtaleområder (Operatøravtalen og Bransjeavtalen).

Vi har kommet til enighet om en totalramme som er i tråd med frontfagsoppgjøret.

Ekofisk-Komiteen møtte med følgende forhandlingsutvalg: Eirik Birkeland (leder), Geir Terje Stengårdsbakken (nestleder), Ståle Skretting (E-K Land), Kim Stian Kolnes (E-K Nepco) og Arild Emanuel Andersen (Timelønnede)

Timelønnede (gjeldene fra 1. juni):

Lønnsmatrisen (årslønn inkl feriepenger) økes med 5.900,-

Skift-/nattillegg økes fra 76,50 til 80,-

Skift-/nattillegg m/ konferanse økes fra 96,50 til 100,-

Masketillegg økes fra 22,- til 25,- per time.

Helligdagsgodtgjørelsen økes fra 2025,- til 2060,-

Individuelt avlønnede (gjeldene fra 1. juli)

Lønnsjusteringsmatrise

Offshoretillegget økes med 0,9%.

Øvrige tillegg økes likt som for timelønnede.

november 3, 2020

Oljearbeideren – skam eller kudos?

Leder i Ekofisk-Komiteen, Eirik Birkeland, har blitt intervjuet i podcasten Kystpuls fra Senter for hav og arktis.

I podcasten forsøker Eirik å nyansere den såkalte “skamdebatten” og få fram at vi som oljearbeidere er stolt over å være med på å levere verdier til det norske samfunnet, den norske modellen og det vi har fått til sammen som en samlet fagbevegelse i Norge. Verden trenger olje og gass og vi skal derfor produsere det i Norge med ordnede lønns- og arbeidsvilkår på en miljømessig forsvarlig måte.

Podcasten finner du her:

https://pod.space/kystpuls/oljearbeideren-skam-eller-kudos 

oktober 30, 2020

Klart for sentrale forhandlinger på Bransjeavtalen

Mandag 1. November møtes forhandlingsdelagasjonen til Industri Energi hos Norsk olje og gass for å forhandle årets tariffrevisjon av Bransjeavtalen. Fra Ekofisk-Komiteen deltar leder Eirik Birkeland.

Bransjeavtalen ligger i bunn for de lokale særavtalene for individuelt avlønnede i selskapet. Forutsatt at vi kommer til enighet med arbeidsgiversiden på mandag blir det lokale lønnsforhandlinger i ConocoPhillips onsdag og torsdag neste uke.

oktober 27, 2020

Frister for årsmøte 2021 og innspill til valgkomitèen

Ekofisk-Komiteens årsmøte avholdes 16. – 17. mars 2021 på Quality Airport Hotel Sola. Vi oppfordrer våre medlemmer til å sende inn årsmøteforslag og kandidater til avdelingsstyret.

Siste frist for innsending av årsmøteforslag er torsdag 31. desember 2020. Vi oppfordrer medlemmer til å sende inn årsmøteforslag gjennom sine lokale tillitsvalgte. Det er en stor fordel om forslagene behandles lokalt før de videresendes til styret som skal gi sin innstilling til årsmøte. Årsmøteforslagene bes sendt til ekofisk-komiteen@conocophillips.com

I 2021 er det også tid for å velge nytt avdelingsstyre (hovedstyre) i Ekofisk-Komiteen. Kandidater og innspill kan sendes til valgkomiteens leder, Oddbjørn Nilsen på oddbjoern.nilsen@conocophillips.com.

oktober 7, 2020

Kilo/Bravo i streik – Ekofisk-Komiteen garanterer lønn for våre medlemmer

I går varslet fagforeningen Lederne at de trapper opp streiken fra midnatt 10.10.2020 og blant annet tar de ut 26 medlemmer på Ekofisk Kilo-Bravo i streik. Det betyr at Kilo-Bravo må stenges ned. Ingen av våre medlemmer trenger å bekymre seg for hva som skjer med lønn i en slik situasjon, eventuelle lønnsreduksjoner som følge av Ledernes streik vil bli kompensert fullt ut for våre medlemmer.

Etter at det ble kjent at Lederne tar ut Ekofisk-Kilo Bravo i streik, valgte Ekofisk-Komiteens styre i dag tidlig å gjøre vedtak om at eventuelle lønnsreduksjoner som følge av streiken for våre medlemmer vil kompenseres fullt ut fra vårt streikefond.

Vi vil i første omgang jobbe for å sikre at våre medlemmer som ikke er en del av sikkerhetsbemanningen holdes i arbeid, ved omplassering eller opplæring. Ingen medlemmer må overta oppgaver som skulle vært utført av streikende Lederne medlemmer.

Industri Energi ble enige med Norsk olje og gass under mekling onsdag morgen forrige uke. Vi fikk et oppgjør som var i tråd med frontfaget. Lederne hadde med seg et krav om utvidelse av virkeområde til Operatøravtalen, til å også gjelde kontrollrommene på land. Dette fikk de ikke gjennomslag for, og valgte å gå til streik. Industri Energi har allerede en avtale som dekker kontrollrom på land, Bransjeavtalen.

september 30, 2020

Enighet i meklingen på operatøravtalen

Etter nesten 6 timer på overtid har vi kommet til enighet med Norsk olje og gass om årets lønnsoppgjør i mekling.

Årets lønnsforhandlinger hadde en svært dårlig start og endte med brudd etter at vi fikk tilbud om null i generelt tillegg da vi prøvde å forhandle en avtale med Norsk olje og gass. Det har derfor vært en lang vei å komme til enighet med assistanse fra Riksmekleren om et oppgjør i tråd med frontfagets ramme på 1,7%.

I konkrete tall betyr det et garantert generelt tillegg på kr 4.700,- tillagt lønnsmatrisen med virkning fra 1. juni. Dette er utgangspunkt for årets lokale forhandlinger på operatøravtalen som forhandles samtidig med Bransjeavtalen som er gjeldene for de individuelt avlønnede i bedriften. Bakteppet for årets lokale forhandlinger er instruks fra Houston om null i lønnstillegg i 2020, men vi har gitt klar beskjed om at en i Norge må forholde seg til det norske forhandlingsinstituttet og at lokale forhandlinger skal gjennomføres og basere seg på de fire kriterier, økonomi, framtidsutsikter, produktivitet og konkurranseevne.

Et annet viktig krav var gjeninnføring av forskuttering av sykepenger i ESS og 4service, et viktig punkt som hindrer at denne utviklingen sprer seg på avtaleområdet.

Skifttillegget og skift med konferansetillegget økes  til henholdsvis fra 76,5- til 80,- og fra 96,5 til 100,- per time.

Maske/tanktillegg økes fra 22,- til kr 25,- per time.

Helligdagstillegget økes i fra 2025,- til 2060,-.

Vi inviterte også Norsk olje og gass til å skrive en intensjonsavtale med Industri Energi om å øke andelen norsk mat på norsk sokkel. Vi må svært skuffet konstatere at Norsk olje og gass tydeligvis ikke ser viktigheten av å bruke norske matråvarer, og på den måten være en viktig bidragsyter til å opprettholde norsk matproduksjon og selvforsyningsgrad. Dette kunne vært et viktig signal å sende til det norske samfunnet. Vi håper at ConocoPhillips er av en annen oppfatning enn fellesskapet Norsk olje og gass i dette spørsmålet, da dette er en viktig sak for våre medlemmer.

Les mer her: industrienergi.no

september 26, 2020

ConocoPhillips starter opp igjen flyprogrammet

ConocoPhillips har i dag besluttet å starte opp igjen flyprogrammet. Beslutningen baserer seg på vurderinger fra Bristow og det faktum at myndighetene ikke har nedlagt flyforbud for helikoptertypen.

Vi velger å ta bedriftens vurderinger til etterretning.

Etter krav fra Ekofisk-Komiteen vil det i en tid fremover bli gitt informasjon fra pilot før avreise, fra både onshore og offshore, om oljelekkasjen på BHL208 25.9.2020 og om hvilke vurderinger som ligger til grunn for at det nå vurderes som trygt å fly.

Videre har vi krevd at flyging skal basere seg på frivillighet fra den enkelte, ingen skal gå om bord i helikopteret om de ikke føler seg trygge. Skulle noen velge å avstå fra å fly skal dette ikke få noen negative konsekvenser for vedkommende.

september 21, 2020

Betinga permitteringsvarsel

Bedriften har på bakgrunn av bruddet i forhandlingene på Operatøravtalen i dag sendt ut varsel om mulige permitteringer ved en eventuell streik.

Dette er i tråd med Hovedavtalen 7-5.

I protokollen heter det:

«Foreningene har underrettet Riksmekleren om at de vil iverksette plassoppsigelsen fra og med den 29. september, kl. 24:00. Dersom meklingen mellom partene ikke skulle føre til enighet, vil streik kunne inntreffe etter tirsdag 29. september kl. 24:00.  

For CoP innebærer dette at dersom det viser seg at streiken ikke gjør det mulig å holde virksomheten i gang på rasjonell måte, må bedriften permittere helt eller delvis.

Bedriften meddeler med dette betinget permitteringsvarsel for alle ansatte. Samtlige eller deler av bedriftens ansatte vil kunne bli permittert etter den 5. oktober 2020»

 Vi jobber med det siktemål at det skal være mulig å komme til enighet om årets lønnsoppgjør hos Riksmekleren, og at det ikke blir nødvendig å ta i bruk streikevåpenet. Våre krav er moderate og i tråd med frontfagets rammer.

september 11, 2020

Riksmekling i Stavanger

Det blir mekling på operatøravtalen i Stavanger 28. og 29. september.

Grunnet situasjonen med Covid-19 ba Industri Energi Riksmekleren legge til rette for å gjennomføre mekling i Stavanger. Dette for å unngå at 60 personer + må reise til Oslo for å mekle når de fleste har tilhold i og rundt Stavanger. Riksmekleren har medelt at han er positiv til å imøtekomme dette.

september 8, 2020

Brudd i forhandlingene

Industri Energi har brutt sokkelforhandlingene med Norsk olje og gass. – Arbeidsgiverne viser ingen vilje til å imøtekomme verken tekniske eller økonomiske krav. Vi ser oss derfor nødt til å bryte forhandlingene, sier nestleder i Industri Energi, Lill-Heidi Bakkerud.

Etter to dager med forhandlinger i Stavanger har Industri Energi brutt forhandlingene med Norsk olje og gass på operatør-, boring- og forpleiningsavtalene.

-I år er det hovedoppgjør der vi kan forhandle om alle bestemmelsene i tariffavtalene. Vi har flere tekniske krav som er viktige for våre medlemmer, i tillegg til økonomiske krav. Men arbeidsgiverne viser ingen vilje til å imøtekomme dette. Vi ser oss derfor nødt til å bryte forhandlingene nå, sier Lill-Heidi Bakkerud som leder forhandlingene for Industri Energi.

Hun påpeker at det i realiteten er fire år siden sist vi hadde anledning til å justere de tekniske bestemmelsene i avtalene, siden det var samordnet oppgjør i 2018.

Forhandlingene går dermed til mekling hos Riksmekleren.

Sokkelavtalene omfatter drøyt 4300 Industri Energi-medlemmer.

august 19, 2020

Ståle Skretting gjenvalgt som leder av Ekofisk-Komiteen Land

Mandag avholdt det nyvalgte styret i Ekofisk-Komiteen Land et konstituerende styremøte. Ekofisk-Komiteen land er underavdelingen for de landansatte medlemmene i Ekofisk-Komiteen. Ståle Skretting beholder dermed sin plass i hovedstyret.

Styret konstituerte seg på følgende måte for periopden 2020-2022:

Leder: Ståle Skretting
Nestleder: Bjørn Roar Tollefsen
AU-medlem: Anne Gry Westlye
AU-medlem: Leiv Harry Dale
Styremedlem: Martha Knarrum Berget
Styremedlem: Anne Berit Kobbeltvedt
Styremedlem: Thor-Inge Lindgren
Styremedlem: Sølvi Tytlandsvik
Styremedlem: Einar Lind
Styremedlem: Nina Kristin Førli
Styremedlem: Ole Jacob Ree

Første vara: Dagfinn Opsal
Andre vara: Freddy Bloemheuvel

august 14, 2020

Kim Stian Kolnes ny leder av Ekofisk-Komiteen Nepco

De tillitsvalgte for Ekofisk-Komiteen Nepco avholdt i dag et konstituerende styremøte der Kim Stian Kolnes ble enstemig valgt som ny leder. Kim Stian tiltrer hovedstyret som represent for individuelt avlønnede medlemmer offshore med umiddelbar virkning.

Styret konstituerte seg på følgende måte:

Leder: Kim Stian Kolnes
Nestleder: Lars Nag
Sekretær: Anne R. Salbu
Styremedlem: Bjarne Markus Jonassen

Varamedlem: Kent Andre Veland
Varamedlem: Øystein Bjerkeli

juli 13, 2020

Normalisering av helikoptertrafikken

Ekofisk-Komiteen har i dag akseptert at en kan tillate fulle helikopter inn og ut til Ekofisk og Eldfisk. Denne beslutningen er gjort etter en totalvurdering av smittespredning i samfunnet og andre kompenserende tiltak.

Covid-19 pandemien kan potensielt vare i mange måneder. Smitterisikoen varierer over tid, og tiltakene som settes inn er tilpasset smittesituasjonen til enhver tid. Smitterisikoen er nå vurdert som svært lav og Ekofisk-Komiteen og ConocoPhillips mener nå at det er trygt å gjenopprette normal seteutnyttelse på helikopter.

Noen viktige momenter som ligger til grunn for vår vurdering:

• God kontroll på smittesituasjonen i Norge
• Gode smittebarrierer for reisende til offshore installasjoner
o Spørsmål via Dawinci som sikrer at alle reisende har vurdert egen helsetilstand.
• Helsedirektoratet lemper på krav om tomt midtsete i kollektivtilbud
• Ved endring i smittesituasjonen i samfunnet kan 12 passasjerer raskt gjeninnføres

Det vil komme informasjon om normaliseringstidspunkt fra bedriften når dette er klart. Inntil videre må alle forholde seg til den siste informasjon som er gitt fra bedriften.

juli 9, 2020

Valgresultatene er klar

Da er alle tillitsvalgtvalgene avsluttet og resultatene er klare.

Utpeking av verneombud og oppdatering av oversikten kommer når vernetjensten har gjennomgått årets resultater og rotasjoner.

Avdeling Navn Verv
SV Mekanisk Tor-Egil Berglund TV
Jim Brandsø TV
Jarle Måge TV
Tor-Erik Borlaug VTV
Roald Eie VTV
Svein Andre Sjursen VTV
———————————-
SV Elektro/Automasjon
Bjørnar Berger TV
Niels Petter Johansson TV
Svein Arne Rasmussen TV
Lars Åge Førland VTV
Odd Sørdalen VTV
Arne R. Vatland VTV
Alexander Winther VTV
———————————-
Reisecrew Ole Henrik Eriksen TV
Bjørn Olav Kaland TV
Anne Kristine Våg TV
Jan Fredheim VTV
Odd M Østhus VTV
———————————-
Ekofisk kompl prosess Charlotte Bjørnvik TV
Øystein Frøyland TV
Morten Johannesen TV
Bernt Erik Nordfonn VTV
Fredrick Dahl VTV
Marius Alexsander Hoff VTV
———————————-
Ekofisk kompl produksjon Preben Damman TV
Elias Holstad TV
Bjørn Inge Vigre TV
Vegard Rye VTV
Joachim Solbakken VTV
———————————-
Ekofisk kompl mekanisk Jarle Bleie TV
Svein Ove Hansen TV
Lars Tonning TV
Stig Idland VTV
Tormod Gagnat VTV
Trond Sverre Mål VTV
———————————-
Ekofisk kompl logistikk Sindre Ausel TV
Edvard Gissinger TV
Øyvind Viken TV
Tor Einar Aas VTV
John Robin Andersson Aase VTV
Finn Strand VTV
———————————-
SV Inspeksjon Ørjan Råen Egenes TV
Jostein Taksdal TV
Fred Stalsberg Wietrzychowski TV
Tiril Sofie Hjelm VTV
Gro Lunde VTV
———————————-
Ekofisk kompl elektro Jeanett Nekkøy TV
Oddbjørn Nilsen TV
Jone Hofsmo Stapnes TV
Timothy R. Hansen VTV
Harald Ims VTV
Katrine Knutsen VTV
———————————-
Eldfisk B Lars Helge Løland TV
Tor Ole Mølstre TV
Inge Øglænd TV
Jon Kambestad VTV
Roger Kvalheim VTV
Ronnie Kvile VTV
———————————-
Ekofisk K/B Nils H Eikeland TV
Kenneth Nordbø TV
Jan Jørgen Skarpeid TV
Markus Evanger Kanyi VTV
Rune Karlsen VTV
Bjørn-Olav Omholt VTV
———————————-
Ekofisk kompl automasjon Bork Andreas Martinussen TV
Daniel Totland TV
Rune Ørnhaug TV
Arve Sten Jacobsen VTV
Bjarne Håkul Wannberg VTV
Oskar Ydstebø VTV
———————————-
Ekofisk-Komiteen Nepco Bjarne Markus Jonassen TV
Kim Stian Kolnes TV
Lars Nag TV
Anne Ramm Salbu TV
Øystein H. Bjerkeli VTV
Kent Andrè Veland VTV
———————————-
Ekofisk-Komiteen Land Ståle Skretting TV
Leiv Harry Dale TV
Bjørn Roar Tollefsen TV
Nina Kristin Førli TV
Einar Lind TV
Thor Inge Lindgren TV
Sølvi Tytlandsvik TV
Anne Gry Westlye TV
Ole Jacob Ree TV
Anne Berit Kobbeltvedt TV
Martha Knarrum Berget TV
Freddy Bloemheuvel VTV
Dagfinn Opsal VTV
———————————-
Eldfisk kompleks Håvard Nesse TV
Ove Ringdal TV
Nils Ketil Torvik TV
Tor Espen Grevle VTV
Håkon Haugan VTV
Kristoffer Paulsen VTV
Jarle Øvsthus VTV
juli 9, 2020

Endringer av stillingsbeskrivelser skal drøftes

Industri Energi / Ekofisk-Komiteen og Norsk olje og gass / ConocoPhillips møttes i mars hos Norsk olje og gass for å drøfte manglende involvering ved endring av stillingsbeskrivelser på Eldfisk kompleks.

Norsk olje og gass støttet Industri Energi og Ekofisk-Komiteens syn om at endringen skulle vært drøftet med arbeidsutvalget i Ekofisk-Komiteen.

For framtiden er det viktig å være observante på at vi nå har fått slått fast vår rettighet til drøfting, og en må gripe inn tidlig viss en ser at drøftingsplikten ikke blir overholdt.

juli 3, 2020

Uenighetsprotokoll – Betaling under fagprøve

Denne uken skrev vi uenighetsprotokoll med bedriften på spørsmålet hvorvidt lærlinger skal ha overtidsbetaling når de avlegger fagprøven i friperioden eller ikke.

For en tid tilbake ble vi kontaktet av et medlem som lurte på hvorfor han ikke fikk sin rettmessige betaling for tiden han brukte på å avlegge fagprøven i sin fridperiode. Ekofisk-Komiteen mener at Operatøravtalen punkt 5 slår fast at arbeidsgiver skal dekke lønn ved avleggelse av fagprøven. Altså er det definert som arbeidet tid, og lærlinger skal på samme måte som andre ansatte betales for “arbeid i friperioden”.

Bedriften er uenige i denne tolkningen og hevder på sin side at bestemmelsen er en beskyttelse for at lærlingen skal trekkes i lønn om prøven avholdes i offsjoreperioden. De hevder videre at avleggelse av fagprøve ikke er “arbeidet tid” ,og at de derfor ikke kompenserer ekstra for dette.

Forhandlingene med bedriften førte ikke frem, noe som resulterte i at at vi har signert en uenighetsprotokoll med bedriften og saken sendes videre til Industri Energi som vil vurdere forhandlinger med Norsk olje og gass. Ekofisk-Komiteen vil delta i slike forhandlinger.

juni 18, 2020

Klart for årets lønnsoppgjør

Som dere kjenner til ble årets lønnsforhandlinger satt på vent da Covid-19 rammet landet. Vi har nå blitt enige om nye datoer.

Det blir sentrale forhandlinger på Operatøravtalen mellom Industri Energi og Norsk olje og gass 7. og 8. september. De sentrale forhandingene for Bransjeavtalen er oppsatt 16. september. Forutsatt enighet i de sentrale forhandlinger planlegges det for lokale forhandlinger 23. og 24. september.

Frontfagoppgjøret starter som tidligere annonsert 3. august.

juni 12, 2020

Digitalt årsmøte gjennomført

Tirsdag forrige uke avholdt Ekofisk-Komiteen sitt årsmøte på den digitale møteplattformen Microsoft Teams.

Som kjent tok styret en beslutning i februar om å utsette Ekofisk-Komiteens årsmøte som var planlagt 17. – 18. mars.  Styret fulgte situasjonen nøye, og i mai ble det tatt en beslutning om å gjennomføre møtet digitalt. Det var knyttet stor spenning til om vi klarte å gjennomføre møtet på en effektiv og demokratisk måte.

Årsmøtet ble gjennomført så og si uten tekniske utfordringer.

Tilbakemeldingene fra årsmøtedelegatene har vært utelukkende positiv og styret er av den oppfatning at vi klarte å ivareta en forsvarlig demokratisk behandling til tross for at det ble kuttet kraftig ned på tid.

Årsmøtereferatet vil bli publisert så snart protokollen er godkjent.

mai 15, 2020

Digitalt årsmøte 2. juni

Styret i Ekofisk-Komiteen bestemte onsdag 13. mai at Årsmøtet skal gjennomføres digitalt over Microsoft Teams. Det vil bli et komprimert møte med kun absolutt nødvendig saksbehandling for å være i tråd med egne vedtekter og norsk lov.

Det er sendt ut informasjon om årmøtet til alle tillitsvalgte i dag. Alle vil få informasjonen på jobbmail, vi vil også sende til privatmailene der vi har denne informasjonen. Har du ikke fått informasjonen? Ta kontakt med ekofisk-komiteen@conocophillips.com så ettersender vi fortløpende.

Vi oppfordrer alle våre tillitsvalgte til å gjøre seg kjent med innkallingen og den utsendte informasjonen snarest mulig. Det vil bli en testkjøring av MICROSOFT TEAMS onsdag 20. mai mellom kl 12:30 og 13:30, vi oppfordrer flest mulig til å benytte denne anledningen til å teste at alt fungerer.

mai 14, 2020

Tillitsvalgtvalget er igang

Alle medlemmer av Ekofisk-Komiteen skal i dag ha mottatt en e-post med informasjon om årets tillitsvalgtvalg.

Valget avholdes elektronisk i Sharepoint og krever at du er innlogget på ConocoPhillips sitt intranet.

Husk å sjekke at du er tilknyttet rett avdeling (din avdeling står i eposten som er utsendt).

Valget går i henhold til vedtektene over 42 dager slik at alle skal få anledning til å stemme. Valget avsluttes 25. juni 2020.

Har du ikke mottatt e-post med informasjon om valget vennligst ta kontakt med ekofisk-komiteen@conocophillips.com

Har du spørsmål om valget ta kontakt med leder av valgkomitèen:

Oddbjørn Nilsen
Oddbjoern.Nilsen@conocophillips.com
Mobil: 957 92 952

april 16, 2020

Norsk lov- og avtaleverk gjelder i Norge

Det ble i dag sendt ut informasjon fra konsernledelsen i Houston der de varsler null lønnstillegg og reversering av eventuelle lønnsjusteringer foretatt i 2020. 

I en epost fra konsernledelsen i Houston varsles det en rekke tiltak for å møte den utfordrende smittesituasjonen, fallende oljepris og fulle oljelager. Blant annet at selskapet stopper alle lønnsøkninger og reverserer de lønnsjusteringer som eventuelt allerede er foretatt.

Vi erkjenner at vi er inne i en krevende situasjon. Ekofisk-Komiteen jobber hver dag sammen med bedriften for å finne løsninger på de utfordringer vi nå står ovenfor. Vi har gitt bedriften klar melding om at å på forhånd varsle nulloppgjør, og lønnsnedsettelser, uten avtale med Ekofisk-Komiteen, vil være brudd på forhandlingsretten og tariffavtalene med oss. Lønnsforhandlingene med Ekofisk-Komiteen skal gjennomføres og en reversering av eventuelle lønnsjusteringer som er foretatt i år vil ikke bli akseptert for Ekofisk-Komiteen sine medlemmer.

I en epost utsendt i etterkant fra ledelsen i Norge presiseres det at de vil forholde seg til vår forhandlingsrett, og at selskapet vil forhandle årets lønnsoppgjør med oss på vanlig måte. Vi er glade for den norske presiseringen.

mars 28, 2020

Avstand på helikopter

Etter langvarig press fra Ekofisk-Komiteen valgte bedriften i går å gå inn for å øke avstanden mellom passasjerer i helikoptertransporten mellom land og hav og på shuttle. FHI peker på avstand som det viktigste tiltaket for å stoppe spredningen av Covid-19.

Økningen i avstand medfører at bedriften innfører en maksbegrensning på 12 passasjerer på helikopter. Bedriften jobber nå med logistikkutfordringer som følge av denne beslutningen. Dette vil by på noen utfordringer for våre medlemmer som må bytte flighter som følge av dette, men Ekofisk-Komiteen har vurdert det dit hen at medlemmenes helse må komme først.

Vi har de siste ukene jobbet tett på bedriften for å avklare og få på plass nødvendige smittebegrensende tiltak. Dialogen er god og vi har blitt hørt i de saker som har vært viktigst for oss. Vi har også spillt inn mange mindre tiltak som kan bidra til bedre smittevern, noen har blitt tatt til følge andre ikke.

Bedriften har sendt ut informasjon til ansatte med bosted i utlandet. Praksisen er drøftet med oss, men ikke godtatt. Medlemmer med bosted i utlandet som har problemer med praksisen bes ta kontakt med oss.

Det går mange rykter om endringer i rotasjonsordninger på sokkelen. Det foreligger per dags dato ikke planer om å gå bort fra 2-4 rotasjonen hos oss.

mars 27, 2020

Vi må aldri glemme

Dagen i dag for 40 år siden, 27. mars 1980 veltet Alexander L.Kielland like ved Edda plattformen. Norges største industriulykke var et faktum. 123 personer mistet livet.

Fortsatt har vi medlemmer som var ombord på Alexander Kielland og mange  som husker redningsarbeidet i etterkant. Nye generasjoner må ta arven videre og aldri glemme hvor galt det kan gå. Sikkerheten på sokkelen krever at vi er våkne og passer på.

Ekofisk-Komiteen legger i dag sammen med bedriften ned en krans på Kielland monumentet “Brutt lenke” i Kvernavik. Det blir også en markering kl 10:00 på Ekofisk med 1 minutts stillhet. Det blir også 1 minutts stillhet i Tananger kl 11:00.

mars 12, 2020

Corona

Hele landet er nå i en spesiell situasjon. Ekofisk-Komiteen samarbeider tett med bedriften i den vanskelige situasjonen vi er i, og mesteparten av vår arbeidskapasitet bindes nå opp i problemstillinger som dukker opp grunnet dette. Ivaretakelse av ansatte og opprettholdelse av en sikker produksjon er vår høyeste prioritet.

Vi oppfordrer våre medlemmer til å holde seg oppdatert på informasjon fra bedriften på The Mark eller ved å kontakte den interne informasjonstelefonen bedriften har satt opp for å svare ansatte med Corona spørsmål 52 02 4000 (Åpent 09:00 – 16:00).

mars 11, 2020

Årsmøtet utsettes

Styret i Ekofisk-Komiteen har i et ekstraordinært styremøte i dag bestemt å utsette årsmøtet.

Vedtak:

Ekofisk-Komiteen og driftsledelsen er enige om at en tenkt situasjon, der samtlige av Ekofisk-Komiteens tillitsvalgte blir satt i Coronakarantene, ville vært en forretningskritisk situasjon. På bakgrunn av dette ser vi oss derfor nødt til å utsette avholdelse av Ekofisk-Komiteens årsmøte som var planlagt 17. og 18. mars 2020. Vi følger situasjonen nøye og jobber for å avholde årsmøtet over sommeren.

Tillitsvalgtvalgene, som etter vedtektene skal foregå etter årsmøtet, vil gå som om årsmøtet ble avholdt på planlagte datoer.

Delegatene på det utsatte årsmøtet vil være de som opprinnelig var delegater, og påvirkes ikke av at det avholdes tillitsvalgtvalg før det utsatte årsmøtet.

Forslaget betyr at vi avviker fra vedtektenes paragrafer 10.1 og 13.4.4.

februar 27, 2020

Coronavirus

Bedriften har i dag gått ut med informasjon til alle ansatte der de ber ansatte som nylig har vært på reise i  land med utbredt smitte (Per nå Italia, Kina, Iran eller Sør-Korea) om å holde seg hjemme i 14 dager.

Dette gjelder for offshore og onshore ansatte. Ekofisk-Komiteen oppfordrer alle våre medlemmer til å forholde seg til retningslinjene fra bedriften og holde seg oppdatert på situasjonen. For oss er det viktig å understreke at vi har gitt beskjed at isolering hjemme ikke skal føre til trekk i lønn for våre medlemmer.

Oppdatert informasjon kan finnes på The Mark eller ved å kontakte den interne informasjonstelefonen som er satt opp for å svare ansatte med Corona spørsmål 52 02 4000 (Åpent 09:00 – 16:00).

februar 20, 2020

Fanemarkering mot North Connect

Mandag 9. mars blir det fanemarkering mot North Connect foran Stortinget i Oslo. Styret i Ekofisk-Komiteen vil delta med fanen vår og vi oppfordrer medlemmer som har anledning til å delta og stille seg bak vår fane.

LO kongressen og de fleste politiske partier har gått imot konsesjon og bygging av den store North Connect utenlandskabelen fra Sima i Hardanger til Peterhead i Skottland. Den reelle frykten er at ytterligere bygging av utenlandskabler vil øke strømprisen for blant annet norske kommuner, sjukehus, forbrukere og norsk kraftintensiv industri. Økte strømpriser vil kunne sette 11 000 arbeidsplasser i distriktene i fare. Hver arbeidsplass i industrien gir 2-3 arbeidsplasser i serviceindustri og offentlig sektor.

Produksjon av metaller i Norge er basert på rein energi. Dersom rammevilkårene for billig strøm forsvinner, er risikoen stor for utflagging av kraftintensiv industri til land som baserer seg på kullkraft slik som Kina og India. Dette betyr opp til 8 ganger større CO2-utslipp enn produksjon i Norge. Vår elektriske kraft må nyttes som en ressurs for industriutvikling i Norge. Offshore vindkraft kan utvikles som en ny strategisk industri i Norge, med verden som marked. Myndighetene må gi norske bedrifter rammevilkår for produksjon for å oppgradere norsk vannkraft. For å forsvare den grønne industrien i Norge, må utbygging og konsesjon av North Connect stanses.

Ekofisk-Komiteens styre har satt av en pott til dekning av reiseutgifter for medlemmer som har behov for det. For å få dekket reiseutgifter må det i forkant sendes en søknad (søknadsskjema vedlagt artikkel) til ekofisk-komiteen@conocophillips.com. Søknaden skal forhåndsgodkjennes av arbeidsutvalget. Blir den avsatte potten oppbrukt vil vi prioritere tillitsvalgte, deretter de først innkommede søknadene. Ekofisk-Komiteen vil kun dekke reiseutgifter innenlands og det er en forutsetning at reisen er tur/retur samme dag.

Program for dagen:

Fanemarkering

Sted: Stortinget
Tid: 9. mars 14.00
Konferansier: Barbro Auestad, Industri Energi
Det blir appeller og overrekkelse av krav til Energikomiteen på Stortinget.

Seminar

Sted: Kulturhuset. Youngsgate 6, 0181 Oslo
Tid: 9.mars 11.00 – 13.30
Innledere:
• Geir Vollesæter fra Industri Energi
• Nils Gjelsten, adm.dir Glencore Nikkelverket
• Industrisatsning 2021
• Miljøbevegelsen

januar 31, 2020

Avtale om nattskifttillegg 15+

Ekofisk-Komiteen har inngått avtale med bedriften om at også ansatte i lønnsgradene 15 -18 har rett på nattskifttillegg iht satsene i operatøravtalen pkt 8 når de arbeider nattskift på sokkelen.

Endringene tas inn i særavtalen mellom Ekofisk-Komiteen og ConocoPhillips for individuelt avlønnet personell offshore ved neste revisjon.

januar 10, 2020

Klart for årets samarbeidsmøter

Mandag 13. januar starter årets runde med samarbeidsmøter mellom den lokale vernetjenesten, den lokale ledelse og ledelsen i Ekofisk-Komiteen. Først ut er Eldfisk Bravo.

De årlige samarbeidsmøtene arrangeres for 12. året på rad. Møtene er svært viktige for å vedlikeholde og forbedre et godt samarbeid ombord mellom OIM og verneombud. Samtidig løftes de viktigste utfordringene fram og man diskuterer seg fram til enighet om hvilke prioriteringer som skal stå øverst i året som kommer.

Vi har svært positive erfaringer med disse møtene og tilbakemelding fra både ledelse og verneombud er at møtene er nyttige, konstuktive og sosiale.

Gjennomføringsplan:

13. – 14. januar: Eldfisk Bravo

22. – 23. januar: Eldfisk kompleks

27. – 28.: Ekofisk Kilo/Bravo

4. – 5. februar: Ekofisk kompleks

 

desember 20, 2019

God Jul

Ekofisk-Komiteen vil ønske alle våre medlemmer en riktig god Jul og et innholdsrikt og godt nytt år.

Vi vil benytte anledning til å takke for året som gikk, først og fremst ønsker vi å rette en stor takk til våre nesten 1500 medlemmer og over 60 tillitsvalgte som gjør arbeidet for oss i styret mulig. Sammen er vi sterke!

En ekstra tanke sendes til de av dere som holder hjulene i gang i havet og på forsyningsbasen i Tananger mens vi andre har fri sammen med familie og venner.

Kontoret i Tananger vil være tynt bemannet de neste to ukene, men HVO offshore er tilgjengelig hele perioden. For saker som haster vil selfølgelig hele styret være tilgjengelig gjennom høytiden.

november 29, 2019

Klart for Ekofisk-Komiteens julekalender

På søndag er det 1. desember og tradisjon tro korter Ekofisk-Komiteen ned adventstida med en julekalender.

Kalenderen pleier å ha høy deltakelse og være populær blant våre medlemmer, både de som er på jobb i adventidstida, de som er hjemme og våre pensjonister. Alle er hjertelig velkomne til å delta og vi håper selvfølgelig at årets kalender blir minst like populær som tidligere.

Kalenderen finner du her:

https://go.julekal.com/ekofisk/

november 21, 2019

LOs olje- og gasskonferanse

Tirsdag og onsdag denne uken ble LOs olje- og gasskonferanse arrangert i Stavanger. Ekofisk-Komiteen deltok begge dagene.

Norge produserer omlag like mye olje og gass. Nær all gassen og hovedparten av oljen selges til Europa. Over 200 tusen er syssesatt i eller med leveranser til petroleumsnæringen.

De sentrale temaene på konferansen var næringens fremtid, HMS utfordringer og partssamarbeidet.

Av innledere og gjester kan det nevnes olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, direktør for Oljedirektoratet Bente Nylund, analytiker Jaran Rystad, leder av Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre, Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, LO leder Hans-Christian Gabrielsen og leder av NHO Ole Erik Almlid.

 

november 18, 2019

EWC møte i Tananger

Tirsdag og onsdag forrige uke ble årets EWC møte avholdt i Tananger.

Utgangspunktet for årets møte var at store deler av bedriftens operative virksomhet i Storbrittania er solgt. Det er kun salgskontoret i London og oljeterminalen i Teesside som fortsatt er en del av ConocoPhillips virksomhet i Storbrittania. Det betyr at utvalgets størrelse er redusert med 4 personer på begge sider av bordet, og at det kun er 2 britiske representanter igjen på begge sider.

Vi gikk også inn i møtet med en EWC avtale som utløp få dager etter møtet. EWC møtet klarte å enes om en forlengelse av dagens avtale med noen mindre endringer.

For å bedre balansere styringskomiteeen i EWC valgte vi å utvide denne med en person fra norsk side. Eirik Birkeland (leder Ekofisk-Komiteen) leder komiteen og har med seg Geir Terje Stengårdsbakken (nestleder Ekofisk-Komiteen) og Barry Cutter (fagforeningsleder i Teesside).

Neste hovedmøte blir høsten 2020 i London.

november 7, 2019

Reforhandling av EWC avtalen

Mandag og tirsdag forrige uke var leder og nestleder i Ekofisk-Komiteen, Eirik Birkeland og Geir Terje Stengårdsbakken, samt fagforeningslederen i Teesside, Barry Simcock, i London for å forhandle frem forslag til ny EWC avtale med bedriftens ledelse.

Dagens EWC avtale utløper 15. november og forslag til nye avtale vil derfor bli tatt opp på EWC møtet i Stavanger tirsdag og onsdag neste uke. Avtaleutkastet er i stor grad en videreføring av dagens avtale med noen justeringer og små forbedringer i avtalen.

Forhandlingene fant sted i bedriftens nye kontor i London.

Vi er fornøyd med det fremforhandlede forslaget og har anbefalt ansattdelegatene å godkjenne avtalen.

oktober 25, 2019

Fagarbeidere over 58 år uten fagbrev

Denne uken kom Ekofisk-Komiteen til enighet med bedriften om å gi annerkjennelse lønnsmessig til ansatte i fagarbeiderstillinger som er over 58 år, uten fagbrev og har mer enn 15 års erfaring i ConocoPhillips.

Enigheten gir denne kategorien av ansatte som innehar fagarbeiderstilling et lønnsløft, og likestiller disse lønnsmessig med fagarbeider med fagbrev. Dette er et viktig lønnsløft mot slutten av yrkeskarrieren som også vil ha betydning for pensjonsgrunnlaget.

Ekofisk-Komiteen er godt fornøyd med at vi endelig har kommet til enighet med bedriften i denne saken.

Enigheten får virkning ved lønnsrullering årsskiftet 2019/2020.

oktober 11, 2019

Forslag til årsmøte

17. – 18. mars 2020 er det igjen klart for Ekofisk-Komiteens årsmøte. Tillitsvalgte oppfordres til å avholde medlemsmøter og levere inn forslag som skal behandles på vegne av sine grupper.

Fristen for å sende inn årsmøteforslag er satt til 31.12.2019.

september 18, 2019

Undersøkelse om skiftbytte på helligdag avsluttet

I perioden 1. august til 15. september har det pågått en undersøkelse blant våre offshoremedlemmer hvorvidt de ønsket at Ekofisk-Komiteen skulle jobbe for at vi unngikk skiftbytte på helligdager eller om medlemmene ønsket å beholde dagens ordning.

Undersøkelsen er nå avsluttet og et flertall ønsker å beholde dagens ordning.

september 13, 2019

Markering av 50 årsjubileumet offshore

Onsdag og torsdag denne uken besøkte leder av Ekofisk-Komiteen, Eirik Birkeland, og administrerende direktør i ConocoPhillips Norge, Trond-Erik Johansen Eldfisk og Ekofisk for å markere at det er 50 år siden Ekofisk-funnet. Funnet som endret Norge for alltid.

Formålet med turen er å få reist ut og snakket med folk offhore, skape engasjement og stolthet omkring vår arbeidsplass og å sette en fot i bakken 50 år etter. De to holdt i tillegg til runden i felt allmøte ombord på installasjonene Eldfisk Sierra, Ekofisk Lima, Ekofisk Kilo og Eldfisk Bravo. Der snakket de om historien og fremtiden for Ekofisk-området og om den politiske situasjonen for bransjen henholdsvis fra bedriften og Ekofisk-Komiteens side. De åpnet også for spørsmål fra salen.

Runden vil bli gjentatt 25. – 26. september og 9. – 10 oktober slik at flest mulig får anledning til å delta på allmøtet.

Foto: ConocoPhillips / Tom Haga

august 1, 2019

Undersøkelse blant offshore medlemmer

I dag sendes det ut en undersøkelse på e-post til alle våre medlemmer offshore. Ekofisk-Komiteens årsmøte vedtok at de ønsket en spørreundersøkelse blant alle våre medlemmer som jobber offshore omkring temaet «Byttedag på helligdager»

Bakgrunnen for vedtaket var et forslag til årsmøtet som ønsket at Ekofisk-Komiteen skulle jobbe for en ordning slik at vi unngår skiftbytte på helligdager. Årsmøtet støttet ikke forslaget, men ba styret legge til rette for uravstemning blant alle våre medlemmer offshore om problemstillingen.

Styret er skeptisk til å flytte byttedager for alle.  Mange av våre medlemmer er bosatt i nærheten av heliport og har ikke de samme utfordringer med hensyn til å skulle reise til eller fra heliport.

Denne avstemningen vil vise hva våre medlemmer ønsker.

Vi kan ikke forskuttere hvilke løsninger vi eventuelt klarer å få til eller hvordan dette eventuelt avlønnes.

Har du ikke mottatt denne e-posten bes du ta kontakt med Ekofisk-Komiteen.

Siste frist for svar er søndag 15. september.

 

juli 12, 2019

Loss of license forsikring forbedres

Med virkning fra 1.10.2019 forbedres vilkårene i Loss of licence (LoS) for individuelt avlønnede offshoreansatte.

I årets lønnsforhandlinger hadde vi med oss et krav om at nedtrappingsreglene i forsikringsordningen måtte forbedres. Kravet ble lagt til side da bedriften lovet at de ville se inn på forbedringer i etterkant av lønnsoppgjøret. Vi har siden det jobbet sammen med bedriften og kommet fram til en forbedret ordning som starter nedtrapping på 10% per år fra fylte 56 år mot tidligere  5% per år fra fylte 47 år.

Nye vilkår vil bli tilgjengelig på The Mark så snart de er klare.

Timelønnet personell er ikke dekket av LoS forsikringen, men er dekket av OSO ordningen som er en fondsordning administrert av fagforeningene.

juni 5, 2019

Enighet i lokalt lønnsoppgjør

Ekofisk-Komiteen har i dag kommet til enighet med bedriften i årets lønnsoppgjør.

Vi er godt fornøyde med det oppnådde resultat.

Tariff offshore
Virkning fra 1. juni 2019
Generelt tillegg 27.338,- på årslønn inkludert feriepenger.
Skift/nattillegg økes med 3,- til 76,50 og skift/natt med konferansetid økes til 96,50.
Helligdagsgodtgjørelsen økes med kr 50 til 2025,- per dag.

Individuelt avlønna:
Virkning fra 1. juli 2019

Lønnstabellen finner du på vår Facebookside.

– 2-4 trekket for fast ansatte offshore i grad 15+ ble fjernet fra og med 1. juli 2018. Dette ble betalt med lønnstrekk i fjor og 1,5% trekk i år for grad 15+ offshore.

juni 4, 2019

Lokale forhandlinger

Det blir gjennomført lokale forhandlinger onsdag denne uken.

Lederne kom til enighet med Norsk olje og gass hos Riksmeklingsmannen i natt om et økonomisk tilbud som er identisk med det siste tilbudet vi fikk i fra Norsk olje og gass i de sentrale forhandlingene på Operatøravtalen. Industri Energi må dermed ta de økonomiske rammene fra årets mellomoppgjør til etterretning. Det betyr at lokale lønnsforhandlinger i ConocoPhillips kan gjennomføres denne uken.

Fra det sentrale oppgjøret tar vi med oss et generelt tillegg på 19.700,- og en justering av nattillegg og nattillegg med konferansetid på 3,- kr til henholdsvis 76,5 og 96,50. Helligdagsgodtgjørelsen justeres med 50,- til 2025,- per dag.

Det vil i de lokale forhandlingene også bli forhandlet på Bransjeavtalen (Individuelt avlønna).

mai 16, 2019

Ekofisk-Komiteen deltok på ledersamling

Tirsdag denne uken deltok arbeidsutvalget og lederen for Ekofisk-Komiteen land på en stor ledersamling for selskapet onshore-ledelse.

Den årlige ledersamlingen fant sted på Ølbergstranden, ca 100 personer deltok. Samlingen er lagt opp som som en gruppebasert brainstorming for å gi bedriftens toppledelse innspill til plan- og strategiarbeidet for å sikre en fortsatt lønnsom og sikker drift fremover.

mai 9, 2019

Industri Energi forlot sokkelforhandlingene med Norsk olje og gass

Industri Energi forlot natt til torsdag lønnsforhandlingene med Norsk olje og gass for operatør-, boring- og forpleiningsansatte på sokkelen.

-Vi er så langt ikke fornøyd med tilbudene vi har fått og velger å forlate forhandlingene med Norsk olje og gass. Vi forventer å bli innkalt til nye forhandlinger når arbeidsgiverne er klar, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

mai 7, 2019

Lønnsforhandlingene i gang

I dag møter Industri Energis forhandlingsdelegasjon, der Ekofisk-Komiteen er representert ved leder og nestleder, Norsk olje og gass sin forhandlingsdelegasjon for å forhandle om de sentrale rammene i årets oppgjør på operatøravtalen.

Årets oppgjør er et mellomoppgjør der vi ikke har streikerett og det skal forhandles om økomomiske justeringer i avtalen. Det er satt av to dager til forhandlingene og etter planen skal Ekofisk-Komiteen og ConocoPhillips møtes til lokale lønnsforhandlinger 4. og 5. juni. De lokale lønnsforhandlingene gjelder både Operatøravtalen (timelønna) og Bransjeavtalen (Individuelt avlønnede).

Vi kommer tilbake med oppdatering når resultatet foreligger.

april 12, 2019

Tariffkonferanse operatøravtalen

Onsdag denne uken gjennomførte Industri Energi en felles samling for alle klubbene på Norsk olje og gass og Norsk Rederiforbunds tariffområde i Stavanger. Forhandlingsutvalget på OBF avtalen gjennomførte særmøter for å bli enige om krav.

Det var stor enighet om kravene i forhandlingsutvalget. De økonomiske resultater og utsikter fremover samt moderate lønnsoppgjør gjennom flere år danner bakteppet for kravene i årets oppgjør.

Forbundsleder Frode Alfheim vil lede forhandlingene for Industri Energi.

Vi skal møte motparten på vår avtale, Norsk olje og gass, 7. og 8. mai.

Lokale lønnsforhandlinger med bedriften er planlagt gjennomført 4. og 5. juni.

april 9, 2019

Røykdykkertest ved nyansettelse fjernes

Ekofisk-Komiteen har i dag fått fullt gjennomslag for vårt krav om å fjerne røykdykkertestkravet ved nyansettelser. Bedriften har nå sendt ut informasjon til organisasjonen om at kravet fjernes med virkning fra dags dato.

For Ekofisk-Komiteen har det vært svært prinsipielt viktig at det ikke pålegges fysiske krav til ansettelse i selskapet. Vi er svært glade for at vår argumentasjon i saken er tatt til etterretning av bedriftens ledelse.

april 5, 2019

EWC delegatmøte

Onsdag og torsdag denne uken var ansattdelegatene i ConocoPhillips EWC fra Norge og Storbrittania samlet i Oslo for planlegging av høstens EWC møte i Stavanger.

For de britiske delegatene er det spennende tider og stor usikkerhet knyttet til hva fremtiden vil bringe. Om det blir salg av den operasjonelle delen på britisk side og hvem som eventuelt kjøper er spennende, og selvfølgelig går det mange rykter.

Det mest positive signalet fra britisk side var at bedriften ser på muligheten for å gå tilbake til 2-3 rotasjon på britisk sektor etter at vi løftet problemstillingen omkring 2-2 rotasjoner på britisk side og ønsket om å gå tilbake til en 2-3 rotasjon på forrige EWC møte.

I tillegg til møtevirksomhet fikk vi tid til å vise våre britiske kollegaer Oslo by og huset vårt på Youngstorvet.

Årets hovedmøte der også bedriftens toppledelse deltar er satt til 12. og 13. november i Stavanger.

april 5, 2019

Mer fleksibelt uttak av fedrekvoten offshore

Etter at Ekofisk-Komiteen har gått flere runder med bedriften har de nå valgt å introdusere et 5. alternativ for uttak av fedrekvotene for offshoreansatte.

Ekofisk-Komiteen har hatt flere henvendelser fra medlemmer som ønsker å dele fedrekvoten i 2, og ta ut en arbeidsperiode med påfølgende friperiode (6 uker) feks i begynnelsen av året og en 6 ukers periode på høsten, deretter ta ut de resterende 2 ukene av fedrekvoten i en friperiode. Bedriften har nå endelig kommet oss i møte på vårt syn om at dette er en god løsning, både for den ansatte og bedrift, og at ulempen for bedriften er svært liten i forhold til om den ansatte tar ut fedrekvoten sammenhengende.

Personalhåndboken vil bli oppdatert med et nytt 5. alternativ for uttak av fedrekvote offshore så snart den endelige teksten er klar.

mars 27, 2019

123 som aldri kom hjem

I dag er det 39 år siden historiens verste ulykke på norsk sokkel. Klokka 18:30 Torsdag 27. mars 1980 kunne det høres et Mayday nødanrop fra Alexander L. Kielland. Plattformen velter. Av de 212 personene ombord mistet 123 livet.

Alexander Kielland ulykken var først og fremst en tragedie for alle dem som mistet sine nærmeste. Mange ble skadet fysisk eller psykisk for resten av livet.

Ulykken markerte et skifte i beredskaps- og sikkerhetsarbeidet på norsk sokkel. I dagens diskusjoner om for eksempel riktig nivå på trening, øvelser og scenarior er det derfor svært viktig at man aldri glemmer hvor galt det kan gå. 27. mars er en dag for ettertanke og for å minnes våre kollegaer, som denne dagen i 1980 måtte betale den aller høyeste pris, fred over deres minne.

 

Bilde: Nyvalgt styremedlem og hovedverneombud på Ekofisk/Eldfisk Trond Haugbjørg ved Alexander Kielland monumentet “Brutt lenke” i Hafrsfjord. Ekofisk-Komiteen legger ned en krans på monumentet til minne om de omkomne hver 17. mai.

mars 21, 2019

Valgkomiteen for perioden 2019 – 2021

Valgkomiteen valgt av årsmøtet 2019 har nå konstituert seg selv og det er klart at Oddbjørn Nilsen fortsetter som leder.

Valgkomiteen er ansvarlig for å innstille til avdelingsstyrevalget som gjennomføres annethvert år (neste valg er årsmøtet 2021). Valgkomiteen er også ansvarlig for gjennomføringen av tillitstvalgtsvalgene som gjennomføres annethvert år (neste valg vår 2020).

Valgkomiteen innstiller også til og er behjelpelig med gjennomføringen av eventuelt andre valg av utvalg og komiteer der ikke styret utpeker eller innstiller.


Oddbjørn Nilsen
Leder

Øvrige medlemmer:
Jarl T. Strand
Rolf Bolstad
Anne Gry Westlye
Nils Henry Eikeland

Vara til valgkomiteen:
Trond Sverre Mål
Roy Steinar Nygård
Bjørn Roar Tollefsen

Bilder av alle medlemmer og kontaktinformasjon finnes her.

mars 13, 2019

Nytt styre

Eirik Birkeland er gjenvalgt som leder av Ekofisk-Komiteen for perioden 2019-2021 og får med seg et svært godt lag for å drive fagforeningen videre.

Et enstemmig årsmøte har i dag valgt følgende styre for Ekofisk-Komiteen

Leder: Eirik Birkeland
1. nestleder: Geir Terje Stengårdsbakken
2. nestleder: Frode Nirisen
Styremedlem: Anbjørn Lærdal
Styremedlem: Arild Andersen
Styremedlem: Trond Haugbjørg (NY)

Varamedlem: Bjørnar Berger (NY)
Varamedlem: Jarle Bleie (NY)
Varamedlem: Jarle Øvsthus (NY)

Disse velges ikke av årsmøtet men tiltrer styret direkte som fullverdige styremedlemmer:

Leder Ekofisk-Komiteen Land: Ståle Skretting
Leder Ekofisk-Komiteen Nepco: Tone-Lise Håland

mars 13, 2019

Verdens beste olje- og gassproduksjon

Offentlig uttalelse enstemmig vedtatt av Ekofisk-Komiteens årsmøte 2019

Vi er svært bekymret for utviklingen i det politiske Norge, der en stadig oftere hører politikere ta til orde for styrt avvikling av norsk olje- og gassproduksjon.

Norsk olje- og gassproduksjon er den reneste og sikreste i verden. Olje og gass vil være uunnværlige råvarer i overskuelig framtid. Derfor vil det være totalt uansvarlig, og på grensen til useriøst, å forslå en styrt avvikling av den norske produksjonen.

Den norske modellen bygger på høy grad av fagorganisering, sterkt partssamarbeid og en skattelegging av petroleumsressursene som kommer hele det norske samfunn til gode. Dette er grunnen til at norsk olje- og gassproduksjon er den reneste og sikreste i verden, den skjer med ordna lønns- og arbeidsvilkår og finansierer store deler av vår velferdsstat.

mars 8, 2019

Klart for årsmøte

Tirsdag og onsdag neste uke samles 61 tillitsvalgte for å vedta hva som skal være Ekofisk-Komiteens fokus framover. Styret er også på valg.

På årsmøtet skal delegatene blant annet behandle årsberetningen for 2018, regnskapet for 2018, budsjettet for 2019, 22 innsendte forslag, foreta valg av nytt avdelingsstyre og vedta handlingsprogram.

I tillegg til vanlige årsmøtesaker har vi tradisjon tro invitert selskapets toppledelse til årsmøtets åne del der de stiller opp på scenen for spørsmål fra årsmøtedelegatene. Det kan være lurt å forberede spørsmål til ledelsen allerede nå.

Tirsdagskveld blir det årsmøtemiddag for årsmøtedelegatene og innbydde gjester.

februar 28, 2019

Opplæring i SAP for VO

Bedriften vil tilrettelegge for lokal opplæring i SAP for verneombudene etter behov. Ta kontakt med Safety for å få opplæring i feks søk etter avvik i ditt verneområde.

Etter henvendelse fra vernetjenesten offshore har vi bedt ledelsen tilrettelegge for at våre verneombud kan få bedre opplæring i bruk av SAP og Impact. Tilbakemeldingen er at dette skal tilrettelegges for verneombudene etter behov. Ta kontakt med lokal Safety og avtal opplæring.

februar 15, 2019

Avduking av jubileumsfrimerke

Ekofisk-Komiteen og bedriftens ledelse var fredag invitert til Postens avduking av jubileumsfrimerket “50 år som oljenasjon”.

Som kjent feirer vi i år 50 årsjubileum for Ekofisk-funnet. Posten har i den forbindelse valgt å lage et jubileumsfrimerke for å markere det 50 år lange eventyret.

Frimerket ble avduket av Stavangerordfører Christine Sagen Helgø og administrerende direktør i ConocoPhillips Norge, Trond-Erik Johansen, på en høytidelig markering på Oljemuseet i Stavanger. Bedriftens toppledelse og Ekofisk-Komiteen var invitert for å være med på markeringen.

februar 11, 2019

Utsatt utbetaling av feriepenger

Det har i lengre tid vært et ønske fra våre medlemmer som går av med pensjon å ha mulighet til å utsette utbetalingen av feriepenger til året etter at man går av med pensjon. Vi har nå fått på plasss en avtale med bedriften som gjør dette til en valgmulighet.

Ferieloven § 11 (3) slår fast at feriepenger ved fratreden skal utbetales ifbm med sluttoppgjør. Ferieloven åpner derimot for å ved tariffavtale fravike reglene for utbetaling ved fratreden. Det er en slik tariffavtale vi nå har fått på plass.

Utbetaling av feriepenger ved opphør av arbeidsforhold

Opphører arbeidsforholdet utbetaler normalt bedriften opptjente feriepenger sammen med sluttoppgjøret måneden etter sluttdato.

Som et alternativ til denne hovedregelen kan den ansatte velge å få utbetalt disse feriepengene januar påfølgende år. Dette gjøres ved at den ansatte krysser av for dette alternativet på “utklareringsskjemaet”.

 

februar 1, 2019

Suppleringsvalg VTV ELDB

Suppleringsvalget for varatillitsvalgte på Eldfisk Bravo er avsluttet. Her finner du de nye tillitsvalgte og de utpekte verneombudene.

Christine Bårdsen er ny varatillitsvalgt og varaverneombud.

Tor Ole Mølstre er ny varatillitvalgt og verneombud.

Roger Kvalheim er i tråd med vedtektene rykket opp som tillitsvalgt, han er også varaverneombud.

januar 25, 2019

Frode Alfheim på Ekofisk

Forbundsledere i Industri Energi, Frode Alfheim, har onsdag og torsdag denne uken besøkt Ekofisk-komplekset. Leder i Ekofisk-Komiteen, Eirik Birkeland, hadde invitert med seg forbundslederen og leder i Industri Energi ESS ut på feltet for å treffe medlemmer og bli mer kjent med våre operasjoner.

I motsetning til tidligere besøk av Alfheim hadde vi denne gangen lagt inn en overnatting slik at vi fikk bedre tid til å vise fram våre operasjoner og til å slå av en prat med medlemmer vi møtte på vår vei. Vi fikk omvisning på EKOL kjøkkenet og fikk innblikk i den imponerende logistikken som gjør at vi får mat til hvert måltid. Vi var også innom hospitalet og fikk en innføring i den feltdekkende helseberedskapen i tillegg beøkte vi SAR tjenesten som viste oss SAR helikoptrene.

Onsdagskvelden holdt vi felles medlemsmøte på EKOL for alle Industri Energi medlemmer på Ekofisk-komplekset.

Torsdag brukte vi ute i felt og var innom både EKOZ og EKOJ.

Les Industri Energi sin artikkel om besøket her

januar 18, 2019

Godt i gang med årets samarbeidsmøter

Forrige uke startet vi opp med årets første samarbeidsmøte mellom TV/VO og OIM på Eldfisk Bravo. Denne uken har de tillitsvalte og OIMene på Kilo-Bravo vært i Tananger.

På samarbeidsmøtene er hovedfokuset på samarbeidsklimaet mellom vernetjenesten og OIMer, samt å prøve å finne løsninger på konkrete saker. En viktig del av møtet er å bli enige om 5 prioriterte saker som det er enighet om å jobbe med i året som kommer samt en evaluering av hvordan fjorårets saker har blitt fulgt opp.

Det er 11. året vi arrangerer disse samarbeidsmøtene, og trenden viser at møtene har vært veldig positivt for samarbeidsklimaet.

Neste gruppe ut er Eldfisk kompleks (29. – 30. januar).

desember 24, 2018

God jul og godt nyttår

Styret i Ekofisk-Komiteen ønsker alle våre medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år!

Vi har lagt bak oss et år preget av optimisme i bransjen og i selskapet. Våre medlemmers innsats er avgjørende for at selskapet leverer gode resultater til sine eiere og til det norske samfunnet. Den totale verdiskapningen vi har bidratt med til AS Norge beløper seg til over 2000 milliarder norske kroner siden 1969. Vi kan være stolte oljearbeidere som går med hevet hode, i en tid der mye av den politiske debatten er preget av miljøekstremisme og enkle løsninger.

Norsk olje- og gassvirksomhet er den reneste i verden, vi har enormt stor organisasjonsgrad (som betyr ordna lønns- og arbeidsvilkår) og store verdier fra virksomheten kommer det norske folk til gode. Vi er en del av løsningen.

Til neste år feirer vi 50 år på norsk sokkel, vi er optimistiske for framtiden, og våre medlemmer kommer til å være viktige bidragsytere til norsk velstand i mange tiår fremover også.

Kontoret vil være tynt bemannet i romjulen, men vi er tilgjengelige på mail og telefon.God jul, hilsen styret!

desember 18, 2018

Lik avlønning for HLO

I årets lønnsoppgjør krevde vi at alle HLOer på feltet skulle innplasseres i S2 med mulighet for å vandre til S1. Vi fikk kun gjennomslag for at dette skulle gjelde HLOer på EKOL, etter mange runder med bedriften har vi nå kommet til enighet om å likebehandle alle HLOer på feltet.

Vi er tilfreds med at vi endelig har kommet i mål med å løfte lønnsinnplasseringen til alle HLOer på feltet. HLO innplasseres i S2 og kan vandre til S1-08.

På Eldfisk Bravo har man ikke faste HLOer og det er derfor enighet om at personer som ligger under lønnsgrad S2 kompenseres ihht Operatøravtalens pkt 4.2.2 (per i dag 400,-) de dager man fungerer som HLO.

Endringene er gjeldene fra 1.1.2019

november 27, 2018

Årets julekalender

Tradisjon tro kan du korte ned førjulstiden ved å delta i Ekofisk-Komiteens julekalender. Meld deg på allerede i dag og motta daglige e-poster med link til dagens luke.

Vi vil foreta ukentlige trekninger av dagsvinnere som vil bli publisert her på nettsiden. Dagsvinnerene vil motta en førjulsoverraskelse fra oss.

I romjulen vil vi trekke en hovedvinner som vil få en Apple iPad 9,7″ 32GB. Hvert riktig svar er et “lodd” i hovedtrekningen, så desto flere riktige svar du har i perioden 1. – 24. desember desto større er dine vinnersjanser. 

For å delta må du gå inn på denne linken: http://go.julekal.com/ekofisk/

Husk å sjekke om e-posten fra julekalenderen havner i Søppelpost eller Rotemappe.

november 26, 2018

ConocoPhillips feirer Ekofisk funnet

 I 1969 kom meldingen fra Ocean Viking om et drivverdig funn på blokk 2/4 som skulle vise seg å endre Norges historie for alltid. Til neste år er det 50 år siden feltet som vi alle kjenner som Ekofisk ble funnet, det er fortsatt store oljeressurser igjen og vi skal produsere i mange tiår fremover.

Det planlegges jubileumsfester i anledning 50-års jubileet for Ekofisk-funnet til høsten. For å dekke alle skift blir det arrangementer både 14. september og 5. oktober 2019, der ansatte med partner inviteres til én av samlingene.

Informasjon og påmelding til festen kommer i første kvartal neste år.

Merk deg datoene allerede nå.

november 21, 2018

Møte i samarbeidskomiteen for operatør

Tirsdag denne uken ble det avholdt møte i samarbeidskomiteen for operatør i Stavanger. Samarbeidskomiteen for operatør er en samarbeidsarena for alle klubber i Industri Energi som har Operatøravtalen eller Bransjeavtalen i sine bedrifter.

I møtet fikk vi som vanlig et innblikk i hvilke saker som rører seg i andre klubber og i forbundet vårt. Vi fikk diskutert viktige saker som berører oss alle som et fellesskap. Blant sakene som ble diskutert på møtet var:

 • Bruk av fast lønn – forskjellen på fri og uavhengig stilling og overtid inkludert i lønn.
 • Samarbeidsarena for HVOer i LO klubber
 • Logistikksamarbeid på norsk sokkel – Truer arbeidsplasser i våre selskaper
 • Arbeidsgiversiden ønsker å svekke rammeforskriften § 43 Nattarbeid – Dette er en helt unødvendig oppmyking og føre til mer bruk av nattarbeid.
 • Fjernstyring av plattformer med folk ombord, hva er strategien videre for å møte denne bransjeutfordringen?
 • Utfordringer knyttet til “offshorerotasjoner” på land
 • Hvordan være bedre forberedt til neste uravstemming
november 15, 2018

EWC møte i Aberdeen

Mandag og tirsdag denne uken møtte Ekofisk-Komiteen ansattrepresentanter fra ConocoPhillips sine lokasjoner i Storbritannia, samt bedriftens toppledelse i Europa.

Selskaper som opererer i i flere EU land er pålagt å opprette et europeisk samarbeidsutvalg (European Work Council – EWC) i tråd med EU direktiv 2009/38/EC. EU direktivet er også tatt inn i i Hovedavtalen og allmengjort gjennom norsk lov.  EWC har til formål å bedre de ansattes konsultasjons- og informasjonsrettigheter i virksomheter som har grenseoverskridende aktiviteter.

EWC i ConocoPhillips består av 13 ansattrepresentanter, 7 av disse er norske hvorav 6 representerer Ekofisk-Komiteen. Tekna er representert med 1 delegat fra Norge. Utvalget har krav på å møte bedriftens toppledelse minst en gang i året, eller oftere ved behov. I tillegg møtes kun de ansattes representanter minst en gang i året for å koordinere og samkjøre i forkant av møtene med ledelsen.

Hovedtemaet på årets møte var misnøyen blant de offshoreansatte i Storbritannia med offshorerotasjonsordningen (2-2). Vi fikk noen små positive signaler fra ledelsen om at de ville sette ned en gruppe, der de ansatte er representert, for å se på mulige forbedringer. Når vi diskuterer saker som dette blir det veldig tydelig hvor viktig fagorganisering er, og hvordan tilnærmet fravær av fagforeninger på britisk side gjør at forskjellen i arbeidsvilkårene og arbeidstakermedvirkningen mellom våre naboland er enorme.

Av andre saker diskuterte vi karaktersystemet i bedriften og hvordan vi ser for oss EWC etter Brexit. Det ble gitt positive signaler fra ledelsen om at de ser på EWC som et nyttig fora og at det er noe de ønsker å fortsette med uavhengig av om det er en del av britisk lov.

Neste møte for ansattrepresentantene blir i Oslo 3. og 4. april 2019.

november 8, 2018

Vellykka tillitsvalgtkurs

Tirsdag til torsdag denne uken samla Ekofisk-Komiteen 25 tillitsvalgte på ferja mellom Oslo og Kiel, Color Magic. Begge årets kurser er fulltegnet.

Hovedfokuset dag 1 var kursing i presentasjonsteknikk med innleid foredragsholder fra Inspirato, samt informasjon om egen klubb, forbund og landsorganiasjon. Vi fikk også besøk av forbundsleder Frode Alfheim som holdt et engasjerende innlegg om forbundets arbeid og strategi.

Dag 2 ble i hovedsak brukt til gruppeoppgaver som gruppene framførte for de andre kursdeltakerne. Gruppeopgavene fokuserte på kommunikasjon med medlemmer. Tidligere LO leder Yngve Hågensen kom innom og holdt en appell med et historisk tilbakeblikk og hvilken rolle fagbevegelsen har spillt i oppbyggingen av velferdsstaten Norge.

Tilbakemeldingene fra kursdeltakerne var gode og vi gleder oss allerede til neste tur som går av stabelen 27. – 29. november. Da er det Color Fantasy som skal lose oss trygt tur retur Oslo – Kiel.

oktober 26, 2018

Frister årsmøte

Ekofisk-Komiteens årsmøte avholdes 12. – 13. mars 2019 på Quality Airport Hotel Sola. Vi oppfordrer våre medlemmer til å sende inn årsmøteforslag og kandidater til avdelingsstyret.

Siste frist for innsending av årsmøteforslag er mandag 31. desember 2018. Vi oppfordrer medlemmer til å sende inn årsmøteforslag gjennom sine lokale tillitsvalgte. Det er en stor fordel om forslagene behandles lokalt før de videresendes til styret som skal gi sin innstilling til årsmøte. Årsmøteforslagene bes sendt til ekofisk-komiteen@conocophillips.com

I 2019 er det også tid for å velge nytt avdelingsstyre (hovedstyre) i Ekofisk-Komiteen. Kandidater og innspill kan sendes til valgkomiteens leder, Oddbjørn Nilsen på oddbjoern.nilsen@conocophillips.com.

oktober 3, 2018

Ulykkedelen tas inn i reiseforsikring

Etter påtrykk fra Ekofisk-Komiteen har bedriften valgt å ta ulykkesdekning ved dødsfall/medisinsk invaliditet inn i bedriftens reiseforsikring.

Tidligere har denne delen av reiseforsikringen ikke vært med, noe som har resultert i at ansattes familie ikke har hatt ulykkesdekning ved dødsfall/medisinsk invaliditet innbakt i reiseforsikringen.

Vi oppfordrer alle til å gjøre seg kjent med forsikringsdekninger og vilkår for forsikringer de har gjennom bedriften og gjennom sitt medlemskap i Ekofisk-Komiteen og Industri Energi.

Hvis du er på/logger deg inn på ConocoPhillips intranett kan du lese vilkårene for reiseforsikringen her: her: https://norway.cop.net/function/NOHR/Pages/Reiseforsikring.aspx

september 19, 2018

Meld deg på årets ungdomskonferanse

19. – 21. oktober er det igjen klart for Industri Energis ungdomskonferanse. Merk kort påmeldingsfrist (21. september).

Årets konferanse har temaet “Sto vi bare med lua i hånda før?” I dag er lua byttet ut med mobiltelefonen, kampen i dag handler på mange måter om det samme som det gjorde for 100 år siden. Mange unge opplever at det første møtet med arbeidslivet er et bemanningsbyrå som ikke kan garantere for hverken oppdrag eller lønn.

Årets ungdomskonferanse tar for seg ulike sider ved bemanningsbransjen. Sammen skal vi sende et signal som politikere må lystre til. Du får lære om hva en fagforening egentlig handler om.

Konferansen er gratis for alle unge medlemmer av Ekofisk-Komiteen.

Meld deg på her:

https://www.industrienergi.no/kurs/ungdomskonferansen-2018/

Fint om du gir oss en lyd om du melder deg på:

ekofisk-komiteen@conocophillips.com

september 7, 2018

Ny mulighet for avbestilling av hytter i velferden

Nå kan du gjøre hytten tilgjengelig for andre og unngå betaling for ubenyttet hytte!

Ekofisk-Komiteens representanter i velferden har nå, sammen med velferdskoordinator, fått til en løsning med ekstern leverandør av hyttetrekksystemet. Løsningen har vært etterlyst av våre medlemmer i lang tid, da det tidligere kun har vært mulig å utsette ankomst, noe som har vært uheldig for utnyttelsesgraden av hyttene.

Ansatte kan nå endre både ankomst og avreisedager for alle hytter i Norge. Dermed kan ansatte også avbryte opphold. Dette vil bidra til at det vil bli større mulighet for å «plukke» hytter som andre ansatte har reist hjem fra. I tillegg er det laget et redigeringsikon i menypunkt ‘4. Mine søknader’ som gjør at ansatte ikke er avhengig av å lese e-post for å finne linken (tidligere var dette eneste løsning for å «utsette ankomst»).

Man kan logge inn på hyttetrekk både fra mobil, nettbrett og PC, man kan også foreta endringer fra hvor som helst og når som helst. Dersom du gjør hytten tilgjengelig, og andre plukker den, slipper du å betale!

Husk å sette deg inn i velferdens regler for bruk av hyttene.

august 23, 2018

Kontrollromstillegg for hele feltet

Fra 1. oktober vil alle prosessteknikere som arbeider i et kontrollrom få kontrollromstillegg. Timelønnede kontrollromskoordinatorer får i tillegg et månedlig koordinatortillegg.

Som vi skrev etter årets lønnsoppgjør var vi svært misfornøyde med at vi ikke fikk innfridd våre krav om kontrollroms- og koordinatortillegg for operatører i kontrollrommene på feltet. Vi har gjennom sommeren jobbet opp mot bedriften for å få dette på plass. Vi er nå svært fornøyde med å kunne annonsere at vi har kommet frem til en avtale med følgende resultat:

EKOJ:
Kontrollromstillegget økes fra 65% til 75% av timelønn i S0-9 pr. arbeidet skift.

ELDS, EKOK/B, ELDB og Reisecrew:
Det innføres kontrollromstillegg på 50% av timelønn i S0-9 pr. arbeidet skift. 
I tillegg til dette vil kontrollromskoordinatorene på Eko K/B og EldB få et månedlig kontrollromskoordinatortillegg på kr 1000,-.

august 17, 2018

Pensjonsrådgivning

Visste du at du som Industri Energi medlem kan få ekspertrådgivning til svært lav pris?

Å gå av med pensjon er en av de siste store avgjørelsene man tar i arbeidslivet. Det valget man tar, får konsekvenser for resten av livet.

Det kan være lurt å tenke gjennom:

 • Når vil du bli pensjonist på heltid?
 • Ønsker du å jobbe ved siden av pensjon?

Få hjelp til å planlegge pensjonen din

For å hjelpe deg med å finne ut hvor mye du kan få i pensjon og når det er best for deg å gå av, tilbyr Industri Energi deg pensjonsplanlegging fra ekspertene i Tredjepart.

Tilbudet gjelder for deg som i løpet av året fyller 57 år og opp til 67 år.

Les mer om avtalen med Tredjepart her

august 13, 2018

Industri Energi-artikkel om NDT i ConocoPhillips

ConocoPhillips er en ledestjerne for resten av bransjen, med stor grad av faste ansettelser, istedenfor outscourcing av arbeidsoppgaver. Slik burde det vært i alle oljeselskapene, sier fungerende leder i Inspektoratet i Industri Energi, Bjørn Erik Poppe Thorsen. Slik omtales NDT-avdelingen i selskapet i en artikkel på forbundets nettsider.

Industri Energi ønsker å sette fokus på faste ansettelser og et organisert arbeidsliv. NDT-bransjen er mange andre steder preget av stor andel innleie, manglende tariffavtaler og lav organisasjonsgrad.

“-For oss som fagforening er det viktig at folkene som har kontroll med integriteten på installasjonen føler trygghet i forhold i jobbene sine. For oss er det viktig at disse folkene er organisert og føler seg trygge i arbeidsforholdene sine. Da kan også alle vi andre føle oss trygge, sier Birkeland.”

Les hele artikkelen her: https://www.industrienergi.no/nyheter/ndt-er-avgjorende-for-pa-sikre-plattformenes-integritet-og-folks-trygghet/

juni 20, 2018

Enighet i det lokale lønnsoppgjøret

Ekofisk-Komiteen er godt fornøyd med årets lønnsoppgjør som gir et godt generelt tillegg til alle grupper. Grupper som ikke deltok når vi tidligere i år fikk utvidet karriereløpet for fagarbeidere til S0 blir kompensert for dette i årets lønnsoppgjør. Vi har også fått fjernet 2-4 trekket for ansatte i grad 15+.

Tariffert

Oppgjøret er gjeldene fra 1.6.2018.

Vi krevde et løft for alle HLOer på feltet, noe som i denne omgang resulterte i åpning av S1 lønnsklassen for HLOer på Ekofisk Lima.

Vi krevde også at kontrollromstillegget skulle økes og gjøres gjeldene for alle som har sitt arbeide i kontrollrommene på hele feltet, samt at kontrollromskoordinatorene på Ekofisk Kilo og Eldfisk Bravo må kompenseres for det ekstra ansvar som påligger disse stillingene. Bedriften avslo disse kravene, men vi gir ikke opp kampen for dette og vil jobbe videre for å få det på plass.

Årets oppgjør innebærer et generelt tillegg på 22.000,- til alle ansatte på operatøravtalen, lønnsklassene S3 og S4 får i tillegg 3.000,- på matrisen.

Justeringer av skift og helligdagsgodtgjørelsene ble avtalt i det sentrale oppgjøret:

 • Skift/natt-tillegget og tillegget ved behov for konferansetid justeres med 4,- kr til henholdsvis 73,50 og 93,50 per time.
 • Helligdagsgodtgjørelsen økes med 75,- til 1975,-.

Individuelt avlønnede

Oppgjøret er gjeldene fra 1.7.2018.

2-4 trekket fjernes, dette finansieres ved at ansatte som har dette trekket i dag ikke blir lønnsjustert i årets oppgjør samt at 1,5% trekkes fra neste års oppgjør.

Tabellen som viser prosentsatsene for de ulike soner og grupper ligger på vår Facebook gruppe

Se tabell

Hvis du er på ConocoPhillips intranett kan du også finne matrisen her:

Les artikkel om lønnsoppgjøret på The Mark

juni 7, 2018

TV valgresultater

Da har valgkomiteen avsluttet sitt arbeid og resultatene for årets tillitsvalgtvalg er klare.

Ekofisk-Komiteen Land

Ståle Skretting
Leiv Harry Dale
Hans Winkels
Bjørn Roar Tollefsen
Thor Inge Lindgren
Anne Berit Kobbeltvedt
Sølvi B. Tytlandsvik
Einar Lind
Nina Førli
Anne Gry Westlye
Martha Knarrum Berget

Vara:
Freddy Bloemheuvel
Dagfinn Opsal

 

Ekofisk-Komiteen Nepco

Tone-Lise Håland
Bjarne Markus Jonassen
Anne Ramm Salbu
Asbjørn Søbye

Vara:
Kim Stian Kolnes
Lars Nag

 

Ekofisk kompleks automasjon

TV:
Petter Gausel
Daniel Totland
Rune Ørnhaug

VTV:
Atle Groven
Arve Sten Jacobsen
Dag Jensen
Oskar Ydstebø

 

Ekofisk kompleks elektro

TV:
Harald Ims
Janett Nekkøy
Oddbjørn Nilsen

VTV:
Timothy R. Hansen
Katrine Knutsen

 

Ekofisk kompleks logistikk

TV:
Tor Einar Aas
Ronny Egelandsdal Stokkeland
Finn Strand

VTV:
Edvard Gissinger
Roger S Handeland

 

Ekofisk kompleks mekanisk

TV:
Jarle Bleie
Håvard Lande
Trond Sverre Maal

VTV:
Tormod Gagnat

 

Ekofisk kompleks prosess

TV:
Fredrik Dahl
Eirik Hamre
Morten Johannesen

VTV:
Magrete Gil
Marius Alexsander Hoff
Anne Kristine Våg

 

Ekofisk kompleks produksjon

TV:
Preben Dammen
Trond Tidemann Haugbjørg
Glenn Sæthre

VTV:
Vegar Rye
Bjørn Inge Vigre

 

Eldfisk kompleks

TV:
Tor Espen Grevle
Håvard Nesse
Nils Kjetil Torvik

VTV:
Aleksander Hagelund.
Håkon Haugan
Knut Jonny Lauvås
Jarle Øvsthus

 

Eldfisk Bravo

TV:
Lars Helge Løland
Jon Hofsmo Stapnes
Inge Øglend

VTV:
Jon Kambestad
Roger Kvalheim
Trond Hjelle Volden

 

Ekofisk Kilo/Bravo

TV:
Nils H Eikeland
Kenneth Nordbø
Jan Jørgen Skarpeid

VTV:
Jan Ove Haugen
Tian Markus Evanger Kanyi.
Bjørn Olav Omholt
Knut Leo Strømme

 

SV Mekanisk

TV:
Jim Brandsø
Roald Eie
Svein Arne Sjursen

VTV:
Tor Egil Berglund
Marius Svanevik Markussen

 

SV El/Aut

TV:
Bjørnar Berger
Niels Petter Johansson
Svein Arne Rasmussen

VTV:
Lars Åge Førland
Odd Sørdalen
Aleksander Winther

 

Inspeksjonsavdelingen

TV:
Lars Harald Abotnes
Espen Indergaard
Arve Tverråmo

VTV:
Jostein Taksdal

 

Reisemannskap

TV:
Jan Fredheim
Bjørn Olav Kaland
Odd Magne Østhus

VTV:
Asbjørn Andersen
Terje Sandsmark

mai 28, 2018

Nye ID krav på heliport

Oppklaring: Det er kommunisert ut at det kun er nyere type sertifikat som er gyldig legitimasjon på heliporten. Ekofisk-Komiteen har derimot gjort en avtale med bedriften om at alle gyldige førekort er godkjent legitimasjon for ConocoPhillips ansatte. Gyldig pass er selvsagt også godkjent legitimasjon.

Gyldig legitimasjon på heliporten vil altså være:

 • Gyldig pass
 • Gyldig førerkort
 • Gyldig tjenestebevis politiet/forsvaret

Skulle våre medlemmer få problemer med utreise ta kontakt med Ekofisk-Komiteen umiddelbart.

 

Sjekk om ditt førerkort er gyldig:

https://www.vegvesen.no/forerkort/har-forerkort/gyldig-forerkort-i-norge

mai 17, 2018

Kransenedlegging

Tradisjon tro la Ekofisk-Komiteen og ConocoPhillips ned en krans på Alexander L. Kielland monumentet i Hafrsfjord på nasjonaldagen. Dette for å minnes våre kollegaer som måtte betale den aller høyeste prisen da den tragiske ulykken rammet oss i 1980.

Kielland-ulykken inntraff 27. mars 1980 da plattformen veltet, hendelsen har preget sikkerhetsarbeidet på norsk sokkel. Ulykken var den verste i Nordsjøen på norsk område siden den andre verdenskrig. Av 212 personer om bord omkom 123, deriblant 23 britiske. Av de 123 omkomne ble 87 funnet mens 36 forble savnet. Etter snuingen i 1983 ble ytterligere seks av de 36 savnede funnet.

Den årlige markeringen på 17. mai er viktig for å minne oss alle om at vi aldri må glemme.

 

 

mai 8, 2018

Usannheter

Fagforeningen Lederne i ConocoPhillips har i forbindelse med lønnsoppgjøret sendt ut en e-post med falske påstander om Industri Energi til alle sine medlemmer. Vi er svært skuffet over at Lederne legger seg på en slik linje.

Det hevdes i e-posten fra Lederne til sine medlemmer at “Og nok en gang uttalte Industri Energi at de ikke prioriterer skiftarbeidere, da det blant deres organiserte ikke er et flertall som går skift.”

Denne påstanden er usann, og vi kan ikke se hvordan det skal tjene nattskiftarbeidere i ConocoPhillips at Lederne kommer med falske påstander om Industri Energi som, gjennom Ekofisk-Komiteen, organiserer flest nattskiftarbeidere i ConocoPhillips.

Fakta er at Industri Energis delegasjon enstemmig stillte seg bak kravet Ekofisk-Komiteen hadde med seg inn i forhandlingene, nemlig et historisk løft av skifttilleggene med 10 kr. Dette resulterte i en betydelig økning på 4 kr. Vi skulle gjerne sett en større økning, men uten streikevirkemiddelet, som kun Lederne hadde i årets forhandlinger, er vi allikevel godt fornøyd med resultatet. Det som forundrer oss er at Lederne kommuniserer oppgjøret og økningen av skifttillegget som godt, samtidig som de peker på Industri Energi og kommer med falske påstander om at resultatet kunne vært bedre om vi hadde prioritert annerledes.

LO og Industri Energi sikret i årets oppgjør at AFP ble reddet, dette var en svært viktig sak, og bakgrunnen for at LO valgte å kjøre et samordnet oppgjør og at streikretten ble forvaltet sentralt. At Lederne valgte å akseptere tilbudet fra Norsk olje og gass, og ikke gikk til streik for et høyere nattskifttillegg, må de selv ta ansvar for.

mai 3, 2018

Enighet i sentrale lønnsforhandlinger

Industri Energi og Norsk olje og gass ble i natt enige om reguleringene av operatøravtalen. Ekofisk-Komiteen vil nå ta med seg resultatet fra de sentrale forhandlingene som grunnlag for lokale forhandlinger 19. og 20. juni.

Årets lønnsoppgjør ble kjørt som et samordna oppgjør der LO forhandla på vegne av alle LO forbund med NHO som motpart. Det viktigste kravet i årets oppgjør var å beholde og forbedre AFP, økt kjøpekraft, reise kost og losji bestemmelsene i Industrioverenskomsten samt forbedret OTP.

Medlemmene stemte et soleklart ja til det sentrale forhandlingsresultatet og ramma på 2,8% la grunnlaget for forhandlingene mellom Industri Energi og Norsk olje og gass.

Betydelig økning av skift-/nattillegg

Industri Energi krevde et betydelig løft for natt og skift med konferansetid, resultatet er at begge økes med 4 kroner til henholdsvis 73,50 og 93,50 kroner.

Grunnlag for lokale forhandlinger

Matrisene i operatøravtalen økes med 16.200,-.

Helligdagsgodtgjørelse

Helligdagsgodgjørelsen økes med 75,- kroner til 1975,- kroner per dag.

Utvalgsarbeid

Det er videre enighet om at det skal nedsettes et partssamensatt utvalg som skal se på utvikling av operatøravtalen i lys av nye samarbeids- og driftsformer.

 

Det blir lokale forhandlinger mellom Ekofisk-Komiteen og ConocoPhillips for både Operatøravtalen (Timelønna offshore) og Bransjeavtalen (Individuelt avlønna) 19. og 20. juni.

mai 25, 2018

TV valget er avsluttet

Tillitsvalgtvalget er nå avsluttet. Valgkomiteen vil møtes neste uke for å gå gjennom resultatene.

Går alt etter planen er valgresultatet klart for publisering i løpet av neste uke og det vil bli kjent hvem som skal være våre tillitsvalgte for den neste 2 års perioden. Når tillitsvalgresultatene foreligger vil Ekofisk-Komiteen gå gjennom de og utpeke nye verneombud for den samme periode.

april 25, 2018

Mobiltelefon tillates offshore fra 1. mai

Ekofisk-Komiteen har i mange år jobbet for at mobiltelefon skal tillates medbrakt offshore, på slutten av fjoråret fikk vi gjennomslag for dette kravet.

Vi har deltatt i en arbeidsgruppe som har jobbet fram retningslinjer for hvordan implementeringen skal håndteres. Det er nå avklart at mobiltelefoner kan medbringes til våre installasjoner fra og med 1. mai.

Det er reviderte utgaver av prosedyrene 3603 og 4291 som vil være styrende.

april 18, 2018

Ekofisk-Komiteens styre anbefaler å stemme ja

I disse dager sendes resultatet fra LO-NHO-oppgjøret ut til dere medlemmer på uravstemning. Det betyr at det er dere som skal bestemme om dere vil godta meklingsresultatet eller ikke. Vi oppfordrer alle til å stemme ja. Man kan stemme via Min side, eller ved å svare på SMS som ble sendt ut i går tirsdag 17.4.

Uravstemningen blir gjennomført elektronisk, og det er to måter man kan stemme på:

– Ved å svare på en SMS som sendes ut i løpet av tirsdag 17.04.
eller
– Ved å gå inn på Min side, logge seg inn og stemme der.

Uravstemningen starter tirsdag 17.04 og avsluttes 26.04 klokken 12:00.

Alle registrerte medlemmer med stemmerett som har fått en SMS om uravstemning kan stemme ved å svare på meldingen. Eller man kan stemme via Min side.

Har man derimot ikke fått SMS (vi har ikke telefonnummer til alle) må man stemme via Min side. På Min side logger du deg inn ved å skrive følgende informasjon inn i de to feltene på innloggingssiden:

E-postadresse eller medlemsnummer
Fødselsdato (ddmmåå)

De viktigste resultatene er:

• En forbedret AFP-ordning
• Enighet om målene for en ny, framtidig AFP
• Slitertillegg
• Økt kjøpekraft for alle
• Særskilte lav- og likelønnstillegg
• Tiltak mot sosial dumping

Forbundet har også laget en egen samleside nyhetsartikler som har blitt skrevet om oppgjøret. Her kan du finne mer informasjon om de ulike kravene og resultatene.

Forbundets anbefaling: Stem JA for bedre AFP og økt lønn

Søndag 8. april ble vi enige med arbeidsgiverne om et meklingsresultat på LO-NHO-området. Nå er det dere – medlemmene våre, som skal si deres mening og bestemme oppgjørets endelige utfall. Jeg oppfordrer dere til å bruke stemmeretten!

Industri Energi sitt forbundsstyre har enstemmig vedtatt å anbefale medlemmene å stemme JA. LOs forhandlingsutvalg, hvor alle forbundene var representert, anbefaler også å stemme ja.

Det er mange gode grunner til at vi anbefaler medlemmene våre å stemme ja. Spesielt fornøyd er jeg med det vi har fått til innen AFP og pensjon, og da særlig tiltakene for å sikre sliterne i arbeidslivet. Det er og gjort viktige forbedringer i kampen mot sosial dumping.

Det er også veldig viktig at vi har fått gjennomslag for kravet om økt lønn, med et generelt tillegg til alle – og ikke minst et godt lavlønnstillegg som omfatter våre medlemmer på overenskomstene for vaskerier og renserier og for glass og keramisk industri. Vi skulle gjerne sett at dette tillegget også omfattet enkeltbedrifter på andre overenskomster vi vet ligger under 90 prosent av industrisnittet, men det lot seg ikke gjøre i dette oppgjøret. Vi kommer tilbake til dette.

Gjennom oppgjøret har vi i stor grad har fått gjennomslag for kravene våre. For det som vi vet er viktig for medlemmene våre. Vår klare anbefaling er derfor: STEM JA!

Frode Alfheim

Forbundsleder, Industri Energi

april 27, 2018

Støtte til tidligere ansatte i Norse Production

Tirsdag denne uken vedtok en enstemmig samarbeidskomitè for operatør i Industri Energi en støtteerklæring for de tidligere ansatte i Norse Production. Sekkingstad AS bedriver systematisk fagforeningsknusing for å kunne fortsette sin underbetaling og forskjellsbehandling av utenlandske arbeidere. Vi krever svar fra samtlige politiske partier, er dette akseptabelt?

Støtteerklæring til tidligere ansatte i Norse Production fra Industri Energi Operatør.

Industri Energi Operatør er en samarbeidskomite på tvers av fagforeninger i operatørselskapene på norsk sokkel. Industri Energi Operatør representerer ca 6500 medlemmer.

Kort om situasjonen:
Etter en streik som varte i overkant av fire uker, vant de tillitsvalgte i Norse Production fram med kravet sitt om tariffavtale. Dette etter massiv støtte fra resten av LO familien. Selskapet Norse Production er et underselskap av Sekkingstad AS, som bare omfatter de ansatte. Tidligere var produksjon, verdier og ansatte i samme selskap (Sekkingstad AS), men etter et omfattende arbeid sammen med konsulentselskapet PWC, ble det opprettet et eget selskap (Norse Production), der folkene ble ansatt. Dette for å kunne omgå vikarbyrådirektivet og fortsette med forskjellsbehandling mellom ansatte.

De ansatte i Norse Production gikk deretter til streik og fikk til slutt tariffavtale i det nye selskapet også. For noen uker siden ble det kjent at Norse Production nå har slått seg konkurs. Ledelsen begrunner det med varsel om ny streik (hovedoppgjøret LO – NHO), krav om overtidsbetaling og “samarbeidsproblemer” mellom organiserte og uorganiserte.

Denne begrunnelsen faller på sin egen urimelighet da produksjonen gikk under forrige streik (ved hjelp av det vi kaller streikebryteri). Den utestående lønnen til de ansatte er ikke utbetalt, og en «mulig streik i fremtiden» er det ingen andre bedrifter som har lidd tap fra.

I tillegg er det nå klart at det er opprettet et nytt selskap med nytt navn, og helt lik funksjon som Norse Production. Ansatte som IKKE var organisert har fått jobben sin tilbake i dette selskapet.

Ansatte som var organiserte og tillitsvalgte er bevisst forbigått.

Det kan virke som om alt Sekkingstad AS har gjort, er gjort innenfor loven, med hjelp fra konsulentselskapet PWC.

 • Industri Energi Operatør mener at vi ikke kan være bekjent av denne måten å omgå lovverket og trepartssamarbeidet på. Dette er fagforeningsknusing og kynisk utnyttelse av arbeidsfolk.

 • Industri Energi Operatør mener at hele LO familien må stå sammen og vise at vi ikke tolererer dette.

 • Vi krever svar fra samtlige politiske partier: er det slik dere ønsker at arbeidstakere og arbeidslivet i Norge skal behandles og organiseres?

april 5, 2018

Valg av tillitsvalgte er i gang

Det ble i kveld (5.4.2018) sendt ut e-post til alle Ekofisk-Komiteens medlemmer med en unik SharePoint link for å stemme på tillitsvalgte i den gruppen medlemmet tilhører.

Det er viktig at alle leser informasjonen om avstemmingen nøye.

Mener du at du ikke er i rett avdeling så tar du kontakt med valgkomiteen.

Får du kunnskap om at noen av våre medlemmer ikke har mottatt mailen be også de om å ta
kontakt med valgkomiteen.

Valget varer i 42 dager til 18. Mai.

 

Oddbjørn Nilsen
Leder valgkomitèen
957 92 952
oddbjoern.nilsen@conocophillips.com

 

 

mars 23, 2018

Valg av nye tillitsvalgte

Etter påske er det klart for valg av nye tillitsvalgte. Det har vært en del tekniske utfordringer med å få det elektroniske valget til å fungere i år, derfor blir oppstarten av valget litt forsinket, vi regner nå med at utfordringene er løst og at valget kan starte opp nokså snart etter påskeferien.

Valget vil som tidligere år foregå elektronisk, vi kjører valget samtidig for alle våre 3 grupperinger (timelønna, landansatte og nepco).

Det enkelte medlem vil få tilsendt en link til valget for sin gruppering/plattform/faggruppe og får mulighet til å stemme på det antall tillitsvalgte som skal velges for den grupperingen.

Mer spesifikk informasjon om selve gjennomføringen av valget vil bli sendt ut sammen med linken når valget er satt i gang.

mars 14, 2018

Ja til trygge industriarbeidsplasser – nei til ACER

Et enstemmig årsmøte i Ekofisk-Komiteen stiller seg solidarisk med en samlet fagbevegelse, og mener at Stortinget må si nei til Acer, og at saken krever 3/4 flertall. Årsmøte krever også stopp i byggingen av nye utenlandskabler.

Regjeringen har foreslått å overføre nasjonal myndighet over energipolitikken til EU. Det foreslås å innlemme EUs «tredje energipakke» i EØS-avtalen, og tillate EUs energibyrå, ACER, å treffe bindende vedtak over norsk energipolitikk.
En konkurransedyktig, miljøvennlig og kraftforedlende industri er avgjørende for industrinasjonen Norge. Industriarbeidsplasser kjennetegnes av høy grad av fagorganisering og utgjør en del av grunnfjellet for den norske modellen. Flere eksportkabler fra Norge til utlandet vil medføre økte kraftpriser i Norge. Dette vil frata den kraftforedlende industrien et viktig konkurransefortrinn og kan sette arbeidsplasser i fare. Redusert lønnsomhet vil legge økt press på lønns- og arbeidsvilkårene i industrien.

Ekofisk-Komiteen:
– er imot norsk tilknytting til ACER.
– mener at Stortinget må stoppe bygging av flere strømkabler til utlandet.
– mener at denne saken må behandles etter Grunnloven §115 og derfor krever 3/4 flertall i Stortinget.

mars 9, 2018

Klart for årets lønnsoppgjør

LO og NHO er enige om å kjøre årets lønnsoppgjør som et samordna oppgjør, det betyr at LO leder forhandlingene på vegne av Industri Energi og de andre forbundene. Det betyr også at streikemakten er overlatt til LO sentralt.

Den store styrken ved en slik forhandlingsform, er at veldig mange som står samlet bak kravene.Nesten en million medlemmer står bak våre felles hovedkrav. Industri Energi har sammen med de andre LO-forbundene blitt enige om fire hovedkrav til årets oppgjør. I tillegg til AFP, handler de om økt kjøpekraft, tjenestepensjon og kompensasjonsordninger som er viktige for å sikre et seriøst arbeidsliv.

Videre er det viktig å merke seg at dette samordnede oppgjøret også inneholder såkalte «forbundsvise sløyfer» underveis.

Mandag 12. mars overleveres kravene fra LO til NHO. Tirsdag 13. mars diskuterers og avklareres rammene for de forbundsvise sløyfene.

– Disse sløyfeforhandlingene skal foregå i perioden fra 14. til 20. mars, så dette kommer til å bli svært hektiske forhandlinger, sier Asle Reime, som leder Industri Energi sin forhandlingsavdeling.

Forbundstyret har satt ned et felles forhandlingsutvalg fra Industri Energi som skal forhandle med Norsk olje og gass 14. mars (eventuelt også søndag 18. mars hvis det er behov). Forbundstyreleder Frode Alfheim vil lede forhandlingene og leder av Ekofisk-Komiteen, Eirik Birkeland, er en del av forhandlingsutvalget.

Siden operatøravtalen er en normallønnsavtale (dog med lokale lønnsmatriser i de forskjellige operatørselskapene) skal det i tillegg forhandles som vanlig på denne 2. – 4. mai uten streikerett.

Det vil bli avholdt lokale forhandlinger mellom ConocoPhillips og Ekofisk-Komiteen på både Bransjeavtalen (individuelt avlønnede) og Operatøravtalen (timelønnede) etter dette.

mars 6, 2018

Markering mot midlertidige ansettelser på heliporten

Fredag 9. mars arrangerer Fellesforbundet i Kaefer Energy en markering mot midlertidige ansettelser på heliporten. Markeringen finner sted på Sola Heliport mellom kl 9:00 og 13:00.

Ekofisk-Komiteen stiller med fane og oppfordrer alle våre medlemmer i Stavangerområde til å møte opp og støtte denne viktige saken. Brutaliseringen av norsk arbeidsliv skjer med enorm hastighet, mange av våre kollegaer i nordsjøen er nå ansatt på 14 dagers kontrakter tur for tur, kontraktene signeres på heliporten og oppsigelsen ligger i samme konvolutt.

Dette må stoppes før det er for sent!

Sammen er vi sterke!

mars 2, 2018

Årets samarbeidsmøter

Eldfisk kompleksets tillitsvalgte var denne uken i Tananger sammen med plattformledelsen og ledelsen i Ekofisk-Komiteen. Dette møtet var det siste av totalt 4 samarbeidsmøter mellom vernetjenesten og plattformledelsen.

Det er i år 10 år siden vi avholdt de første samarbeidsmøtene i dette formatet med årlige samlinger på land. Dag 1 møtes arbeidstakersiden, på kvelden møtes vi uformelt sammen med bedriftsledelsen, dag 2 er den formelle delen av møtet. Vi går gjennom forpliktelser inngått på forrige års møte, evaluerer samarbeidet og samrbeidsformer samt prioriterer og forplikter oss til hvilke saker som er viktigst for det kommende året.

Årets møter bærer preg av at samarbeidet i det store bildet fungerer godt.

februar 23, 2018

MOB båt beredskap

Denne uken sendte Ekofisk-Komiteen melding til driftsledelsen, der det ble kommunisert en klar forventning fra vår side om at MOB båt beredskapen holdes uendret inntil eventuelle endringer er godkjent.

Endringer i MOB beredskap skal godkjennes av Ptil, og arbeidstakerrepresentant skal være med i arbeidet mot en slik endring. Dette ble tydelig kommunisert fra Petroleumstilsynet (Ptil), og referatført, i møte mellom Industri Energi og Ptil i desember 2017.

Vi går ut i fra at bedriften forholder seg til dette, vi har allerede fått bekreftet at MOB båt beredskap vil være på plass ifbm med bemmaning av Tor.

februar 16, 2018

Mat ved helikopterforsinkelse

Operatøravtalen § 15.2 slår fast at det skal serveres måltider etter gitte satser og tider ved helikopterforsinkelser. Dette har i mange år vært løst gjennom at en har fått utdelt matkuponger på Sola etter en oppsatt tabell. Vi har nå kommet til enighet med bedriften om en ny refusjonsordning på lønnsutbetalingen.

Systemet med matkuponger har svært ofte bydd på utfordringer og våre medlemmer har gjentatte ganger opplevd å få matkupongene for seint, blitt stående i matkø eller komt til en kiosk som er tom for mat. Ekofisk-Komiteen startet derfor forhandlinger med bedriften med krav om å få til en bedre løsning på denne utfordringen.

Siden Solberg-regjeringen 1. januar i år i tillegg innførte skatt på mat for alle pendlere, og andre som reiser i jobbsammenheng, krevde Ekofisk-Komiteen også at beløpene som utbetales ved helikopterforsinkelser måtte økes betydelig. Beløpene skal kompensere for at det ikke serveres mat iht. tariffavtalen, og må derfor være av en størrelse som gjør at man faktisk får et måltid til den prisen.

Så lenge det blir utbetalt en refusjon, og ikke servert et fysisk måltid, skal det heller ikke trekkes i diett for reisende som måtte ha krav på dette.

Avtalen er gjeldene fra og med 1. mars.

Bedriften vil sende ut informasjon om hvordan det i praksis skal førest på timelister.

februar 15, 2018

S0 åpnes for alle fagarbeidere

Ekofisk-Komiteen og bedriften har inngått en avtale som åpner for at fagarbeidere kan rullere til lønnsklasse S0. Virkning vil være fra første rullering ved årsskiftet 2018/2019, da vil fagarbeidere som er innplassert i S1-9 rulleres til S0-8.

Ekofisk-Komiteen er svært fornøyd med å ha kommet til enighet med bedriften angående ansiennitetsopprykk til S0. Det har vært et langsiktig mål for Ekofisk-Komiteen å løfte våre dyktige fagarbeidere opp i det høyeste lønnstrinnet for tariffert personell.

Vi har gjennom årene løftet enkelte faggrupper opp i lønnsklassen, dette har vært små skritt på veien mot resultatet vi kan presentere nå.

Ekofisk-Komiteens lønnsstrategi ligger fast også fremover, sammen er vi sterke!

februar 9, 2018

Scandic Airport for 07:00 flight

Etter lang tids arbeid mot bedriften fikk Ekofisk-Komiteen denne uken på plass en avtale som gir åpning for at offshoreansatte som har 07:00 flight og har godkjent hotellovernatting i sin reiseplan kan velge å bo på Scandic Airport Hotel på Sola.

En ting er at medlemmer med 07:00 flight må møte opp til innsjekk på heliport kl 06:00, en time før ordinær arbeidsstart. Når bedriften på toppen av dette velger å være firkantet angående valg av hotell, skaper dette stor frustrasjon for de som blir rammet. Det har opplevdes meningsløst at man skulle tvinges til å bo på Choice hoteller et stykke fra heliporten, konsekvensen av dette var at man måtte stå enda tidligere opp, i tillegg til at bedriften fikk en drosjeregning på toppen av hotellovernattingen, da oppsatt shuttelbuss ikke korresponderte med innsjekkstidspunktet.

Ekofisk-Komiteen har diskutert denne saken i utallige møter med bedriften før vi denne uken, etter kraftig press, endelig fikk bedriften til å innse urimeligheten i ordningen.

Siden før jul har vi hatt en midlertidig enighet om åpning for å bo på Scandic, denne ordningen er nå sikret videreført gjennom protokoll mellom ConocoPhillips og Ekofisk-Komiteen.

mars 16, 2018

Vellykket årsmøte

Tirsdag og onsdag denne uken gjennomførte vi vårt årsmøte. Mange gode vedtak og engasjerte tillitsvalgte fra hav og land gjorde sitt til at det ble to trivelige dager.

I tillegg til å vedta handlingsprogram, årsberetning, regnskap og budsjett vedtok årsmøte mange av de innkomne sakene i tråd med styrets innstilling.

Noen av sakene det ble gjort postive vedtak i var blant annet:

 • Videreføring av Ekofisk-Komiteens lønnstrategi.
 • Jobbe for økning av nattskifttillegg
 • Opprette egen tillitsvalgt for SV Automasjon
 • Jobbe for å øke studiestøtte
 • Jobbe for å øke støtte til synskorrigering og brilleinnfatning.

Det ble også vedtatt en resolusjon mot EUs energibyrå, ACER og nye utenlandskabler. Den kan du lese her…

Nestleder i Industri Energi, Lill-Heidi Bakkerud, holdt et engasjerende innlegg om bransjeutfordringer til årsmøtets åpne del der også ledelsen i ConocoPhillips deltok.


Også i år stillte bedriftsledelsen opp for å svare på spørsmål fra salen. Våre tillitsvalgte hade mange gode spørsmål, noen ble svart på direkten, andre ble det lovet å oppfølging.

 

januar 26, 2018

Ingen ufrivillig avgang for Ekofisk-Komiteen sine medlemmer

Et prosjektteam har fått i oppdrag å gjennomgå driftorganisasjonen offshore.  Målet er å tilpasse organisasjonstrukturen og bemanning til ny offshore infrastruktur etter ferdigstillelse av nye plattformer og redusert aktivitetsnivå. Det er en uttrykt målsettingen å komme til to bemannede driftssentra så raskt som mulig, og dette arbeidet vil være første steg i den retning.

Ekofisk-Komiteen har fra første stund gjort det klart at vi ikke vil akseptere noen ufrivillig avgang for våre medlemmer. Dere vil se av kommunikasjonen på The Mark i løpet av dagen at bedriften har tatt dette til etterretning, noe vi er svært fornøyd med.

Ekofisk-Komiteen vil være representert i arbeidet på fulltid med styremedlem/HVO Anbjørn Lærdal, i tillegg vil nestleder Geir T. Stengårdsbakken delta i styringskomiteen.

Bedriften viser til prognoser for tiden etter 2021, hvor fallende olje- og gassproduksjon i Ekofisk-området vil kunne medføre redusert konkurransedyktighet. Selskapet kommuniserer at de ønsker å ligge i forkant av dette og gjennomfører derfor denne prosessen nå.

Målet er langsiktige lønnsomme arbeidsplasser gjennom tilpasning av organisasjonsstrukturen og økt effektivitet. I mandatet for prosjektteamet inngår også å se på organisering og bemanning av onshore driftstøtte.

En anbefaling fra prosjektteamet er ventet i løpet av april.

januar 19, 2018

Medlemsmøte landansatte

Det blir medlemsmøte for medlemmer i Ekofisk-Komiteen Land, onsdag 24. januar i Auditoriet

Vi har gleden av å invitere til medlemsmøte for Ekofisk-Komiteens medlemmer onsdag 24. januar. Foruten generell oppdatering og informasjon, blir hovedtemaet denne gang forsikringer i bedrift og forening. Hans Winkels gir informasjon, og deler samtidig fra egne erfaringer med bruk av forsikringene.

Tid: 10:00 – 11:00

Agenda:
• Informasjon fra Ekofisk-Komiteen
• Spørsmål og svar
• Forsikringer v/Hans Winkels

januar 12, 2018

Mobiltelefon på Ekofisk

Ekofisk-Komiteen har fått gjennomslag for at det skal bli tillatt å medbringe din private mobiltelefon offshore.

Det har vært et ønske fra våre medlemmer i lang tid å kunne medbringe mobiltelefon til ConocoPhillips installasjoner. Det skal nå settes ned en arbeidsgruppe som skal avklare det praktiske rundt det å medbringe mobiltelefon offshore, Ekofisk-Komiteen vil være en del av denne arbeidsgruppen.

Det er foreløpig ikke satt en dato for ikraftredelse av de nye retningslinjene for mobiltelfon offshore.

januar 10, 2018

Årsmøteforslag

Siste frist for innsending av forslag til Ekofisk-Komiteens årsmøte 2018 er mandag 22. januar.

Styret behandler innkomne forslag på styremøte 23. januar, det er derfor svært viktig at fristen overholdes. Forslag som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet på årets årsmøte.

Årsmøte avholdes på Quality Airport Hotel Sola 13. – 14. mars 2018.

Innkalling og sakspapirer sendes ut så snart det er klart.

januar 5, 2018

Redusert arbeidstid for småbarnsforeldre offshore

I februar i fjor klaget vi inn 2 saker til Arbeidstilsynets Tvisteløsningsnemd. Vi fikk fullt medhold. Sakene omhandlet 2 elektrikere som ønsket å redusere sin arbeidstid til 50% for en periode begrunnet i behovet for omsorg for barn under 10 år.

Vi fikk fullt gjennomslag for vårt syn, nemlig  at det ville være urimelig om ikke oljeseselskaper skulle måtte forholde seg til Arbeidsmiljølovens bestemmelser om redusert arbeidstid på samme måte som en bedrift på land.

Til Arbeidsmiljølovens bestemmelser om dette kommenterer Tvisteløsningsnemda:

“Arbeidsmiljøloven § 10-2 (4) fastsetter at arbeidstaker som har fylt 62 år eller som av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for å få redusert sin arbeidstid, har rett til dette dersom arbeidstidsreduksjonen kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten. Alternativet “andre vektige velferdsgrunner” tar i første rekke sikte på å imøtekomme foreldres ønske om mer tid til samvær med små barn eller behov som følge av problemer med å skaffe barnepass i arbeidstiden. I henhold til lovens forarbeider anses foreldre med barn under 10 år å ha behov for å få redusert sin arbeidstid, dersom de ber om dette. De trenger ikke å begrunne behovet nærmere.”

Tvisteløsningsnemda avslår videre at ulempene vil være vesentlige for arbeidsgiver:

“Nemnda har kommet til at redusert arbeidstid i tråd med As søknad ikke vil være til vesentlig ulempe for arbeidsgiver.”

At to kollegaer tilrettelegger for bedriften slik at de tilsammen fyller 100% stilling blir sett på som positivt, men ikke avgjørende for konklusjonen:

“I vurderingen av betydningen av at en annen kollega har søkt tilsvarende arbeidstidsreduksjon finner nemnda heller ikke konkrete holdepunkter for at redusert arbeidstid for A og hennes kollega ikke kan gjennomføres i samme periode. For det tilfelle at A og hennes kollega til sammen dekker en full stilling, vil den ledige stillingen kunne dekkes fullt av en person, uten endring av rotasjoner eller transport til og fra installasjonen. Dette vil etter nemndas syn også langt på vei avhjelpe de ulemper som følger av opplæring, logistikk og sikkerhet. Medlemmet Engeland har vurdert As søknad på selvstendig grunnlag, men kan uansett ikke se at dette vil påvirke ulempevurderingen”

Tvisteløsningsnemda er klare på at det er fullt mulig å tilrettelegge for redusert arbeidstid offshore:

“I denne saken har arbeidstaker fått tilbud om redusert arbeidstid på land. Nemndas flertall har ikke gjort noen nærmere vurdering av tilbudet, da den har kommet til at det uansett ikke foreligger vesentlig ulempe ved å innvilge redusert arbeidstid i As ordinære stilling.”

ConocoPhillips valgte å forholde seg til konklusjonen, som var så klar den kan bli:

“Etter en avveining av partenes interesser har nemnda kommet til at A har krav på redusert arbeidstid etter omsøkt ordning.”

 

For de som ønsker å kikke nærmere på argumentene fra partene og konklusjonen til Tvisteløsningsnemda, er det publisert anonymiserte sammendrag av sakene her:

https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/tvistelosningsnemnda/vedtak-tvistelosningsnemnda/2017/juni/vedtak-15117/

https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/tvistelosningsnemnda/vedtak-tvistelosningsnemnda/2017/juni/vedtak-15217/

 

februar 2, 2018

Årsmøte 2018

I disse dager sendes årmøteinnkalling og årsmøtepapirene ut til alle tillitsvalgte i posten. Papirene blir også i år sendt ut elektronisk i tillegg.

Årets årsmøte avholdes på Quality Airport Hotel Sola 13. – 14. mars.

Husk å melde deg på i god tid, senest innen torsdag 1. mars.

Det er tillitsvalgte si oppgave å selv se etter at TV eller VTV i vedkommenes gruppe møter på årsmøte slik at alle plassene med stemmerett fylles, se listen “mulige delegater” i årmøtepapirene for utfyllende info om hvor mange stemmeberettigede som tilhører hver gruppe.

Husk pent antrekk på årsmøtemiddagen.

desember 14, 2017

To vellykkede tillitsvalgtkurs

Også i år har vi gjennomført tillitsvalgtskursene våre på Kielferja mellom Oslo og Kiel. Begge kursene var fulltegnet og engasjerte tillitsvalgte bidrog til stort faglig utbytte og lagbygging.

I tillegg til kursing i egen fagforening, og gjennomgang og diskusjon av utvalgte og pågående saker var det “ofte stillte spørsmål” som var temaet for årets samlinger. Kurset startet med en bevistgjøring på hva kunnskap er, og Konfucius læresetning “Å vite når man vet noe og å vite når man ikke vet noe – det er kunnskap” la grunnlaget for det videre arbeidet. Vi gikk deretter gjennom spørsmål omkring medlemskap, pensjon, forsikringer, lønn og bonus. Dette var også temaet for gruppearbeidet dag 2 der kursdeltakerne fikk jobbe med temaene fra dagen før. Masse nyttig kunnskap som skal istandgjøre våre tillitsvalgte til å kunne svare på medlemsspørsmål, og også kunnskap om hva man ikke vet.

I tillegg til kurset på dagtid hadde deltakerne hyggelig sosialt samvære på kveldstid og mannskapet ombord på Color Fantasy leverte førsteklasse mat og topp stemning som alltid.

desember 24, 2017

Julekalendervinnere

Nesten 500 deltakere hver eneste dag på Ekofisk-Komiteens julekalender. Her kan du finne svar på årets spørsmål, se hvem som ble trukket ut som dagsvinnere og hvem som stakk av med årets hovedpremie.

Årets hovedvinner:

Kenneth Skarbø

Kenneth jobber som kraninspektør på Ekofisk.

Årets hovedpremie er en Apple iPad som vil bli sendt til Kenneth rett over nyttår.

 

Årets dagsvinnere:

 

1. desember
De aller fleste hadde fått med seg at Leif Sande gikk av som leder i Industri Energi dette året og at Frode Alfheim er vår nye leder.

Dagsvinner: Ketill Kremer, Sikkerhetsrådgiver for Ekofisk

 

 

2. desember
Denne dagen hadde kalenderen tekniske problemer, men de aller fleste som klarte å komme inn å avlevere svar visste at den første lederen, og forgjengeren til Leif Sande, i Nopef heter Lars Anders Myhre.

Dagsvinner: Jim-Roger Hansen, Luft og hav koordinator i tårnet på Ekofisk kompleks

 

 

3. desember
Denne dagen varierte svarene mer, dette skyldes nok at spørsmålstilleren var litt utydelig i hva vi var ute etter. Den som har sittet lengst sammenhengende som leder i Ekofisk-Komiteen het Harald Sjonfjell (1994-2003).

Dagsvinner: Jan Heggheim, Luft og hav koordinator i tårnet på Ekofisk kompleks

 

 

4. desember
Heller ikke at navnet på HR kontakten vår er Anders Moen ble vanskelig for den svært dyktige gjengen som deltar i årets kalender. Men for et lite antall deltakere ser det ut til at det ble for fristende å svare Rudolf Blodstrupmoen.

Dagsvinner: Rolf Bolstad, kranfører på Elfisk kompleks

 

 

5. desember
De aller fleste visste også at Ekofisk-Komiteen er stiftet i 1974 og derfor feirer sitt 50 årsjubileum i 2024.

Dagsvinner: Marius Lagtun, mekaniker på reisecrewet

 

 

6. desember
At vår leder, Eirik Birkeland, var automatiker før han ble valgt inn som tillitsvalgt på fulltid var nok en hardere nøtt, men mange svarte rett også på dette spørsmålet.

Dagsvinner: Solveig Finnesand, fakturabehandler i Tananger

 

 

7. desember
Desto mindre plass en kommer fra, desto høyere snakker en om den med stor stolthet, det ser derfor ut til at det ble for lett å spørre om hvor Anbjørn Lærdal kommer fra, svaret var selvfølgelig Sandeid.

Dagsvinner:  Thor Hove, brønnintervensjonsleder

 

 

8. desember
Bare 50% av deltakerne husket at Ekofisk-Komiteen avviklet samsovingen på Ekofisk i 2008.  Neste år er det 10 år siden vi risikerte å få snorkende fremmede på lugaren.

Dagsvinner: Gisle Rafteseth, radiooperatør på Ekofisk Kilo Bravo

 

 

9. desember
Imponerende mange husket at at medlemmene i Negotia valgte å kollektivt melde seg inn i Ekofisk-Komiteen i 2012.

Dagsvinner: Lars Bjørgen, mekaniker på Ekofisk Kilo Bravo

 

 

  10. desember
Imponerende mange husket at at medlemmene i Negotia valgte å kollektivt melde seg inn i Ekofisk-Komiteen i 2012.

Dagsvinner: Thomas Hovland, prosessoperatør på Ekofisk M/Z

 

 

11. desember
Ikke alle var klar over at tariffavtalen for timelønna heter “Operatøravtalen” eller “Overenskomst for Operatørbedrifter”.

Dagsvinner: Ken Andrè Ohrstrand, prosessoperatørlærling Eldfisk Bravo

 

 

12. desember
Kielferja har vært fast lokasjon for våre tillitsvalgtkurs de siste årene og er også den plassen vi har arrangert flest kurs for våre tillitsvalgte, mange visste dette, men langt fra alle.

Dagsvinner: Morten Duesund, automatiker på Eldisk kompleks

 

 

13. desember
Dagens oppgave viste seg å være vanskelig, mange er ikke klar over at tariffavtalen som gjelder for individuelt avlønna i bedriften heter Bransjeavtalen.

Dagsvinner: Anne Berit Slettebø, helikopterkoordinator i Tananger

 

 

14. desember
Det er tydelig at Røldal er godt kjent som ein snøsikker plass blant våre medlemmer, det betyr selvfølgelig ikke at Sauda er snøfattig, men av de to er altså Røldal mest snøsikkert.

Dagsvinner: Ørjan Egenes, NDT tekniker på Ekofisk

 

 

15. desember
Et lurespørsmål i dag, Industri Energi har delt hovedkontor mellom Oslo og Stavanger.

Dagsvinner: Joachim Solbakken, prosesstekniker på Ekofisk 2/4 M og Z

 

 

16. desember
Det nærmer seg julaften og de som er ute etter kl 15:00 denne dagen kan skrive helligdagsgodtgjørelse som er på 1.900,- kr pr. dag.

Dagsvinner: Jarle Måge, SV brønnhodetekniker på Ekofisk

 

 

17. desember
Når helikopteravgang er forsinket mer enn 2 timer fra Sola er det tariffavtalt at den ansatte skal ha et måltid.

Dagsvinner: Kjell Ove Olsen, SV telekomtekniker på Ekofisk

 

 

18. desember
Johnny Cash var prinsippfast og krevde alltid fagorganisert crew på sine konserter.

Dagsvinner: Espen Trondsen, Helivakt/dekksoperatør på Eldfisk Bravo

 

 

19. desember
Stort sett alle visste at vi feirer 50 årsjubileum for funnet av Ekofisk i 2019.

Dagsvinner: Kent Andre Veland, SV SAS ingenør på Eldfisk

 

 

20. desember
Tiden går fort, vi har nå vært en del av det fusjonerte ConocoPhillips i mange år, fusjonen skjedde tilbake i 2002 så det er kanskje ikke så rart at mange svarte feil på dagens oppgave.

Dagsvinner: Rune Ørnhaug, automatiker på Ekofisk

 

 

21. desember
Overraskende mange visste at Bjørn Helgøy valgte oppjekkinga av Ekofisk som tema på Ekofisk-Komiteens julekort i 1986.

Dagsvinner: Kari Hultman, HR service spesialist, Tananger

 

 

22. desember
Dagens spørsmål var kanskje det vanskeligste i hele julekalenderen, at arbeidervernloven tredte i kraft i 1936 var en vanskelig nøtt.

Dagsvinner: Frode Kallestad Dyvik, sikkerhetsrådgiver Ekofisk

 

 

23. desember
Ekofisk-Komiteens hofftegner av julekort har de siste årene vært Tor Bjørn Moen.

Dagsvinner: Per Svein Liland, leder for operasjon på Ekofisk Kilo-Bravo

 

 

24. desember
100% av deltakerene visste at 24. desember, ja da er det julaften.

Dagsvinner: Johanna Rødde, kontrollromsoperatør på Eldfisk S

 

Siste saker